Translation of "Vanavond" in Hungarian

0.006 sec.

Examples of using "Vanavond" in a sentence and their hungarian translations:

Tot vanavond.

egészen mostanáig.

- Ben je vanavond vrij?
- Bent u vanavond vrij?
- Zijn jullie vanavond vrij?

Ráérsz ma este?

- Het regent pijpestelen vanavond.
- Het regent pijpenstelen vanavond.

Ma este úgy zuhog az eső, mintha dézsából öntenék.

Maar vanavond niet.

De nem ma éjjel.

Bel me vanavond.

Hívjon fel ma este!

Ik begin vanavond.

Ma este kezdek.

Wie werkt vanavond?

Ki dolgozik ma este?

Kook jij vanavond?

Főzöl ma este?

Ik vertrek vanavond.

Ma éjjel elmegyek.

- Wat gaat u vanavond doen?
- Wat gaan jullie vanavond doen?
- Wat ga je vanavond doen?

Mit fogsz csinálni ma este?

- Kan je vanavond komen dineren?
- Kunt u vanavond komen dineren?

- Át tudnál jönni vacsorára?
- Át tudnál jönni vacsorára az este?

Blijft ge thuis vanavond?

Ma este otthon maradsz?

Vanavond wordt het frisser.

Ma este le fog hűlni.

Heeft u vanavond vrij?

- Ma éjjel szolgálaton kívül vagy?
- Nem vagy szolgálatban ma éjjel?

Vanavond gaan we dansen.

Ma este táncolni megyünk.

We kunnen vanavond beginnen.

Ma este kezdhetünk.

Wat doen jullie vanavond?

Mit csináltak ma este?

Zal het vanavond sneeuwen?

Lesz hó este?

Vanavond heb ik tijd.

Ma este szabad vagyok.

Ik ga vanavond tennissen.

Ma este teniszezni megyek.

Wat eten we vanavond?

- Mit fogunk ma vacsorázni?
- Mi lesz ma a vacsora?

Tot vanavond dan. Doei!

- Akkor ma este. Szia!
- Akkor este találkozunk. Szia!

Wat vind je van vanavond?

- A ma este megfelel?
- Legyen a ma este?

Waar zullen we vanavond eten?

- Hol eszünk ma este?
- Hol vacsorázunk ma?

Wat gaan jullie vanavond doen?

Mit fogsz csinálni ma este?

Ik zal haar vanavond bellen.

Fel fogom hívni ma este.

Ik wil dat vanavond doen.

Ma este meg akarom azt tenni.

Ik bel je vanavond op.

- Este hívlak.
- Felhívlak ma este.

Wel, zijt ge vrij vanavond?

Tehát, ráérsz ma este?

Ik wil vanavond pizza eten.

Ma este pizzát szeretnék enni.

Tom kan vanavond niet werken.

Ma este nem tud dolgozni Tomi.

Vanavond is de bijeenkomst extra speciaal.

A ma esti összejövetel különleges.

En vanavond is het extra hectisch.

A mai éjszaka különösen mozgalmas.

Vanavond is er genoeg voor iedereen.

Ma éjjel bőven jut hal mindenkinek.

Laten we vanavond bij elkaar komen.

Találkozzunk ma este!

Hebben we voor vanavond een babysitter?

Ma éjjelre van bébiszitterünk.

Vanavond gaan we naar de kerk.

- Ma este templomba megyünk.
- Ma este templomba fogunk menni.

Ik wil met je mee vanavond.

Szeretnék veled menni ma este.

Wat zijn uw plannen voor vanavond?

Mik a terveid ma estére?

Ik kom vanavond wel even langs.

Ma este betérek.

Het is vanavond warmer dan normaal.

Ma este a szokásosnál melegebb van.

- Ik heb zin in uit eten vanavond.
- Ik heb zin om vanavond uit eten te gaan.

Kedvem van ma este házon kívül étkezni.

- Ik wil je vanavond mee uit eten nemen.
- Ik wil u vanavond mee uit eten nemen.

El akarlak vinni ma este vacsorázni.

- Telefoneer mij deze avond.
- Bel me vanavond.

Hívjon fel ma este!

Zoudt ge vanavond naar het theater willen gaan?

Óhajt ön ma este színházba menni?

- Ik veronderstel dat ge heel bezig zult zijn vanavond.
- Ik neem aan dat je het vanavond erg druk hebt.

Feltételezem, hogy ma este nagyon el leszel foglalva.

Een zeester. Een van de gulzigste bezoekers van vanavond.

Egy tengericsillag. A mai este egyik legfalánkabb látogatója.

Als het vanavond regent, ga ik niet naar buiten.

Ha ma este esni fog, nem megyek ki.

Het spijt me dat ik je vanavond niet kan ontmoeten.

Sajnálom, hogy nem tudunk találkozni ma este.

Maar vanavond is de maan fel. Dus maken flamingo's een kans.

De a hold fénye ma este erős. A flamingók nem esélytelenek.

- Ik heb vanavond Tom gezien.
- Ik heb Tom deze avond ontmoet.

Láttam Tomit ma este.

- Ik wil buiten eten vanavond.
- Ik wil vandaag uit eten gaan.

Ma kint akarok vacsorázni.

Ik zou het graag willen maar ik heb een verplichte les vanavond.

Szeretnék, de kötelező tanfolyamom van ma este.

- Tom zal vannacht niet hier zijn.
- Tom zal vanavond niet hier zijn.

Tomi nem lesz ma este itt.

En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel.

- És ma este azon dolgokra gondolok, amit abban az évszázadban Amerikában látott - szívfájdalmat és reményt; küzdelmet és haladást; olyan időket, amikor azt mondták nekünk hogy nem lehetséges, és embereket, akik eltökélten mentek tovább azon Amerikai krédóval: De igen, lehetséges.
- Ma este eszembe jutnak azok a dolgok, amelyeket évszázados élete során Amerikában látott - a szívfájdalom és a remény; a küzdelem és a haladás; azok az idők, amikor azt lehetett hallani, hogy nem vagyunk rá képesek; az emberek mégis tovább küzdöttek annak az amerikai jelmondatnak e jegyében, hogy Igen, képesek vagyunk rá.