Translation of "Regenen" in English

0.030 sec.

Examples of using "Regenen" in a sentence and their english translations:

- Het zal misschien regenen.
- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

- It may rain.
- It is likely to rain.

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

It might rain.

- Het zal misschien regenen.
- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.

It may rain.

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.

It may rain.

- Het gaat misschien regenen.
- Het kan gaan regenen.

It might rain.

- Het gaat vanavond regenen.
- Vanavond gaat het regenen.

It's going to rain this evening.

Het gaat regenen.

It's about to rain.

Gaat het regenen?

Is it going to rain?

- Gaat het vandaag regenen?
- Zal het vandaag gaan regenen?

- Will it rain today?
- Is it going to rain today?

Het zal regenen vanmiddag.

It is going to rain this afternoon.

Het begon te regenen.

- It started to rain.
- It began to rain.

Gaat het morgen regenen?

Will it rain tomorrow?

Het begint te regenen.

- It's starting to rain.
- It is starting to rain.

Morgen gaat het regenen.

- It will rain tomorrow.
- Tomorrow it will rain.
- It'll rain tomorrow.

Het gaat misschien regenen.

- It will probably rain.
- There is a high chance of precipitation.

Misschien gaat het regenen.

It may rain.

Het gaat regenen vanmiddag.

- It will rain in the afternoon.
- It'll rain in the afternoon.

Gaat het vanmiddag regenen?

Will it rain this afternoon?

- Het zal ongetwijfeld gaan regenen.
- Het zal zonder twijfel gaan regenen.

- It'll definitely rain.
- It'll rain for sure.

- Het is aan het stoppen met regenen.
- Het houdt op te regenen.

The rain is letting up.

- Het is weer aan het regenen.
- Het is weer aan het regenen!

It's raining again.

Misschien gaat het vanmiddag regenen.

It may rain this afternoon.

Het dreigt te gaan regenen.

It threatens to rain.

Opeens begon het te regenen.

- Suddenly rain began to fall.
- All of a sudden, it began raining.
- Suddenly, it began to rain.
- All of a sudden it started raining.
- It suddenly started raining.

Het kan morgen gaan regenen.

It may rain tomorrow.

Wanneer begon het te regenen?

When did it begin to rain?

Het bleef drie dagen regenen.

It kept raining for three days.

Het zal ongetwijfeld gaan regenen.

- It's bound to rain.
- It'll definitely rain.
- It'll rain for sure.

Het begon fel te regenen.

- A heavy rain began to fall.
- It started raining heavily.

Het gaat waarschijnlijk regenen vanmiddag.

It'll probably rain this afternoon.

Het begon pijpestelen te regenen.

It began to rain cats and dogs.

Het bleef een week regenen.

It kept raining for a week.

Misschien gaat het regenen morgen.

Perhaps it will rain tomorrow.

Het zal waarschijnlijk regenen morgen.

- It is likely to rain tomorrow.
- It's likely to rain tomorrow.

Waarschijnlijk gaat het vanmiddag regenen.

It is likely to rain this afternoon.

Is het gestopt met regenen?

Has it stopped raining?

Het is aan het regenen.

It's raining.

Het zal morgen niet regenen.

It will not rain tomorrow.

- Volgens de weersvoorspelling gaat het morgenmiddag regenen.
- Volgens het weerbericht gaat het morgenmiddag regenen.

The weather report says it will rain tomorrow afternoon.

- Ik vrees dat het zal gaan regenen.
- Ik ben bang dat het gaat regenen.

I'm afraid it's going to rain.

- Het begon fel te regenen.
- Het begon te gieten.
- Het begon pijpestelen te regenen.

- It began to rain cats and dogs.
- A heavy rain began to fall.

Ja, het zou kunnen gaan regenen.

Yes, it looks like rain today.

De barometer zakt. Het gaat regenen.

The barometer is falling. It is going to rain.

Het zal zonder twijfel gaan regenen.

It'll definitely rain.

Het zou vannacht moeten gaan regenen.

It's supposed to rain tonight.

Het zal gauw stoppen te regenen.

- It will stop raining before long.
- It'll stop raining before long.

Het houdt niet op met regenen.

The rain's not letting up.

Melanie denkt dat het gaat regenen.

Melanie thinks that it's going to rain.