Translation of "Komen" in Finnish

0.009 sec.

Examples of using "Komen" in a sentence and their finnish translations:

- We komen.
- We komen eraan!

Me tulemme.

We komen.

- Me tulemme.
- Me olemme tulossa.

Komen ze?

Ovatko he tulossa?

Er komen roofdieren.

Saalistajat aktivoituvat.

Dromen komen uit.

Unelmat toteutuvat.

Hij zal komen.

Hän tulee tulemaan.

- Waarom kunt ge niet komen?
- Waarom kan je niet komen?
- Waarom kunnen jullie niet komen?
- Waarom kunt u niet komen?

- Miksi et voi tulla?
- Mikset voi tulla?

- Hoe laat kun je komen?
- Hoe laat kunt u komen?
- Hoe laat kunnen jullie komen?

Monelta voit tulla?

- Waar komen jouw voorouders vandaan?
- Waar komen uw voorouders vandaan?
- Waar komen jullie voorouders vandaan?

Mistä esi-isäsi ovat kotoisin?

- U moet niet komen morgen.
- Jullie moeten niet komen morgen.

Teidän ei tarvitse tulla huomenna.

- Laat het geld maar komen!
- Laat de poen maar komen!

Rahat tänne!

Bedankt voor het komen.

- Kiitos kun tulitte.
- Kiitos kun kävit.
- Kiitos kun kävitte.

Ook ik wil komen.

- Minäkin haluan tulla.
- Myös minä haluan tulla.
- Minä myös haluan tulla.
- Minä haluan myös tulla.
- Minä haluan tulla myös.

Waar komen ze vandaan?

Mistä he ovat kotoisin?

Wij komen uit Frankrijk.

- Olemme Ranskasta.
- Olemme kotoisin Ranskasta.

Ze zal straks komen.

Hän tulee pian.

Mag ik weer komen?

- Voinko minä tulla uudestaan?
- Sopiiko, että minä tulen uudestaan?
- Voinks mä tulla uudestaa?
- Sopiiks, et mä tuun uudestaa?

Kan je morgen komen?

- Pääsetkö tulemaan huomenna?
- Pystytkö tulemaan huomenna?

Zij komen uit IJsland.

- He ovat Islannista.
- Ne ovat Islannista.

- Om hoe laat kunt ge komen?
- Tegen welk uur kunt ge komen?
- Hoe laat kun je komen?

Monelta voit tulla?

- Ik wil er graag achter komen waarom Tom heeft besloten niet te komen.
- Ik wil er graag achter komen waarom Tom had besloten niet te komen.

Haluaisin saada selville miksi Tom päätti, ettei mene.

Oké, even op adem komen.

Pitää tasata hengitys.

...komen stedelijke werelden tot leven.

urbaanit maailmat heräävät eloon.

Treinen komen vaker dan bussen.

Junat kulkevat useammin kuin bussit.

Vraag Tom morgen te komen.

Pyydä Tomia tulemaan huomenna.

Tom wou zich komen aangeven.

Tom tahtoi ilmiantaa itsensä poliisille.

Gelieve op tijd te komen.

Tulethan ajoissa.

U moet niet komen morgen.

Teidän ei tarvitse tulla huomenna.

Tom, kun je morgen komen?

- Tom, voitko tulla huomenna?
- Tom, pääsetkö tulemaan huomenna?
- Pääseekö Tom tulemaan huomenna?
- Voiko Tom tulla huomenna?

Er komen nog andere kansen.

Toisia tilaisuuksia tulee.

- Hij had me beloofd hier te komen.
- Hij had me beloofd hiernaartoe te komen.

Hän lupasi minulle, että hän tulee tänne.

- Vanaf vandaag, probeer op tijd te komen.
- Probeer vanaf vandaag op tijd te komen.

Tästedes koeta saapua täsmällisesti.

Ik moet beneden zien te komen.

Täytyy miettiä, miten pääsen alas.

...de giftanden komen door de handschoen...

myrkkyhampaat laitetaan käsineen läpi -

...de tanden komen door de handschoen...

myrkkyhampaat laitetaan käsineen läpi -

Ik vraag hen dichterbij te komen

Pyydän heitä astumaan lähemmäs,

...zie je alle vloeistof... ...eruit komen.

sieltä alkaa tulla - nestettä ulos.

Ze bleef op me af komen.

Se lähestyi yhä.

Die dingen komen die spleet in.

Hait menivät halkeamaa kohti.

Tom kan op elk moment komen.

- Tom voi tulla milloin vain.
- Tom voi tulla mihin aikaan tahansa.
- Tom saattaa tulla milloin tahansa.

Ik zal niet te laat komen.

En myöhästy.

Reuzenpanda's komen alleen in China voor.

Jättiläispandat elävät vain Kiinassa.

Ik kon niet in slaap komen.

En saanut unta.

- Kom je?
- Komt u?
- Komen jullie?

- Tuletko sinä?
- Tuletteko te?
- Oletko tulossa?
- Oletko sinä tulossa?
- Oletteko tulossa?
- Oletteko te tulossa?

...om naar de andere kant te komen.

toiselle puolelle.

We moeten zorgen dat we beneden komen.

Täytyy keksiä keino päästä Danan luokse.

...en daarmee komen ze de winter door.

Ne säilyvät ruohokerässä talven yli.

Dit helpt je de nacht door komen.

Täällä pitäisi pärjätä hyvin yön yli.

Ik voel... ...koude lucht uit deze komen.

Kylmää ilmaa tuntuu tulevan - tästä tunnelin haarasta.

We gaan verder... ...zo ver we komen.

Joko jatkamme ponnistellen eteenpäin.

Vanaf het moment dat ze tevoorschijn komen...

Kuoriutumisestaan lähtien -

...en probeer dan naar beneden te komen.

ja yritän löytää keinon laskeutua alas.

Ik ga hier door proberen te komen.

Yritän päästä läpi.

Om van dit ongemak af te komen,

Päästäksemme tästä tunteesta

Zo komen we terug uit bij sociaal.

Olemme kulkeneet täyden ympyrän tarinasta sosiaalisuuteen.

Ik wist wel dat je zou komen.

Tiesin että tulisit.

Tom zou rond het middaguur moeten komen.

- Tomin pitäisi tulla puolilta päivin.
- Tomin pitäisi tulla keskipäivällä.

Hoe kan ik in de hemel komen?

- Miten pääsen taivaaseen?
- Miten minä pääsen taivaaseen?

Met deze regen zal hij niet komen.

Ei kai hän tällaisella sateella enää tule.

Hij beloofde me om vroeg te komen.

Hän lupasi minulle tulla aikaisin.

Tom beloofde me dat hij zou komen.

- Tomi lupasi minulle tulevansa.
- Tomi lupas mulle, et se tulee.

Hij had me beloofd hier te komen.

Hän lupasi minulle, että hän tulee tänne.

- Ik kan niet komen.
- Ik kan niet.

En osaa.

Ik heb hem naar beneden horen komen.

Kuulin hänen tulevan alas portaita.

De herinneringen beginnen naar boven te komen.

Alan muistaa sen.

We komen hier eenmaal per week bijeen.

Kokoonnumme täällä kerran viikossa.

De jongeling probeert bij het vrouwtje te komen.

Nuorukainen yrittää lähentyä naarasta.

Maar laten we eerst beneden zien te komen.

Laskeudutaan kuitenkin ensin alas.

En nu kun je in mijn octopuswereld komen.'

Saat tulla mustekalamaailmaani."

Eens zult ge de waarheid te weten komen.

Jonain päivänä sinä tiedät totuuden.

Het is zonde dat je niet kan komen.

Harmi että et pääse tulemaan.

- Soms komen dromen uit.
- Dromen worden soms waarheid.

Joskus unelmat toteutuvat.

Ieder jaar komen veel toeristen naar dit eiland.

Joka vuosi tälle saarelle tulee paljon turisteja.

Dit boek zal ons zeer van pas komen.

Tämä kirja tulee olemaan todella hyödyllinen meille.

Ik kan even niet op zijn naam komen.

Hänen nimensä ei juuri nyt tule mieleen.

Je krijgt problemen als je ouders erachter komen.

Joudut vaikeuksiin, jos vanhempasi saavat tietää.

Het is mij gelukt om binnen te komen.

Onnistuin pääsemään sisään.

Dit boek zal je goed van pas komen.

- Tästä kirjasta tulee olemaan paljon hyötyä sinulle.
- Tästä kirjasta tulee olemaan paljon hyötyä teille.
- Tästä kirjasta tulee olemaan suurta hyötyä sinulle.
- Tästä kirjasta tulee olemaan suurta hyötyä teille.
- Tämä kirja tulee olemaan todella hyödyllinen sinulle.
- Tämä kirja tulee olemaan todella hyödyllinen teille.
- Tämä kirja tulee olemaan hyvin hyödyllinen sinulle.
- Tämä kirja tulee olemaan hyvin hyödyllinen teille.

Het is jammer dat je niet kunt komen.

Harmi että et pääse tulemaan.

Ze komen vaak 's nachts naar buiten voor voedsel.

Ne lähtevät syömään enimmäkseen öisin.