Translation of "Geworden" in Hungarian

0.014 sec.

Examples of using "Geworden" in a sentence and their hungarian translations:

- Je bent groot geworden.
- U bent groot geworden.
- Jullie zijn groot geworden.

Nőttél.

- De droom is waar geworden.
- De droom is werkelijkheid geworden.

Az álom valóra vált.

- Ben je helemaal gek geworden?
- Zijn jullie helemaal gek geworden?

- Teljesen megőrültél?
- Teljesen megbolondultál?

Ik ben impotent geworden.

Impotens lettem.

Ze zijn rustig geworden.

Lenyugodtak.

Het is beter geworden.

Jobb lett.

Ik ben rijk geworden.

Meggazdagodtam.

Zij is 16 geworden.

Tizenhat éves lett.

Theo is dikker geworden.

Teo kövérebb lett.

Hij is gek geworden.

Megbolondult.

Tom is tweede geworden.

- Tom érkezett másodikként.
- Másodiknak Tom érkezett meg.

Tom is gek geworden.

Tom megőrült.

Ben je wakker geworden?

- Felébredtél?
- Fenn vagy?
- Fent vagy?

De spionagebazaar is mondiaal geworden.

A kémpiac nemzetközivé vált.

De droom is werkelijkheid geworden.

Az álom valóra vált.

Is de baby wakker geworden?

Felébredt a baba?

Waarom bent u lerares geworden?

- Miért lettél tanító?
- Miért lettél tanár?

Mijn droom is werkelijkheid geworden.

Valóra vált az álmom.

Mijn broer is ingenieur geworden.

- Bátyám mérnök lett.
- Az öcsém mérnök lett.

Toms haar is grijs geworden.

Tom megőszült.

Mijn mes is bot geworden.

Életlen lett a késem.

Ze is net twintig geworden.

Éppen betöltötte a húszat.

Dat is een gewoonte geworden.

Szokássá vált.

Zijn haar is wit geworden.

A haja megőszült.

Je dromen zijn waar geworden.

- Igazzá váltak az álmaid.
- Megvalósultak az álmaid.
- Beteljesültek az álmaid.

- Ben je gek?
- Ben je niet goed wijs?
- Ben je gek geworden?
- Zijn jullie gek geworden?
- Bent u gek geworden?

Megőrültél?!

Is dat mensen moedig zijn geworden,

hogy az emberekben már nincs félelem,

Hij is een geweldige musicus geworden.

Nagyszerű zenész lett belőle.

Zijn droom is eindelijk werkelijkheid geworden.

Álma végre beteljesült.

Ik ben vrienden geworden met haar.

Összebarátkoztam vele.

Ik ben verliefd op haar geworden.

Beleszerettem.

Ik ben verliefd op je geworden.

- Beléd szerettem.
- Beléd estem.

We zijn vrienden geworden met Tom.

Összebarátkoztunk Tommal.

Man, wat ben je groot geworden!

Ta aztán megnőttél, ember!

We zijn niet plots drastisch inventiever geworden.

Nem mi váltunk hatványozottan leleményessé.

En meest recentelijk ben ik moeder geworden,

Legutóbb anya lettem,

- Hij is rijk geworden.
- Hij werd rijk.

Meggazdagodott.

Zijn dochter is een mooie vrouw geworden.

- A lányából szép nő lesz.
- A lányából szép nő lett.

- Tom werd ziek.
- Tom is ziek geworden.

Tom megbetegedett.

Uw dochter is een mooie vrouw geworden.

- A lányod szép nő lett.
- Az ön lánya szép nő lett.
- A lányotok szép nő lett.
- Az önök lánya szép nő lett.

Een full-time job voor ons beiden geworden.

és az állatotthont üzemeltetjük főállásban.

We zijn op zowat elke manier veiliger geworden.

Szinte minden tekintetben nőtt a biztonságunk.

Het onderwijs is veel toegankelijker geworden. En nu...

Az oktatás is sokkal könnyebben elérhető. Nos, most...

Niemand weet wat er van Yamada geworden is.

Senki sem tudja, mi történt Jamadával.

Van toen af aan zijn we vrienden geworden.

Mindig is barátok voltunk.

Hij zal denken dat ik gek geworden ben.

Azt fogja gondolni, megőrültem.

Hij is de nieuwe situatie rap gewoon geworden.

Gyorsan hozzászokott az új helyzethez.

Ze heeft drie zonen die zeeman geworden zijn.

Három fia van, akik tengerészek lettek.

- Hij werd een verrader.
- Hij is een verrader geworden.

Áruló lett.

- Je dromen zijn waar geworden.
- Je dromen zijn uitgekomen.

- Álmaid beteljesültek.
- Megvalósultak az álmaid.

- De melk is zuur geworden.
- De melk is verzuurd.

A tej megsavanyodott.

Vermoedelijk niet omdat God minder boos op ons is geworden,

Feltehetőleg nem azért, mert Isten kevésbé haragudna ránk,

Hij gaf toe dat hij op mij verliefd was geworden.

Bevallotta, hogy belém szeretett.

- Tom werd depressief.
- Tom raakte depressief.
- Tom is depressief geworden.

Tom depressziós lett.

Bedrijven zijn drastisch beter geworden in het manipuleren van het systeem.

A vállalatok váltak hatványozottan ügyessé a rendszer kijátszásában.

Hermolaus was moorddadig bitter geworden naar Alexander over een waargenomen onrecht.

Hermolaus keserűségében akarta meggyilkolni Sándort, egy általa vélt igazságtalansága miatt.

Ik heb geen enkel idee waarom zij zo kwaad geworden is.

Lövésem sincs, mitől lett olyan dühös.

Toen ik zei dat ik heel erg goed in scrabble was geworden,

Amikor elmondtam neki, hogy az idő alatt rendkívül jó lettem a Scrabble-ben,

Gisteren is de wekker niet afgelopen en Kurt is niet wakker geworden.

Tegnap nem csörgött az óra, és Kurt nem ébredt fel.

Zijn grijze haar was in een paar maanden tijd helemaal wit geworden.

- Ősz haja néhány hónap alatt teljesen fehérré vált.
- Őszes haja néhány hónap leforgása alatt átment teljesen fehérbe.

Naar mijn menig is onze cultuur te commercieel, en daarmee te egocentrisch geworden.

Úgy vélem a kultúránk nagyon üzleti és egocentrikus lett.

In Frankrijk, het land van herkomst, is Tatoeba een cultureel en sociaal fenomeen geworden.

Hazájában, Franciaországban, Tatoeba társadalmi és kulturális jelenséggé vált.

De oorsprong van het heelal is al sinds de oudheid door de mens onderzocht geworden.

Az univerzum eredetét az ókor óta tanulmányozza az ember.

- Tom is als tweede geëindigd.
- Tom is in de tweede plaats geëindigd.
- Tom is tweede geworden.

Tom második helyen végzett.

Ze zetten de winterse uitdagingen naar hun hand... ...en zijn ware meesters geworden van deze lange poolnachten.

A téli kihívásokat saját előnyére fordítja, és a hosszú téli éjszakák alatt mesteri ügyességgel boldogul.

- Tom is gek geworden.
- Tom werd gek.
- Tom ging door het lint.
- Tom is door het lint gegaan.

Tom becsavarodott.

- Ben je niet goed wijs?
- Ben je helemaal gek geworden?
- Ben je nou helemaal bedonderd?
- Ben je je verstand kwijt?

Elment az eszed?

- Tom eindigde als tweede.
- Tom is als tweede geëindigd.
- Tom is in de tweede plaats geëindigd.
- Tom is tweede geworden.
- Tom was als tweede klaar.

Tom másodikként végzett.

- Ik heb mijn verstand door jou verloren.
- Je hebt me gek gemaakt.
- Je hebt me in vuur en vlam gezet.
- Door jou ben ik gek geworden.

Elcsavartad a fejemet.

In eerste instantie schaamde ik mij dat ik zo een vraag gesteld had, maar later was ik blij, want door het antwoord kreeg ik het gevoel dat ik wijzer geworden was.

Az első pillanatban szégyelltem magam, hogy ilyen kérdést tettem fel, de később örültem, mert a válaszból úgy éreztem, hogy okosabb lettem.