Translation of "Komen" in Hungarian

0.032 sec.

Examples of using "Komen" in a sentence and their hungarian translations:

- U kunt komen.
- Je kunt komen.
- Jullie kunnen komen.

- Jöhet.
- Jöhettek.
- Jöhetsz.
- Jöhetnek.

- Hij kan komen.
- Hij mag komen.

Jöhet.

- Mag ik komen?
- Kan ik komen?

Jöhetek?

- Ze gaan komen.
- Zij gaan komen.

Jönni fognak.

We komen.

Jövünk.

Komen jullie?

Jöttök?

Er komen roofdieren.

A ragadozók is előjönnek.

Komen zij ook?

Ők is jönnek?

Dromen komen uit.

Az álmok valóra válnak.

De mannen komen.

A férfiak jönnek.

Hij zal komen.

Jönni fog.

Ze komen aan.

Jönnek.

Zij wil komen.

- Jönni akar.
- El akar jönni.
- Jönni akar ő.

Zal ze komen?

El fog jönni?

Ik kan komen.

Tudok jönni.

Wanneer komen ze?

Mikor jönnek?

Tom zal komen.

Tom jönni fog.

Kan je komen?

- Tudsz jönni?
- Idejössz végre?

Hij mag komen.

Jöhet.

- Waarom kunt ge niet komen?
- Waarom kan je niet komen?
- Waarom kunnen jullie niet komen?
- Waarom kunt u niet komen?

- Miért nem tudsz jönni?
- Miért nem tud jönni?
- Miért nem tudtok jönni?
- Miért nem tudnak jönni?
- Miért nem jöhetnek?

- Wanneer kunt ge komen?
- Hoe laat kun je komen?

Mikor tudsz jönni?

- Waar komen jouw voorouders vandaan?
- Waar komen uw voorouders vandaan?
- Waar komen jullie voorouders vandaan?

Honnan jöttek az őseid?

- Hoe laat kun je komen?
- Hoe laat kunt u komen?
- Hoe laat kunnen jullie komen?

- Mikor tudsz jönni?
- Hánykor tudsz jönni?

- Laat het geld maar komen!
- Laat de poen maar komen!

Ide a pénzzel!

- Waarom kunt ge niet komen?
- Waarom kan je niet komen?

Miért nem jöhetsz?

- Kan je vanavond komen dineren?
- Kunt u vanavond komen dineren?

- Át tudnál jönni vacsorára?
- Át tudnál jönni vacsorára az este?

- U moet niet komen morgen.
- Jullie moeten niet komen morgen.

Holnap nem kell jönnöd.

Kunt ge zondagavond komen?

Tudsz jönni vasárnap este?

Ze komen niet vandaag.

Ma nem jönnek.

Komen ze morgen hiernaartoe?

Holnap jönnek ide?

Ik kan morgen komen.

Holnap tudok jönni.

Ook ik wil komen.

Én is jönni akarok.

Bedankt voor het komen.

Köszönöm, hogy eljött.

Kan je morgen komen?

- Holnap el tud jönni?
- Holnap el tudsz jönni?

Wij komen uit Frankrijk.

- Franciaországból jöttünk.
- Mi Franciaországból vagyunk.

Zij komen uit IJsland.

Izlandról jönnek.

Waar komen baby's vandaan?

Honnan jönnek a babák?

Mag ik weer komen?

Jöhetek újra?

Wij komen uit Duitsland.

Németországból származunk.

Waar komen jullie vandaan?

Hova valósiak vagytok?

Ik moet maandag komen.

Hétfőn kell jönnöm.

Wanneer gaat u komen?

Mikor jössz?

Je moet morgen komen.

Holnap jönnöd kell.

- Je hoefde niet te komen.
- Je had niet hoeven te komen.

Nem volt rá szükség, hogy elgyere.

- Volgende keer zal ik eerder komen.
- Volgende keer zal ik vroeger komen.

Legközelebb korábban jövök.

- Ik hoop dat jullie kunnen komen.
- Ik hoop dat je kan komen.

Remélem, hogy önök el tudnak jönni.

Kunnen de microben erbij komen

lehetővé teszi, hogy a mikrobák aktívvá váljanak,

...komen stedelijke werelden tot leven.

új városi világok elevenednek meg.

Hoe laat moet ik komen?

Hánykor jöjjek?

Mijn moeder kan niet komen.

Anyám nem tud jönni.

Waarvoor komen we hier bijeen?

Miért itt találkozunk?

Je hoefde niet te komen.

Nem kellett jönnöd.

Komen er nog meer mensen?

Többen is jönnek?

We gaan te laat komen.

El fogunk késni.

Hartelijk bedankt voor het komen.

Köszönjük, hogy eljött.

Waarom kunnen jullie niet komen?

- Miért nem tudtok jönni?
- Miért nem jöhettek?
- Hogyhogy nem tud jönni?

U moet niet komen morgen.

Holnap nem kell jönnie.

Kan je naar beneden komen?

Le tudsz ide jönni?

- Hij had me beloofd hier te komen.
- Hij had me beloofd hiernaartoe te komen.

Megígérte nekem, hogy idejön.

Ik vraag hen dichterbij te komen

Megkérem, hogy lépjenek közelebb,

komen in opstand tegen dit onheil.

felkelünk ellene.

Ik wilde weer in beweging komen

Újra mozgásban akartam lenni,

Ze bleef op me af komen.

Ő csak jött felém.

Die dingen komen die spleet in.

A cápák egyenesen a repedést célozták meg.

En we komen op een punt

A helyzet odáig fajult,

Wanneer dien ik terug te komen?

Mikor kell újra jönnöm?

Ik kon niet in slaap komen.

Nem tudtam elaludni.

Ik moet even op adem komen.

Egy kis kikapcsolódásra van szükségem.

Laten we vanavond bij elkaar komen.

Találkozzunk ma este!

Ik kan volgende week niet komen.

Nem tudok jönni a következő héten.

Morgen zal ik op tijd komen.

Holnap pontosan fogok érkezni.

Tom kan op elk moment komen.

Tom bármikor jöhet.

Wil je naar mijn feestje komen?

El akarsz jönni az ünnepségemre?

We gaan weer te laat komen.

Megint elkésünk.

Ze kon niet komen vanwege ziekte.

Betegség miatt nem tudott jönni.

Deze diamanten komen uit Zuid-Afrika.

Ezek a gyémántok Dél-Afrikából származnak.

Waar schijnt ze vandaan te komen?

Honnan való?

Reuzenpanda's komen alleen in China voor.

Az óriáspandák csak Kínában élnek.

Maar ze komen morgen naar hier.

De ők holnap eljönnek ide.

Hij zei dat hij zou komen.

- Azt mondta, eljön.
- Mondta, hogy eljön.
- Azt mondta, el fog jönni.
- Mondta, hogy el fog jönni.

- Kom je?
- Komt u?
- Komen jullie?

- Jössz?
- Jön?

Wil je Brazilië komen leren kennen?

Szeretne eljönni, megismerni Brazíliát?

Tom had met ons moeten komen.

Úgy volt, hogy Tomi velünk jön.