Translation of "Vanavond" in Korean

0.003 sec.

Examples of using "Vanavond" in a sentence and their korean translations:

Tot vanavond.

‎오늘 밤까지는요

Maar vanavond niet.

‎하지만 오늘 밤은 아닙니다

En dan kunnen we vanavond eten.

그럼 저녁거리 생기는 거죠

Vanavond is de bijeenkomst extra speciaal.

‎오늘 밤의 모임은 더욱 특별합니다

En vanavond is het extra hectisch.

‎오늘 밤은 유난히 정신없군요

Vanavond is er genoeg voor iedereen.

‎오늘 밤, 먹잇감은 넉넉합니다

En waar ik vanavond naar zoek is een schorpioen.

오늘 밤 찾아보려는 건 바로 전갈입니다

Een zeester. Een van de gulzigste bezoekers van vanavond.

‎불가사리입니다 ‎오늘 밤 가장 게걸스러운 ‎방문객 중 하나죠

Maar vanavond is de maan fel. Dus maken flamingo's een kans.

‎하지만 오늘 밤은 달이 밝습니다 ‎홍학들에게 희망이 있죠