Translation of "Regenen" in English

0.008 sec.

Examples of using "Regenen" in a sentence and their english translations:

- Het zal misschien regenen.
- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

- It may rain.
- It might rain.

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

It might rain.

- Het zal misschien regenen.
- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.

It may rain.

- Het gaat misschien regenen.
- Het kan gaan regenen.

It might rain.

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.

- It may rain.
- It might rain.

- Het gaat vanavond regenen.
- Vanavond gaat het regenen.

It's going to rain this evening.

Het gaat regenen.

- It is going to rain.
- It's going to rain.

Gaat het regenen?

Is it going to rain?

- Gaat het vandaag regenen?
- Zal het vandaag gaan regenen?

- Will it rain today?
- Is it going to rain today?

Gaat het morgen regenen?

Will it rain tomorrow?

Het zal regenen vanmiddag.

It is going to rain this afternoon.

Het gaat misschien regenen.

- It will probably rain.
- There is a high chance of precipitation.

Het begon te regenen.

It has started to rain.

Morgen gaat het regenen.

- It will rain tomorrow.
- Tomorrow it will rain.
- It'll rain tomorrow.

Het begint te regenen.

- It's beginning to rain.
- It starts raining.

Het gaat regenen vanmiddag.

It will rain in the afternoon.

Gaat het vanmiddag regenen?

Will it rain this afternoon?

Misschien gaat het regenen.

It may rain.

- Het zal ongetwijfeld gaan regenen.
- Het zal zonder twijfel gaan regenen.

- It'll definitely rain.
- It'll rain for sure.

- Het is aan het stoppen met regenen.
- Het houdt op te regenen.

The rain is letting up.

- Het is weer aan het regenen.
- Het is weer aan het regenen!

It's raining again.

Misschien gaat het vanmiddag regenen.

It may rain this afternoon.

Het dreigt te gaan regenen.

It threatens to rain.

Het begon fel te regenen.

A heavy rain began to fall.

Wanneer begon het te regenen?

When did it begin to rain?

Het begon pijpestelen te regenen.

It began to rain cats and dogs.

Het bleef een week regenen.

It kept raining for a week.

Misschien gaat het regenen morgen.

Perhaps it will rain tomorrow.

Het zal waarschijnlijk regenen morgen.

- It is likely to rain tomorrow.
- It's likely to rain tomorrow.

Het bleef drie dagen regenen.

It kept raining for three days.

Het zal ongetwijfeld gaan regenen.

- It's bound to rain.
- It'll definitely rain.
- It'll rain for sure.

Opeens begon het te regenen.

- Suddenly, it began to rain.
- All of a sudden it started raining.
- It suddenly started raining.
- Suddenly it began to rain.

Waarschijnlijk gaat het vanmiddag regenen.

It is likely to rain this afternoon.

Het kan morgen gaan regenen.

- It might rain tomorrow.
- It may rain tomorrow.

Het gaat waarschijnlijk regenen vanmiddag.

It'll probably rain this afternoon.

Is het gestopt met regenen?

Has it stopped raining?

Het is aan het regenen.

It's raining.

Het zal morgen niet regenen.

It will not rain tomorrow.

- Volgens de weersvoorspelling gaat het morgenmiddag regenen.
- Volgens het weerbericht gaat het morgenmiddag regenen.

The weather report says it will rain tomorrow afternoon.

- Ik vrees dat het zal gaan regenen.
- Ik ben bang dat het gaat regenen.

I'm afraid it's going to rain.

- Het begon fel te regenen.
- Het begon te gieten.
- Het begon pijpestelen te regenen.

- It began to rain cats and dogs.
- A heavy rain began to fall.

De barometer zakt. Het gaat regenen.

The barometer is falling. It is going to rain.

Het zal gauw stoppen te regenen.

- It will stop raining before long.
- It will shortly stop raining.

Het zal zonder twijfel gaan regenen.

It'll definitely rain.

Melanie denkt dat het gaat regenen.

Melanie thinks that it's going to rain.

Het houdt niet op met regenen.

The rain's not letting up.