Translation of "Thuis" in Korean

0.010 sec.

Examples of using "Thuis" in a sentence and their korean translations:

thuis of ergens anders,

집에서든 밖에서든 간에

Wij allemaal hebben dekens thuis

집에 하나씩은 다 있는 담요가

Werd het ziekenhuis mijn thuis

병원은 저의 집이자

Mijn oma wilde thuis begraven worden.

제 할머니가 고향 땅에 묻히고 싶어하셨다니요.

Dit instrument is vandaag bij mij thuis,

저 악기는 제 집에 있습니다.

Grotere zelfstandigheid thuis en in de maatschappij,

가정과 사회에서의 보다 나은 '작용주체',

Lembeh is het thuis van de ultieme hinderlaagjager.

‎렘베해협에는 ‎최고의 매복 사냥꾼이 있습니다

Enkele weken later was ik bij een vriend thuis.

몇 주 후에 친구네 집에 갔어요.

Hij kan nu de IV antibiotica eenvoudig thuis toegediend krijgen:

아트는 이제 집에서 IV 항생제를 사용할 수 있게 되었습니다.

En als ze haar tests en behandeling ook thuis kon krijgen,

만약 병원에서처럼 집에서 검사 및 치료를 받을 수 있다면

Het is nuttig om thuis... ...zo veel mogelijk wetenschappelijke artikelen te lezen.

‎집에 돌아와서 과학 논문을 ‎닥치는 대로 읽은 게 ‎꽤 도움이 됐죠

Het is bijna een vrije val... ...volledig bekend, volledig thuis in zijn omgeving.

자유 낙하 같아 보였죠 정말 능숙했고 환경에 익숙해 보였고요

Als er iets is dat je niet thuis moet proberen is dit het wel.

'집에서 따라 하지 마세요' 문구를 써야 한다면 바로 지금입니다

Waar we ook zijn, thuis of op school of op werk of in de politieke arena,

집에서든 학교에서든 직장에서든 또는 정치무대에서도

Zullen onze steden een thuis bieden voor allerlei soorten dieren... ...niet alleen 's nachts, maar ook overdag?

‎우리의 도시가 다양한 ‎야생 동물에게 집이 되어주는 거죠 ‎밤뿐만 아니라 ‎낮 동안에도 말입니다