Translation of "Dankbaar" in French

0.007 sec.

Examples of using "Dankbaar" in a sentence and their french translations:

Wees dankbaar.

- Sois reconnaissant.
- Sois reconnaissante.
- Soyez reconnaissant.
- Soyez reconnaissante.

Ik zou dankbaar zijn.

Je serais reconnaissante.

Ik ben erg dankbaar.

- Je suis très reconnaissant.
- Je suis très reconnaissante.

- Ik ben dankbaar voor je hulp.
- Ik ben je dankbaar voor je hulp.

Je vous suis reconnaissant pour votre aide.

- Ik ben erg dankbaar voor je hulp.
- Ik ben erg dankbaar voor uw hulp.

Je suis très reconnaissant pour votre aide.

Je buren zullen je dankbaar zijn.

Les voisins vous remercieront.

Ik vind het niet bepaald dankbaar.

que je trouve cela incroyablement ingrat.

En ik ben jullie zo dankbaar.

Je suis si reconnaissante envers vous.

Ik ben dankbaar voor mijn vrienden.

Je suis reconnaissant envers mes amis.

Ik ben dankbaar voor mijn kinderen.

Je suis reconnaissant d'avoir mes enfants.

Ik ben dankbaar voor de uitnodiging.

- Merci de m'avoir invité.
- Merci de m'avoir invitée.

Ik ben dankbaar voor je hulp.

Je suis reconnaissant pour ton aide.

Ik ben dankbaar voor je geduld.

Je te suis reconnaissante pour ta patience.

Ben ik ongelooflijk dankbaar voor het leven,

je suis incroyablement reconnaissante pour ma vie

Ik ben erg dankbaar voor je hulp.

Je suis vraiment reconnaissant pour ton aide.

Ik ben dankbaar dat er vakanties zijn.

Je suis content de pouvoir profiter des vacances.

Ik ben erg dankbaar voor uw hulp.

Je suis très reconnaissant pour votre aide.

Ik ben zeer dankbaar voor jouw hulp.

Je suis très reconnaissant pour votre aide.

Ik ben je dankbaar voor je hulp.

Je te suis reconnaissant pour ton aide.

Ik ben dankbaar dat de technologie er is.

Je suis reconnaissant de pouvoir disposer de la technologie.

Hij was helemaal niet dankbaar aan zijn oude leraar.

Il a totalement manqué de reconnaissance à l'égard de son vieux maître.

En dat hij dankbaar was dat ze zoveel geduld had.

et combien il était reconnaissant pour sa patience.

Ik zou dankbaar zijn als je dat voor me zou willen doen.

Je te serais reconnaissant de le faire pour moi.

Ik zou u heel dankbaar zijn, als ge dat voor mij zoudt kunnen doen.

- Je serai reconnaissant si vous pouvez le faire pour moi.
- Je serai reconnaissante si vous pouvez faire cela pour moi.