Translation of "Winkelen" in Chinese

0.007 sec.

Examples of using "Winkelen" in a sentence and their chinese translations:

Ik moet gaan winkelen.

我必須去買東西。

Moeder is aan het winkelen.

母親去了逛街。

Heb je zin om mee te gaan winkelen?

你想和我一起去逛街吗?

- Ik moet gaan winkelen.
- Ik moet boodschappen gaan doen.

我必須去買東西。

Maria en Natalia gaan winkelen. Ze willen iets kopen voor zichzelf.

瑪麗亞和納塔利婭去購物。他們為自己買些東西。