Translation of "Goed" in Japanese

0.013 sec.

Examples of using "Goed" in a sentence and their japanese translations:

Goed werk. Goed gedaan.

よくやった

Eind goed, al goed.

終わり良ければ全て良し。

Wie goed doet, goed ontmoet.

汚い行為の報いは必ず自分に返ってくる。

- Goed werk!
- Mooi gedaan!
- Goed zo!
- Goed gedaan!
- Chapeau!
- Bravo!

- お見事!
- よくやった!
- 上出来!

- Hij spreekt goed.
- Hij praat goed.

彼は実に話すのがうまいよ。

- Goed voor jullie.
- Goed voor u.

良かったですね。

- Goed. En jij?
- Goed. En u?

- 元気ですよ。あなたは?
- うん、君は?

Goed gedaan.

よくやった

Goed werk.

よくやった

Alles goed?

元気?

Kijk goed!

注意深く見なさい。

Kijk goed.

よく見て。

Goed idee!

いい案だ!

Goed antwoord!

正解!

- Oké.
- Goed.

- 分かった。
- いいよ。

Goed werk!

お疲れ様でした。

Goed gevangen!

- よく気付いたね!
- 良くぞ見つけてくれた!

- Akkoord.
- Goed.

- 承知しました。
- 分かった。
- いいよ。

- Goed, en met jou?
- Goed. En jij?

元気ですよ。あなたは?

- Goed, en met u?
- Goed. En u?

元気ですよ。あなたは?

- Je hebt goed geraden.
- U hebt goed geraden.
- Jullie hebben goed geraden.

- あなたは推理が当たった。
- あなたの推理があたった。
- 正解だよ。

- Zij sprak goed Japans.
- Ze sprak goed Japans.

彼女は日本語を上手に話した。

- Ik heb goed nagedacht.
- Ik dacht goed na.

僕はじっと考えた。

- Ken je Tom goed?
- Kent u Tom goed?

- トムをよく知っていますか。
- トムのことをよく知っていますか。

Goed, vrienden. Hallo.

皆さん こんにちは

Dat is goed.

いいね

Goed gedaan, jij.

よくやった

Goed wijd staan.

足を広げるよ

Dat voelt goed.

いい気分だ

Dus, goed werk.

よくやった

...voelt alles goed.

‎不安が消える

Aoi danst goed.

葵さんは上手に踊ります。

Mike zingt goed.

マイクは歌が上手だ。

Ze zingt goed.

- 彼女は上手に歌を歌う。
- 彼女は歌がうまい。

Dit smaakt goed.

これはいい味してる。

Luister alstublieft goed.

- 注意深く聞いてください。
- よく聞いてください。

Is alles goed?

元気?

Dat ruikt goed.

いい香り!

Dat was goed.

うまかった。

Rust goed uit!

ゆっくり休んでね。

Paraplu's verkopen goed.

傘が良く売れる。

Alles komt goed.

全部うまくいくよ。

Ze zwemt goed.

彼女は泳ぐのが上手である。

Doe het goed.

ちゃんとやって。

Ze typt goed.

彼女はタイプがうまい。

Ze kookt goed.

彼女は料理がうまい。

- Wonderbaarlijk!
- Prima!
- Goed!

すごいぞ!

Dat is slim overleven. Goed besluit. Goed gedaan. Oké.

賢い判断だったな すごいぞ よし

- Hij kan goed zingen.
- Hij is goed in zingen.

彼は歌うのが上手だ。

- Ben je goed in volleybal?
- Speel je goed volleybal?

バレーボールは得意?

- Is alles in orde?
- Alles goed?
- Is alles goed?

- 全てうまくいってますか。
- すべて大丈夫ですか。

- Ben je goed in wiskunde?
- Bent u goed in wiskunde?
- Zijn jullie goed in wiskunde?

あなたは数学が得意ですか。

- Ge hebt een goed geheugen.
- Gij hebt een goed geheugen.
- Je hebt een goed geheugen.

あなたは記憶がよい。

- Gaat het goed met jullie?
- Gaat het goed met je?
- Gaat het goed met u?

- 大丈夫ですか?
- 大丈夫?

- Fantastisch!
- Geweldig!
- Dat is geweldig!
- Goed zo!
- Cool!
- Briljant!
- Uitstekend!
- Prima!
- Goed!
- Goed dan!
- Wat fijn!
- Dat is prima!
- Heel goed!

- すごいぞ!
- 素晴らしい!

- Fantastisch!
- Gaaf!
- Geweldig!
- Dat is geweldig!
- Goed zo!
- Cool!
- Briljant!
- Goed gedaan!
- Wonderbaarlijk!
- Uitstekend!
- Te gek!
- Prima!
- Prachtig.
- Goed!
- Goed dan!
- Wat fijn!
- Dat is prima!
- Heel goed!

- すごいぞ!
- すごい!
- お見事!
- 素晴らしい!
- 見事!
- 流石!
- さすが!
- すんごい!
- すごーい!

Goed werk. Slangengif blijft niet lang goed in deze hitte.

よくやった だがヘビの毒は熱に弱い

- Ik heb goed geslapen vannacht.
- Ik heb vannacht goed geslapen.

- 私は昨夜良く眠れた。
- 私は昨晩よく眠った。
- 昨夜は良く眠れた。

- Hij kan goed Frans praten.
- Hij kan goed Frans spreken.

彼はフランス語を上手に話せる。

- Ik ken mijzelf heel goed.
- Ik ken mezelf erg goed.

- 自分でよくわかっている。
- 自分でも解ってる。

- Waar ben jij goed in?
- Waar bent u goed in?

- 何が得意なのですか。
- あなたは何が得意ですか?

- Ze speelt heel goed tennis.
- Zij speelt heel goed tennis.

彼女はテニスがとてもうまい。

- Luister goed naar mij.
- Luister goed naar wat ik zeg.

これから言うことをよく聞きなさい。

- Deze schaar knipt niet goed.
- Deze scharen knippen niet goed.

このはさみは良く切れない。

- Goed, en met u?
- Goed, dank u. En met u?

- 元気ですよ。あなたは?
- 元気です、貴方は?
- 元気よ。ありがとう。あなたも元気?

- Ge hebt een goed geheugen.
- Je hebt een goed geheugen.

- あなたは記憶がよい。
- おまえ、よく覚えてるなあ!

Het eten is goed, en de bediening hier is goed.

ここは食べ物もおいしいし、サービスもよい。

- Dat is een goed gedacht!
- Dat is een goed idee!

- 良い考えだね!
- それはいいアイデアだ。

- Gaat het goed met jullie?
- Gaat het goed met u?

大丈夫ですか?

Dit werkt best goed.

うまくいってる

Maar hij smaakt goed.

味はいい

Dit werkt vrij goed.

かなりうまくいってる

Dat is echt goed.

立派だな

Dit is niet goed.

大変だ ひどいぞ