Translation of "Thuis" in Finnish

0.022 sec.

Examples of using "Thuis" in a sentence and their finnish translations:

Thuis!

- Koti!
- Turva!

- Ben je thuis?
- Bent u thuis?
- Zijn jullie thuis?

Oletteko te kotona?

Welkom thuis.

Tervetuloa kotiin.

Handen thuis.

- Näpit irti!
- Käpälät irti!
- Älkää koskeko.

Blijf thuis.

- Pysy kotona.
- Pysykää kotona.

Iemand thuis?

Onko ketään kotona?

- Ik ben thuis.
- Ik ben weer thuis.

- Kotona ollaan!
- Hei, tulin kotiin!

- Zult ge thuis blijven?
- Blijf je thuis?

- Aiotko jäädä kotiin?
- Aiotko pysyä kotona?
- Jäätkö sinä kotiin?

- Is je moeder thuis?
- Is je mama thuis?
- Is jouw moeder thuis?

Onko äitisi kotona?

Opvoeding begint thuis.

Koulutus alkaa kotona.

Ik ben thuis.

Olen kotona.

David is thuis.

David on kotona.

Ik blijf thuis.

- Minä jään kotiin.
- Minä pysyn kotona.

Ik was thuis.

- Olin kotona.
- Minä olin kotona.

We zijn thuis.

Olemme kotona.

Is hij thuis?

Onko hän kotona?

- Ben je nog steeds thuis?
- Bent u nog steeds thuis?
- Zijn jullie nog steeds thuis?

- Oletko vielä kotona?
- Oletteko vielä kotona?

- Oost, west, thuis best.
- Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.
- Oost west, thuis best.

- Ei ole kodin voittanutta.
- Oma koti kullan kallis.

Was Ken gisteren thuis?

Oliko Ken eilen kotona?

Wanneer komt zij thuis?

Koska hän palaa kotiin?

Thuis blijven is saai.

- Kotona oleminen on tylsää.
- On tylsää olla kotona.
- Kotiin jääminen on tylsää.

Is er iemand thuis?

Onko ketään kotona?

Ik ben thuis gebleven.

Jäin kotiin.

Hij is niet thuis.

Hän ei ole kotona.

Bestaan er problemen thuis?

Onko kotona ongelmia?

Vandaag werk ik thuis.

- Tänään minä työskentelen kotona.
- Tänään minä teen töitä kotona.

Thuis spreken we Hongaars.

- Kotona puhumme unkaria.
- Kotona me puhumme unkaria.

Waren uw ouders thuis?

Olivatko vanhempasi kotona?

Ik zal thuis blijven.

- Minä jään kotiin.
- Minä pysyn kotona.

- Het is saai om thuis te blijven.
- Thuis blijven is saai.

- Kotona oleminen on tylsää.
- On tylsää olla kotona.
- Kotiin jääminen on tylsää.

- Om zeven uur kwam ik thuis.
- Ik kwam om zeven uur thuis.

- Pääsin kotiin seitsemältä.
- Tulin kotiin seitsemältä.

Wij allemaal hebben dekens thuis

Meillä kaikilla on peittoja kodeissamme,

Tom drinkt thuis nooit bier.

Tom ei koskaan juo olutta kotona.

Wanneer komt ze terug thuis?

Koska hän palaa kotiin?

Ze is nu niet thuis.

Hän ei ole kotona nyt.

Hij is bijna altijd thuis.

Hän on melkein aina kotona.

Hij is nog niet thuis.

Hän ei ole vielä kotona.

Hij is niet meer thuis.

Hän ei ole enää kotona.

We spreken thuis alleen Frans.

- Me käytämme ranskaa vain kotona.
- Me puhumme vain ranskaa kotona.

Tom kwam gisteravond dronken thuis.

Tom tuli eilen illalla humalassa kotiin.

Doe alsof je thuis bent.

Ole kuin kotonasi.

Ik bleef de hele dag thuis.

Olin kotona koko päivän.

Ze kwam om zeven uur thuis.

Hän tuli kotiin seitsemältä.

Ik kwam thuis met lege handen.

Palasin kotiin tyhjin käsin.

Ik heb mijn paraplu thuis gelaten.

Jätin sateenvarjoni kotiin.

Morgen ben ik een dag thuis.

- Olen huomenna koko päivän kotona.
- Huomenna olen koko päivän kotona.

Waarom was je gisteren niet thuis?

Mikset ollut eilen kotona?

Ze is niet thuis, maar op school.

Hän ei ole kotona vaan koulussa.

Ben je ooit bij Tom thuis geweest?

- Oletko käynyt Tomin luona?
- Oletko käynyt Tomilla?
- Oletko käynyt Tomin kotona?

Hij zal iets voor vijven thuis zijn.

Hän tulee kotiin vähän ennen viittä.

Als het morgen regent, blijven we thuis.

Jos huomenna sataa, jäämme kotiin.

Lembeh is het thuis van de ultieme hinderlaagjager.

Lembeh on väijyjien kuninkaan koti.

Weet je of Grace thuis is of niet?

Tiedätkö, onko Grace kotona vai ei?

Ik ben thuis gebleven om uit te rusten.

- Jäin kotiin lepäämään.
- Mä jäin kotiin lepäämään.

- Wanneer kom je thuis?
- Wanneer kom je naar huis?

Milloin tulet kotiin?

Ik blijf liever thuis dan dat ik alleen ga.

- Pysyn mieluummin kotona kuin menen yksin.
- Jään mieluummin kotiin kuin menen yksinäni.

Waar heb je het gevonden, op school of thuis?

Mistä löysit sen, koulusta vai kotoa?

Aan het einde van deze maand komt ze thuis.

Hän on tulossa kotiin tämän kuun lopulla.

Hij zei dat hij zijn portemonnee thuis had laten liggen.

Hän sanoi että oli jättänyt lompakon kotiin.

Ze bracht al haar kerstmissen thuis door met haar familie.

Hän vietti kaikki joulunsa kotona perheensä kanssa.

Ik ben van plan morgen de hele dag thuis te zijn.

- Aion olla huomenna koko päivän kotona.
- Aion jäädä kotiin huomenna koko päiväksi.

Het is nuttig om thuis... ...zo veel mogelijk wetenschappelijke artikelen te lezen.

Oli hyödyllistä palata kotiin - ja lukea monia tieteellisiä artikkeleita.

Het is bijna een vrije val... ...volledig bekend, volledig thuis in zijn omgeving.

Se tuli melkein vapaapudotuksessa täysin ympäristöönsä sopeutuneena.

Als er iets is dat je niet thuis moet proberen is dit het wel.

Nyt jos koskaan on oikea aika sanoa: "Älä yritä tätä kotona."

Het regende en de lange haren van Joe waren helemaal nat vooraleer hij thuis was.

Satoi ja Joen pitkä tukka oli ihan märkä siihen mennessä kun hän tuli kotiin.

- Je mag naar huis als je dat wil.
- Je mag thuis gaan als je het wil.

Voit mennä kotiin, jos haluat.

Zullen onze steden een thuis bieden voor allerlei soorten dieren... ...niet alleen 's nachts, maar ook overdag?

että kaupunkimme tarjoaisivat kodin kaikenlaisille eläimille? Ei ainoastaan yöllä vaan myös päivällä.