Translation of "Wel" in Portuguese

0.008 sec.

Examples of using "Wel" in a sentence and their portuguese translations:

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!

Obrigado!

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dankjewel!

- Obrigado!
- Obrigada!

Mag dat wel?

Você pode fazer isso?

Het zal wel.

Tanto faz!

We overleven wel.

- Sobreviveremos.
- Nós vamos sobreviver.
- Nós sobreviveremos.
- A gente vai sobreviver.

- Toch wel.
- Jazeker.

Com certeza.

- Goedenacht.
- Slaap wel.

Boa noite.

Het gebeurt wel.

Às vezes acontece.

We zien wel.

A gente vê.

Weet je wel?

Você sabe?

Zie je wel?

Estão a perceber?

- Het komt wel goed.
- Het komt wel goed met ons.

- Nós vamos ficar bem.
- Vamos ficar bem.

- Dank je wel voor gisteren.
- Dank u wel voor gisteren.

Obrigado por ontem.

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Bedankt.

- Obrigado!
- Obrigada!

- Ik doe de vaat wel.
- Ik doe de afwas wel.

Eu lavarei os pratos.

- Bedankt, maat!
- Dank je wel, makker!
- Dank je wel, kerel.

Obrigado, amigo!

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank je!
- Dankjewel!

- Obrigado!
- Obrigada!

Maar wel door aanraking.

Mas o tato sim.

Je lijkt wel gek.

- Você deve ser louco!
- Você deve estar maluco!
- Você deve estar maluca!
- Tu deves estar louco!

Het valt wel mee.

Não é tão ruim assim.

Is dat wel goed?

- Tudo bem?
- Está bem?

Tom wacht wel even.

Tom vai esperar.

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Goedenacht!

Boa noite!

Dank u wel, dokter.

Muito obrigado, doutor.

Tom overleeft het wel.

Tom está sobrevivendo.

Het komt wel goed.

Vai ficar bem.

Dat viel wel mee.

Aquilo não foi tão ruim.

Ik wist het wel.

Foi exatamente como eu pensei.

Ik denk van wel.

Eu acho que sim.

Heeft dit wel zin?

Isto faz sentido?

Ik ga wel alleen.

Eu irei sozinho.

- Ik kan Tom zelf wel aan.
- Ik kan Tom alleen wel aan.

Posso lidar com o Tom sozinho.

- Luistert gij eigenlijk wel naar mij?
- Luister je eigenlijk wel naar mij?

Você me entendeu totalmente?

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Dank je!
- Dankjewel!

- Obrigado!
- Obrigada!
- Agradecido!
- Agradecida!
- Valeu!

- Je hebt geen honger, of wel?
- Jullie hebben toch geen honger, wel?

Você não está com fome, está?

- Ik krijg best wel dorst.
- Ik begin best wel dorst te krijgen.

- Eu estou ficando com muita sede.
- Estou ficando com muita sede.

Ik pak het zelf wel.

Não te importes que o faça.

...en die is wel eetbaar.

e é comestível.

En wel honderd jaar worden.

E viver até cem anos.

Maar andere merken het wel.

Mas outros sentem-no.

Ze weet het wel zeker.

Ela realmente sabe disso.

Heeft hij dat wel gezegd?

Ele disse mesmo isso?

- Wel ja, toe maar!
- Wow!

- Olá!
- Ó!
- Oh!

Heel goed, dank je wel.

Muito bem, obrigado.

- Dank je wel.
- Dank je.

- Graças a você.
- Graças a ti.

Ja, dat kan je wel.

Sim, você pode.

Ik moet wel dingen zien.

Eu devo estar vendo coisas.

Ze moeten wel gelukkig zijn.

- Eles devem ser felizes.
- Elas devem ser felizes.

Dat toiletpapier lijkt wel schuurpapier.

Este papel higiênico é como lixa.

Dank je wel jullie beiden!

- Obrigado a ambos.
- Obrigado a ambas.
- Obrigada a ambos.
- Obrigada a ambas.

Dat moeten wel Amerikanen zijn.

Devem ser americanos.

Ik moet wel getikt zijn.

- Eu devo estar louco.
- Devo estar louco.

Misschien heb je wel gelijk.

- Talvez você esteja certo.
- Talvez você tenha razão.
- Talvez tenha razão.
- Talvez você esteja certa.

Ge verstaat het wel zeker?

- Você entende, não entende?
- Tu entendes, não?

Hij wacht wel op je.

- Ele estará te esperando.
- Ele vai estar te esperando.

Dat is niet belangrijk, wel?

Isso não é importante, é?

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Ik dank u.
- Dankjewel!

- Obrigado!
- Obrigada!

Het lijkt wel een oude mijnketting.

Parece uma corrente de mineiro velha.

Ondergoed? Dat was nu wel uitgeweest...

As minhas cuecas já se teriam apagado, 

Althans, tot ik het wel kon.

Até que entendi.

Het lijkt wel een andere planeet.

Até podias estar noutro planeta.

Weten jullie wel wat jullie vragen?

- Você sabe o que está perguntando?
- Vocês sabem o que estão perguntando?

- Om het even.
- Het zal wel.

Que seja.

Het beste paard struikelt wel eens.

- Mesmo entre piedosos não faltam pecadores.
- Mesmo entre devotos não faltam pecadores.

Luistert gij eigenlijk wel naar mij?

- Você está me escutando?
- Você me entendeu totalmente?

Hij moet wel van je houden.

Ele deve te amar.

Het komt wel goed met je.

Você ficará bem.

Ben jij ooit wel eens gearresteerd?

- Você já foi preso?
- Você já foi presa?
- Vocês já foram presos?
- Vocês já foram presas?

We lopen altijd wel ergens gevaar.

Sempre estamos expostos a algum tipo de perigo.

Iedereen kan wel een foutje maken.

Todos podem cometer um erro.

Koolstofdioxide wordt ook wel koolzuurgas genoemd.

O dióxido de carbono é também chamado de gás carbônico.

Dat moet wel een grap zijn!

- Você deve estar brincando.
- Você tem de estar brincando.
- Só pode ser piada!

Je kan niet dansen, of wel?

Você não sabe dançar, sabe?

- Ze zullen overleven.
- Ze overleven wel.

Eles sobreviverão.

- We zullen winnen.
- We winnen wel.

- Venceremos.
- Nós venceremos.

Men kan altijd wel tijd vinden.

Sempre se pode encontrar tempo.

Je bent niet getrouwd, of wel?

- Você não é casado, é?
- Você não é casada, é?

Dank je wel voor de pizza!

- Obrigado pela pizza.
- Obrigada pela pizza.

Ik doe het werk morgen wel.

Farei o trabalho amanhã.

Weet je wel wat “ironisch” betekent?

Você pelo menos sabe o significado de "ironia"?

Je speelt geen golf, of wel?

Você não joga golfe, não é?

Besef je wel wat dit betekent?

Você se dá conta do que isso significa?

Dank je wel voor de aanbeveling.

Obrigado pela recomendação.

Ik loop wel achter je aan.

- Estou pronta para segui-la.
- Eu estou pronta para segui-la.

Soms lijkt de wereld wel zinloos.

É que às vezes o mundo parece sem sentido.

Dank u wel voor de reactie.

Obrigado pelo comentário.