Translation of "Ook" in Portuguese

0.070 sec.

Examples of using "Ook" in a sentence and their portuguese translations:

- Jij ook.
- U ook.
- Jullie ook.

Você também.

- Ik ook.
- Ik ook!

Eu também.

- Gaan jullie ook?
- Gaat u ook?

Você também vai?

- Gij ook, Brutus?
- Ook gij, Brutus?

Até tu, Brutus?

Ook glibberig.

É viscosa.

ook loslaat'.

irem também'.

Ik ook.

Eu também.

- Ben je ook Duits?
- Bent u ook Duits?
- Zijn jullie ook Duits?

- Você também é alemão?
- Você também é alemã?
- Vocês também são alemães?

- Ik ben ook zenuwachtig.
- Ik ben ook nerveus.
- Ook ik ben zenuwachtig.

- Estou nervoso também.
- Eu estou nervoso também.

- Ik denk het ook.
- Dat denk ik ook.

Eu também acho.

- Ik ben ook leraar.
- Ook ik ben leraar.

- Eu sou professor também.
- Sou professor também.

- Ik ben ook blij.
- Ik ben ook gelukkig.

Eu também estou feliz.

- Hij studeert ook Chinees.
- Hij leert ook Chinees.

Ele também estuda chinês.

Maar ook concurrentie.

Mas também tem adversários.

Maar pythons ook.

Mas as pítons também.

Komen zij ook?

Eles também vêm?

Hoe dan ook.

De forma alguma.

Ik ook niet!

Nem eu!

Ik ook niet.

Eu também não.

Clowns huilen ook.

Os palhaços também choram.

Nooit geweest ook.

Nós nunca fomos imunes.

Gij ook, Brutus?

Você também, Brutus?

Ik ga ook.

Eu também estou indo.

U ook bedankt.

Obrigado a você também.

Gaan jullie ook?

Vocês também vão?

Ik ging ook.

- Eu também fui.
- Eu fui, também.

Ging Cathy ook?

Cathy também foi?

Ook dat nog!

Como se já não bastasse!

Kom morgen ook!

- Vem amanhã também!
- Venha amanhã também!

Mannen huilen ook.

- Homens também choram.
- Os homens também choram.

- Ik denk het ook.
- Ik denk er ook zo over.
- Dat denk ik ook.

Eu também acho.

- Vrouwen willen ook neuken.
- Vrouwen willen ook seks hebben.

As mulheres querem transar também.

- Hij heeft het ook gezien.
- Hij zag het ook.

Ele também viu.

- Gij ook, Brutus?
- Ook gij, Brutus?
- Tevens jij, Brutus?

- Até tu, Brutus?
- Você também, Brutus?

- Het tegenovergestelde is ook waar.
- Het omgekeerde is ook waar.
- Het tegendeel is ook waar.

O oposto também é verdade.

- Vrolijk kerstfeest voor jou ook.
- Vrolijk kerstfeest voor u ook.
- Vrolijk kerstfeest voor jullie ook.

Feliz Natal para você também.

- Ze houdt ook van chocolade.
- Zij houdt ook van chocolade.

Ela também gosta de chocolate.

- Het is ook geen sinaasappel.
- Het is ook geen appelsien.

Isso também não é laranja.

Deze ook trouwens, kijk.

E isto também é.

Dat werkt hier ook.

A ideia é a mesma.

Maar brengt ook gevaar.

Mas também traz perigo.

Ze krijgen ook hulp.

E também têm uma ajudinha.

Ik wil ook rundvlees.

Eu também quero carne de boi.

Ik moet ook eten.

Eu tenho que comer também.

Ik ben ook leraar.

- Eu sou professor também.
- Sou professor também.

Ik wil het ook!

Eu também quero!

Ook dat is waar.

Isso também é verdade.

Is Tom daar ook?

O Tom está lá também?

Dat dacht ik ook.

Exatamente o que eu estava pensando.

Hij spreekt ook Russisch.

Ele também fala russo.

Hij spreekt ook Frans.

- Ele fala também em francês.
- Ele também conversa em francês.

En je moeder ook.

E sua mãe também.

Ook ik ben zeventien.

- Eu também tenho 17 anos.
- Eu também tenho dezessete anos.

Hij studeert ook Chinees.

Ele também estuda chinês.

Ik spreek ook Frans.

- Também falo francês.
- Eu também falo francês.
- Eu falo francês também.
- Falo francês também.

Tom spreekt ook Frans.

- Tom é capaz de falar francês também.
- O Tom também fala em francês.
- Tom fala também francês.

Ik heet ook Tom.

Eu também me chamo Tom.

Ik leer ook Frans.

Também estou aprendendo francês.

Dan werd ook gearresteerd.

Dan também foi preso.

Wij zijn ook uitgenodigd.

- Nós também estamos convidados.
- Nós também estamos convidadas.

Kan ik ook komen?

Posso ir também?

Kom je ook mee?

Você vai vir junto?

Hij komt ook niet.

Ele também não está vindo.

Spreekt Tom ook Frans?

O Tom fala francês também?

Ik drink ook thee.

- Também bebo chá.
- Eu também bebo chá.

Spreek je ook Latijn?

Você também fala latim?

Spreek ook jij Latijn?

Você também fala latim?

Het spijt ons ook.

Nós lamentamos também.

- Ik zou me ook zo voelen.
- Ik zou ook zo denken.

Eu me sentiria da mesma maneira.

- Ook op Mars zijn er katten.
- Er zijn ook katten op Mars.

Também há gatos em Marte.

- Ik kan het ook niet verklaren.
- Ik kan het ook niet uitleggen.

Eu também não consigo explicar.

Waar ik ook ga, wat ik ook doe, hij blijft mij volgen.

Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, ele vem atrás de mim.