Translation of "Begin" in German

0.224 sec.

Examples of using "Begin" in a sentence and their german translations:

- Begin!
- Begin.

- Fang an!
- Leg los.
- Fang an.

Begin!

- Fang an!
- Fangen Sie an!
- Fangt an!

- Begin te rennen.
- Begin te lopen.

- Fang an zu rennen.
- Fang an zu laufen.
- Fangen Sie an zu laufen.
- Beginnen Sie zu laufen.
- Beginnen Sie zu rennen.

Begin nu.

- Beginnen Sie jetzt.
- Fang jetzt an.

Begin hier.

- Beginne hier.
- Beginnen Sie hier.
- Fang hier an.
- Fangen Sie hier an.

Begin opnieuw.

- Fang noch einmal an.
- Beginnen Sie noch einmal.

Begin hier!

Beginnen Sie hier.

- Ik begin deze namiddag.
- Ik begin vanmiddag.

Ich fange heute Abend an.

Wanneer begin ik?

Wann fange ich an?

Ik begin pas.

Ich fange gerade erst an.

Begin met schrijven.

Fang an zu schreiben.

Begin met zingen.

- Fang an zu singen.
- Fangt an zu singen.
- Fangen Sie an zu singen.

Begin met tellen.

- Fang an zu zählen.
- Beginnen Sie zu zählen.

Ik begin vanavond.

Ich fange heute Abend an.

Begin maar vast.

Fang schon mal an.

- Al het begin is moeilijk.
- Alle begin is moeilijk.

Aller Anfang ist schwer.

Vanaf het prille begin

Von Anfang an,

begin je te zweten

Sie fangen an zu schwitzen

Ik begin deze namiddag.

Ich fange heute Nachmittag an.

Al het begin is moeilijk.

Aller Anfang ist schwer.

Ik begin het te begrijpen.

Langsam begreife ich es.

Begin een nieuw, gelukkiger leven!

Beginne ein neues, glücklicheres Leben!

Ik begin benieuwd te worden.

Langsam werde ich neugierig.

Dat is een goed begin.

Das ist ein guter Anfang.

Ik begin moe te worden.

- Langsam werde ich müde.
- Mir beginnen die Augen zuzufallen.

- Jij begint.
- Begin jij maar.

Du beginnst.

Ik begin mijn vriendin te missen.

Ich beginne, meine Freundin zu vermissen.

- Ik start morgen.
- Ik begin morgen.

- Ich fange morgen an.
- Ich werde morgen anfangen.

Hij wist het vanaf het begin.

Er hatte es schon immer gewusst.

Morgen begin ik met het dieet.

Morgen fange ich mit der Diät an.

Het officiële begin is op zaterdag.

Der offizielle Anfang ist am Samstag.

Ik begin geen zin met "maar".

- Ich beginne keinen Satz mit „aber“.
- Ich leite keinen Satz mit „aber“ ein.

- Ga!
- Begin!
- Ga maar.
- Vertrek maar.

Fangt an.

Tom had vanaf het begin gelijk.

Tom hat von Anfang an recht gehabt.

Dat was nog maar het begin.

Das war erst der Anfang.

Laten we bij het begin beginnen.

- Lasst uns am Anfang beginnen.
- Lass uns am Anfang beginnen.
- Lasst uns von Anfang an beginnen.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Mach was Besseres aus der Welt, fang bei dir selber an.

Ik sta nog aan het begin.

Ich stehe noch am Anfang.

In het begin lijkt het allemaal hetzelfde.

Anfänglich scheint alles ähnlich zu sein.

Gesprekken zijn het begin van een land,

Gespräche initiieren Länder

In het begin geloofden ze hem niet.

Zunächst glaubten sie ihm nicht.

Begin augustus is hij naar Engeland afgereisd.

- Anfang August ist er nach England abgereist.
- Nach England ist er Anfang August abgereist.

Een goed begin is het halve werk.

- Frisch gewagt ist halb gewonnen.
- Gut begonnen, halb gewonnen.
- Mit einem guten Anfang ist die halbe Arbeit schon getan.

Het kan verwarrend zijn in het begin.

- Es kann zunächst verwirrend sein.
- Es ist mitunter zunächst verwirrend.
- Das kann anfangs Verwirrung stiften.

Dat heb ik vanaf het begin gezegd.

Das habe ich die ganze Zeit gesagt.

DW: Ik verzette me in het begin ertegen.

DW: Zuerst leistete ich Widerstand.

We wisten dat al van in het begin.

Wir wussten es von Anfang an.

Dit is het begin van een nieuw tijdperk.

Dies ist der Anfang einer neuen Ära.

Ze zal aankomen in Tokio begin volgende maand.

Sie wird zu Beginn des nächsten Monats in Tokyo ankommen.

Ik begin te beseffen dat het onmogelijk is.

Langsam wird mir klar, dass es unmöglich ist.

Van in het begin had ze hem graag.

- Sie mochte ihn von Anfang an.
- Sie mochte ihn auf Anhieb.

Ik had vanaf het begin al mijn twijfels.

- Ich fühlte von Anfang an Zweifel in mir aufsteigen.
- Ich hatte von Anfang an Zweifel.

- Een goed begin is het halve werk.
- Goed begonnen is half gewonnen.
- Een goed begin geeft moed en zin.

- Frisch gewagt ist halb gewonnen.
- Gut begonnen, halb gewonnen.
- Mit einem guten Anfang ist die halbe Arbeit schon getan.

In het begin wist ik niet wat te doen.

Ich wusste erst nicht, was ich tun sollte.

In het begin was het woord, het eerste neologisme.

Im Anfang war das Wort, der erste Neologismus.

We gebruiken hoofdletters aan het begin van de zin.

Am Satzanfang wird ein Großbuchstabe verwendet.

We staan nog aan het begin van de ontwikkeling.

Wir stehen noch am Anfang der Entwicklung.

Mijn broer heeft haar van in het begin geminacht.

Mein Bruder konnte sie von Anfang an nicht leiden.

Wanneer ik begin te koken, is hij altijd verdwenen.

Wenn ich anfange zu kochen, verduftet er immer.

Ik heb de wedstrijd van begin tot eind bekeken.

Ich habe mir das Spiel von Anfang bis Ende angesehen.

Ik denk dat ik met een flesje bier begin.

Ich glaube, ich fange mit einer Flasche Bier an.