Translation of "Komt" in Chinese

0.016 sec.

Examples of using "Komt" in a sentence and their chinese translations:

- Tom komt.
- Tom komt eraan.

汤姆要来了。

Ze komt!

她来了!

Komt Tom?

汤姆会来吗?

Hij komt terug.

他会回来的。

Niemand komt erachter.

沒有人會知道。

Tom komt eraan.

汤姆要来了。

Hij komt snel.

他很快就會來的。

Komt hij morgen?

他明天会来吗?

Alles komt goed.

一切都会好的。

Komt u binnen!

進來吧!

Kerstmis komt eraan.

聖誕節快到了。

Hij komt dichterbij.

他在靠近。

- Wanneer komt zij thuis?
- Hoe laat komt zij thuis?

她什么时候到家?

- Weet je wanneer ze komt?
- Weet u wanneer ze komt?
- Weten jullie wanneer ze komt?

你知道她什麼時候會來嗎?

- Mijn vrouw komt uit Australië.
- Mijn echtgenote komt uit Australië.

我妻子是澳大利亚人。

Mei komt na april.

四月之后是五月。

Na regen komt zonneschijn.

- 暴風過後是寧靜。
- 否極泰來。

De zon komt op.

太阳升起来了。

Ze komt uit Frankrijk.

她是法国的。

De trein komt eraan!

火车来了!

Hij komt uit Engeland.

- 他从英国来。
- 他来自英格兰。

Hij komt uit Genua.

他从热那亚来。

Pfirsichbaeumchen komt uit Duitsland.

Pfirsichbaeumchen 来自德国。

Hij komt uit Genève.

他从日内瓦来。

Waar komt hij vandaan?

他从什么地方来的?

Kerst komt eraan, nietwaar?

聖誕節很快就到了,對嗎?

Hij komt waarschijnlijk niet.

他可能不会来了。

Hij komt uit Frankrijk.

- 他是法国人。
- 他是从法国来的。

Daar komt de bruid!

新娘来了!

Hier komt de bus.

公交车来了。

Lucy komt uit Amerika.

露西來自美國。

Hij komt straks terug.

他很快就会回来。

Jane komt uit Australië.

珍來自澳洲。

Zij komt uit Duitsland.

他的祖国是德国。

Komaan, alles komt goed.

放心,没事的。

Hij komt uit Hangzhou.

他来自杭州。

Wanneer komt zij thuis?

她什么时候到家?

Misschien komt ze morgen.

也許她明天會來。

Wanneer komt die aan?

它什么时候到?

- Misschien komt hij vandaag.
- Het kan zijn dat hij vandaag komt.

他今天可能會來。

- Ik denk dat hij niet komt.
- Ik denk niet dat hij komt.

我认为他不会来。

- De winter is in aantocht.
- De winter komt.
- De winter komt eraan.

冬季快來了。

- Dit woord komt uit het Latijn.
- Dat woord komt uit het Latijn.

這個詞源於拉丁語。

Bill komt volgende week terug.

比尔下周会回来。

Hij komt hier bijna dagelijks.

他几乎每天都来。

Meneer Wang komt uit China.

王先生是中國人。

Ik hoop dat John komt.

我希望約翰來。

Hij komt over tien minuten.

他十分鐘之後來。

Komt u naar de bijeenkomst?

你要參加會議嗎?

Hoe laat komt zij thuis?

她什么时候到家?

Het boeddhisme komt uit Indië.

佛教來自印度。

- Kom binnen!
- Komt u binnen!

- 请进!
- 进来!
- 进来吧。
- 里面请。
- 屋里请。

Zijn vrouw komt uit Californië.

他太太来自于加利福尼亚州。

Wie eerst komt, eerst maalt.

先到先得, 額滿即止。

Een ongeluk komt zelden alleen.

祸不单行。

Hij komt altijd op tijd.

他总是准时到。

Jij komt uit Beijing, toch?

你來自北京,對不對?

Wanneer komt het u uit?

您什么时候方便?

- Kerstmis nadert.
- Kerstmis komt eraan.

临近圣诞。

Tom komt altijd te laat.

湯姆總是遲到。

Kerstmis komt er snel aan.

快圣诞节了。

Weet je wanneer ze komt?

你知道她什麼時候會來嗎?

Hoogmoed komt voor de val.

骄兵必败。

- Die het eerst komt, die het eerst maalt.
- Wie eerst komt, eerst maalt.
- Wie het eerst komt, het eerst maalt.

先到先得。

Ik weet niet wanneer hij komt.

- 不知道他什么时候来。
- 我不知道他什么时候来。

Dit woord komt uit het Grieks.

這個詞來源于希臘語。

Hier komt nooit een eind aan.

這個永遠完不了了。