Translation of "Verkeerd" in Italian

0.016 sec.

Examples of using "Verkeerd" in a sentence and their italian translations:

- Hij heeft verkeerd geantwoord.
- Hij antwoordde verkeerd.
- Hij gaf een verkeerd antwoord.
- Hij heeft een verkeerd antwoord gegeven.

- Ha risposto in maniera errata.
- Lui ha risposto in maniera errata.
- Rispose in maniera errata.
- Lui rispose in maniera errata.
- Ha risposto in maniera sbagliata.
- Lui ha risposto in maniera sbagliata.
- Rispose in maniera sbagliata.
- Lui rispose in maniera sbagliata.

Stelen is verkeerd.

Rubare è sbagliato.

Dit voelt verkeerd.

Non è normale.

- Je bent helemaal niet verkeerd.
- U bent helemaal niet verkeerd.

- Non hai per niente torto.
- Tu non hai per niente torto.
- Non ha per niente torto.
- Lei non ha per niente torto.
- Non avete per niente torto.
- Voi non avete per niente torto.
- Non hai per nulla torto.
- Tu non hai per nulla torto.
- Non ha per nulla torto.
- Lei non ha per nulla torto.
- Non avete per nulla torto.
- Voi non avete per nulla torto.

Alles wat verkeerd kan worden begrepen, zal verkeerd worden begrepen.

Tutto quello che può essere frainteso lo sarà.

- Ik heb het verkeerd gegrepen.
- Ik had het verkeerd begrepen.

- Ho capito male.
- Io ho capito male.
- Capii male.
- Io capii male.

Begrijp me niet verkeerd.

Ora, non mi fraintendete.

Je doet het verkeerd.

La stai facendo nel modo sbagliato.

Waarom is dat verkeerd?

Perché è sbagliato?

Tom wordt verkeerd begrepen.

Tom è incompreso.

Je hebt het verkeerd.

- L'hai capito male.
- L'hai capita male.
- L'ha capito male.
- L'ha capita male.
- L'avete capito male.
- L'avete capita male.

Dat is helemaal verkeerd.

- È completamente falso.
- Questo è tutto sbagliato.

Dit is fundamenteel verkeerd.

Questo è fondamentalmente sbagliato.

Maar van opzettelijk verkeerd inlichten.

è un deliberato atto di disinformazione.

We hebben het helemaal verkeerd.

Abbiamo sbagliato tutto.

Deze zin is niet verkeerd.

Questa frase non è sbagliata.

Je hebt niets verkeerd gedaan.

- Non hai fatto niente di male.
- Tu non hai fatto niente di male.
- Non hai fatto nulla di male.
- Tu non hai fatto nulla di male.

Tom had het verkeerd begrepen.

- Tom ha capito male.
- Tom capì male.

Tom heeft Maria verkeerd begrepen.

- Tom ha frainteso Mary.
- Tom fraintese Mary.

Ik heb het verkeerd gelezen.

- Ho letto male.
- Lessi male.

Maar als er iets verkeerd gaat ...

Ma se qualcosa va male,

- Dat is fout.
- Het is verkeerd.

È falso.

Tom spreekt mijn naam verkeerd uit.

Tom pronuncia male il mio nome.

Tom heeft mijn naam verkeerd gespeld.

- Tom ha scritto male il mio nome.
- Tom scrisse male il mio nome.

- Liegen is verkeerd.
- Liegen is fout.

Mentire è sbagliato.

Hij heeft u misschien verkeerd verstaan.

Potrebbe averti capito male.

We zijn mannen. We gaan het verkeerd doen.

Siamo uomini, faremo casini.

Hoe had je dat zo verkeerd kunnen inschatten?

Come ha potuto così sottovalutare ciò?

De helft van de zogenaamde deskundigen zit dan verkeerd.

Metà di questi "esperti" ha torto.

- Tom zat fout gisteren.
- Tom had het gisteren verkeerd.

- Tom aveva torto ieri.
- Tom si è sbagliato ieri.

- Waarom ben ik verkeerd gelopen?
- Waarom heb ik gefaald?

Perché ho sbagliato?

Omdat mensen zichzelf ervan overtuigden dat ze niets verkeerd deden.

mentre la gente si convinceva che non stava facendo nulla di sbagliato.

- Dat is niet helemaal verkeerd.
- Dat is niet helemaal onwaar.

Questo non è totalmente falso.

90 procent van wat ze zeggen kan naar jouw mening verkeerd zijn.

Il 90 per cento di quello che dicono può essere sbagliato, secondo voi.

- Deze zin is verkeerd.
- Deze zin is onjuist.
- Deze zin is fout.

Questa frase è sbagliata.

- Ik had dat niet mogen doen. Het was verkeerd.
- Ik had dat niet moeten doen. Het was fout.
- Ik had dat niet moeten doen. Het was verkeerd.

Non avrei dovuto farlo. È stato sbagliato.

- Alles ging fout.
- Het ging allemaal mis.
- Het ging helemaal verkeerd.
- Het ging allemaal fout.

- È andato tutto male.
- Andò tutto male.

- U hebt niets verkeerds gedaan.
- Je hebt niets verkeerd gedaan.
- Je hebt niets verkeerds gedaan.

- Non hai fatto niente di male.
- Tu non hai fatto niente di male.
- Non hai fatto nulla di male.
- Tu non hai fatto nulla di male.
- Non ha fatto nulla di male.
- Lei non ha fatto nulla di male.
- Non ha fatto niente di male.
- Lei non ha fatto niente di male.
- Non avete fatto niente di male.
- Voi non avete fatto niente di male.
- Non avete fatto nulla di male.
- Voi non avete fatto nulla di male.

- Tom heeft iets verkeerd gedaan.
- Tom heeft iets verkeerds gedaan.
- Tom heeft iets fouts gedaan.

Tom ha fatto qualcosa di sbagliato.

- Alleen wie niets doet, maakt geen fouten.
- Wie niets doet, niets misdoet.
- Wie niets doet, doet niets verkeerd.

Un uomo che non fa mai sbagli è un uomo che non fa niente.