Translation of "Komen" in Turkish

0.021 sec.

Examples of using "Komen" in a sentence and their turkish translations:

- U kunt komen.
- Je kunt komen.
- Jullie kunnen komen.

Gelebilirsin.

- Hij kan komen.
- Hij mag komen.

O gelebilir.

- Mag ik komen?
- Kan ik komen?

Gelebilir miyim?

- Ze gaan komen.
- Zij gaan komen.

Onlar gelecek.

- Hij wil komen.
- Zij wil komen.

O gelmek istiyor.

We komen.

Biz geliyoruz.

Misschien komen ze, misschien komen ze niet.

Belki gelecekler ve belki gelmeyecekler.

- Hij zou moeten komen.
- Zij zou moeten komen.

- O gelmeli.
- Gelmeli.

Er komen roofdieren.

Yırtıcılar ava çıkar.

Komen zij ook?

- Onlar da geliyorlar mı?
- Onlar da mı geliyor?
- Onlar da geliyor mu?

Kan je komen?

Gelebilir misin?

Dromen komen uit.

Hayalleri gerçek olur.

Zal ze komen?

O gelecek mi?

Hij zal komen.

O gelecek.

Ze komen aan.

Onlar geliyor.

Zij wil komen.

O gelmek istiyor.

Hij moet komen.

O gelmek zorunda.

Wil Tom komen?

Tom gelmek istiyor mu?

Tom zal komen.

Tom gelecek.

Komen jullie niet?

Siz gelmiyor musunuz?

Ik wil komen.

Gelmek istiyorum.

We komen terug.

Geri döneceğiz.

Wanneer komen ze?

Onlar ne zaman geliyorlar?

U kunt komen.

Onlar gelebilirler.

Zij komen hierheen.

Onlar buraya geliyorlar.

Ik kan komen.

Gelebilirim.

Zombies komen eraan!

Zombiler geliyor!

De mannen komen.

Erkekler geliyor.

We komen binnen.

İçeri giriyoruz.

- We komen.
- We komen eraan!
- We komen er zo aan.
- We zijn er zo.

Biz geliyoruz.

- Waarom kunt ge niet komen?
- Waarom kan je niet komen?
- Waarom kunnen jullie niet komen?
- Waarom kunt u niet komen?

Neden gelemiyorsun?

- Hoe laat kun je komen?
- Hoe laat kunt u komen?
- Hoe laat kunnen jullie komen?

Saat kaçta gelebilirsin?

- Kunt ge komen eten vanavond?
- Kan je vanavond komen dineren?
- Kunt u vanavond komen dineren?

Bu gece akşam yemeği için gelebilir misin?

- Waar komen jouw voorouders vandaan?
- Waar komen uw voorouders vandaan?
- Waar komen jullie voorouders vandaan?

Sizin atalarınız nerelidir?

- Om hoe laat kunt ge komen?
- Tegen welk uur kunt ge komen?
- Hoe laat kun je komen?
- Hoe laat kunt u komen?
- Hoe laat kunnen jullie komen?

Saat kaçta gelebilirsin?

- U moet niet komen morgen.
- Jullie moeten niet komen morgen.

Yarın gelmek zorunda değilsin.

- Kan je vanavond komen dineren?
- Kunt u vanavond komen dineren?

Bu gece akşam yemeği için gelebilir misin?

Kunt ge zondagavond komen?

Pazar akşamı gelebilir misin?

Ze komen niet vandaag.

Onlar bugün gelmiyor.

Zal de politie komen?

Polis gelecek mi?

Ik kan morgen komen.

Yarın gelebilirim.

Komen ze morgen hiernaartoe?

- Yarın buraya mı geliyorlar?
- Yarın buraya geliyorlar mı?

Waar komen baby's vandaan?

Bebekler nereli?

Ook ik wil komen.

Ben de gelmek istiyorum.

Bedankt voor het komen.

Geldiğin için teşekkürler.

Waar komen ze vandaan?

Onlar nereli?

Hij moet onmiddellijk komen.

O derhal gelmeli.

Ze komen uit Griekenland.

Onlar Yunanistanlı.

Zij komen uit IJsland.

Onlar İzlandalıdırlar.

Wij komen uit Frankrijk.

Biz Fransalıyız.

Kan je morgen komen?

Yarın gelebilir misin?

Zij komen uit Zweden.

Onlar İsveçli.

We komen naar binnen.

Biz içeriye geliyoruz.

We komen in vrede.

Biz barış içinde geliriz.

Wanneer gaat u komen?

Ne zaman geleceksin?

Zij komen uit Italië.

Onlar İtalyalı.

Je moet terstond komen.

Bir an önce gelmen gerek.

Hij moet komen helpen.

Yardım etmeye gelmesi gerekir.

Hij moest komen helpen.

Yardım etmeye gelmesi gerekirdi.

Zij mag komen eten.

Yemeğe gelebilir.

Zij mocht komen eten.

Yemeğe gelebilirdi.

Wij komen uit Duitsland.

Biz Almanyalıyız.

We komen uit Australië.

Biz Avustralyalıyız.

Mag ik weer komen?

- Yine gelebilir miyim?
- Gene gelebilir miyim?

Kan ik ook komen?

Ben de gelebilir miyim?

Ik moet maandag komen.

Pazartesi günü gelmek zorundayım.

Waar komen jullie vandaan?

- Nerelisiniz?
- Siz nerelisiniz?

Wij moesten niet komen.

Gelmemeliydik.

Jane zal waarschijnlijk komen.

Jane muhtemelen gelecektir.

Ze komen naar huis.

Onlar eve geliyor.

Ik kan niet komen.

Ben gelemem.

Wanneer komen ze aan?

Ne zaman varacaklar?

- Om hoe laat kunt ge komen?
- Tegen welk uur kunt ge komen?
- Hoe laat kun je komen?

Saat kaçta gelebilirsin?

- Blessures komen vaak voor.
- Verwondingen komen vaak voor.
- Verwondingen zijn frequent.

Yaralanmalar sıktır.

- Hij had zelf niet hoeven komen.
- Hij hoefde niet te komen.

Bizzat gelmesine gerek yoktu.

- Kan je naar mijn land komen?
- Kunt u naar mijn land komen?
- Kunnen jullie naar mijn land komen?

Benim ülkeme gelebilir misin?

- Je wil niet te laat komen.
- U wil niet te laat komen.
- Jullie willen niet te laat komen.

Geç kalmak istemiyorsun.

- Ik wil er graag achter komen waarom Tom heeft besloten niet te komen.
- Ik wil er graag achter komen waarom Tom had besloten niet te komen.

Tom'un neden gitmemeye karar verdiğini öğrenmek istiyorum.

- Volgende keer zal ik eerder komen.
- Volgende keer zal ik vroeger komen.

Gelecek sefer daha erken geleceğiz.

- Ik hoop dat je zult komen.
- Ik hoop dat u zult komen.

Umarım geleceksin.

Oké, even op adem komen.

Tamam, nefesleneyim.

...komen stedelijke werelden tot leven.

...şehirde farklı dünyalar canlanır.

Kort daarna komen officieren langs

Sonunda memurlar gelir ve evlerin kapılarını çalar,