Translation of "Bleef" in Russian

0.023 sec.

Examples of using "Bleef" in a sentence and their russian translations:

Iedereen bleef.

Все остались.

Tom bleef.

Том остался.

Hij bleef.

Он остался.

Ze bleef kletsen.

Она говорила без умолку.

Hij bleef alleen.

Он остался один.

Tom bleef zitten.

Том остался сидеть.

Tom bleef staan.

Том остался стоять.

Tom bleef stilstaan.

Том не двигался.

Tom bleef achter.

Том остался позади.

Tom bleef kalm.

Том оставался спокоен.

Tom bleef oefenen.

- Том продолжал тренироваться.
- Том продолжал тренировки.

Ze bleef liggen.

Она осталась лежать.

Tom bleef buiten.

- Том остался снаружи.
- Том остался на улице.

Iedereen bleef zitten.

Все остались сидеть.

Hij bleef thuis.

Он оставался дома.

Iedereen bleef staan.

Все остались стоять.

Tom bleef stil.

Том хранил молчание.

Ze bleef werken.

Она продолжала работать.

Ze bleef praten.

Она продолжала говорить.

Ik bleef oefenen.

- Я продолжил тренироваться.
- Я продолжил упражняться.
- Я продолжал тренироваться.
- Я продолжал тренировки.

Ik bleef achter.

Я остался позади.

Ze bleef huilen.

Она продолжала плакать.

De telefoon bleef rinkelen.

Телефон продолжал звонить.

Hij bleef maar huilen.

Он продолжал плакать.

De kat bleef miauwen.

Кошка беспрестанно мяучит.

De prijsstijging bleef duren.

Рост цен продолжился.

De sneeuwstorm bleef doorgaan.

Вьюга продолжалась.

Ik bleef verder zingen.

Я продолжал петь.

Tom bleef haar kietelen.

Том продолжал её щекотать.

- Ik bleef binnen omdat het regende.
- Ik bleef thuis omdat het regende.

- Я остался дома, потому что шел дождь.
- Так как шел дождь, я остался дома.

Niemand bleef in mijn land.

Никто в моей стране не задержался.

- Ik ben gebleven.
- Ik bleef.

- Я остался.
- Я осталась.

- Blijf lopen.
- Ik bleef lopen.

- Продолжай идти.
- Продолжайте идти.

- Tom bleef stil.
- Tom zweeg.

- Том хранил молчание.
- Том молчал.
- Том продолжал молчать.

Hij bleef in het hotel.

- Он остановился в гостинице.
- Он остался в гостинице.

Het bleef drie dagen regenen.

- Дождь шёл три дня подряд.
- Дождь шёл три дня не переставая.
- Три дня не переставая шёл дождь.

Hij bleef bij zijn tante.

Он остался у тёти.

Hij bleef daar drie dagen.

Он остался там на три дня.

- Ik bleef lopen.
- Ik ben blijven lopen.
- Ik ben blijven wandelen.
- Ik bleef wandelen.

Я продолжил идти.

Het bleef stil aan de lijn.

В трубке воцарилась тишина.

Ze bleef op me af komen.

Она приблизилась…

Ik bleef de hele dag thuis.

- Я целый день сидел дома.
- Я весь день просидела дома.
- Я весь день просидел дома.

Ik bleef binnen omdat het regende.

Так как шел дождь, я остался дома.

Ik bleef doorlezen in het boek.

Я продолжил читать книгу.

Tom bleef de hele nacht wakker.

- Том не спал всю ночь.
- Том бодрствовал всю ночь.

Tom bleef heen en weer lopen.

Том всё ходил взад и вперёд.

Ik bleef een week lang thuis.

Я неделю просидел дома.

Ze bleef heel haar leven vrijgezel.

Она оставалась одинокой всю свою жизнь.

- U bleef rennen.
- Jullie bleven rennen.

Вы продолжали бежать.

één gedachte, een vraag, bleef maar opkomen,

тоненький голосок в моей голове никак не успокаивался,

Maar ikzelf bleef helemaal uit het contact.

но сама оставалась одна.

En dat gevoel bleef maandenlang bij me.

Это чувство было со мной месяцами.

Maar het algemene concept bleef altijd hetzelfde.

но в целом методика оставалась такой же.

Ik bleef thuis omdat ik ziek was.

Я остался дома, потому что был болен.

Het bleef de hele dag door regenen.

Дождь продолжался весь день.

- Wie is er gebleven?
- Wie bleef er?

Кто остался?

- Tom is blijven doorpraten.
- Tom bleef doorpraten.

Том продолжил говорить.

Twee weken lang bleef het heet weer.

- Две недели стояла жаркая погода.
- Две недели держалась жаркая погода.

Ze bleef snikken zonder op te kijken.

Она продолжала вздыхать, не поднимая глаз.

- Ik bleef werken.
- Ik ben blijven werken.

Я продолжил работать.

Er bleef niets in de koelkast over.

В холодильнике ничего не осталось.

- Waarom bleef ze?
- Waarom is ze gebleven?

Почему она осталась?

En het aantal besmettingen en sterfgevallen bleef stijgen,

а количество заражённых и умерших продолжало расти,

Hij bleef in het huis van zijn tante.

- Он остался в доме свой тёти.
- Он остановился в доме своей тёти.

De regen bleef de ganse nacht door aanhouden.

- Дождь не прекращался всю ночь.
- Дождь шел всю ночь.

Tom bleef de hele dag in bed liggen.

Том весь день пролежал в постели.

Tom bleef de hele dag in het huis.

Том весь день просидел дома.

- HIj praatte maar door.
- Hij bleef maar doorpraten.

Он не прекращал говорить.

Ik bleef maar doorgaan en zodoende realiseerde ik me

И я продолжала двигаться дальше, и, углубляясь в эти области,

Tot nu toe bleef onze reactie ver beneden peil.

До сих пор нам не удалось адекватно отреагировать на вызов.

En met al dat schuldgevoel bleef ik mezelf voorhouden

Из-за чувства вины я постоянно напоминала себе,

Omdat hij zich ziek voelde, bleef hij in bed.

Чувствуя себя больным, он оставался в постели.

Tom bleef de hele nacht op om te studeren.

Том провёл всю ночь за учёбой.

- Het regende een week lang.
- Het bleef een week regenen.

Дождь шёл целую неделю.

Ze bleef naar je kijken. Is het je niet opgevallen?

Она всё время на тебя смотрела. Ты не заметил?

En dat bleef maar duren tot vroeg in de ochtend.

И это продолжалось до раннего утра.

Het was zo koud, dat ik de hele dag thuis bleef.

Было так холодно, что я весь день просидел дома.

Tom bleef in de auto terwijl Maria naar de supermarkt ging.

Том остался в машине, в то время как Мэри зашла в супермаркет.

- Tom bleef thuis bij Maria.
- Tom is thuis gebleven bij Maria.

Том остался дома с Мэри.