Translation of "Her" in Finnish

0.009 sec.

Examples of using "Her" in a sentence and their finnish translations:

- Stop her!
- Stop her.

Pysäyttäkää hänet!

Her?

- Hänkö?
- Hän vai?

Her son has her eyes.

Hänen pojallaan on hänen silmänsä.

Her boyfriend treats her badly.

Hänen poikaystävänsä kohtelee häntä huonosti.

I handed her her gloves.

Ojensin hänelle hänen hansikkaansa.

- Forget about her.
- Forget her.

Unohda hänet.

Mary took her daughter in her arms to comfort her.

Mary halasi tytärtään lohduttaakseen tätä.

Everyone in her class likes her.

Hänen luokallaan kaikki pitävät hänestä.

Her classmates do not appreciate her.

Hänen luokkakaverinsa eivät arvosta häntä.

Her boyfriend did it for her.

Hänen poikaystävänsä teki sen hänen puolestaan.

- Let her go!
- Let her go.

- Päästä hänestä irti!
- Päästä irti hänestä!
- Päästäkää hänestä irti!
- Päästäkää irti hänestä!
- Päästä hänet!
- Päästäkää hänet!
- Päästä hänet irti!
- Päästäkää hänet irti!
- Irrottakaa hänestä!
- Irrota hänestä!
- Päästä hänet vapaaksi!
- Päästäkää hänet vapaaksi!
- Vapauta hänet!
- Vapauttakaa hänet!
- Antakaa hänen mennä!
- Anna hänen mennä!

- Everyone likes her.
- Everybody loves her.

Kaikki rakastavat häntä.

- I recognized her the moment I saw her.
- I recognized her as soon as I saw her.
- I knew her the instant I saw her.

- Tiesin kuka hän oli sillä hetkellä kun tapasimme.
- Tunnistin hänet heti kun näin hänet.

- He cannot stop her.
- She cannot stop her.
- He can't stop her.
- She can't stop her.

Hän ei pysty pysäyttämään häntä.

Describe her.

Kuvaile häntä.

Kiss her.

- Suutele häntä.
- Suudelkaa häntä.

Ignore her.

Sivuuta hänet.

Stop her!

Pysäyttäkää hänet!

Ask her.

- Kysy häneltä.
- Kysykää häneltä.

She put her elbows on her knees.

Hän laittoi kyynärpäät polville.

She clutched her baby in her arms.

Hän painoi vauvan tiukasti syliinsä.

He told her that he loved her.

Hän sanoi hänelle rakastavansa häntä.

Her age qualifies her for the job.

Hänen ikänsä oikeuttaa hänet työhön.

Mary hid her face in her hands.

Mari kätki kasvonsa käsiinsä.

- He's her friend.
- He is her friend.

Hän on hänen ystävänsä.

Maria covered her face with her hands.

Maria peitti kasvonsa käsillään.

- What's her name?
- What is her name?

- Mikä hänen nimensä on?
- Mikä on hänen nimensä?
- Minkä niminen hän on?
- Mikä hän on nimeltään?

He kissed her on her front porch.

Hän suuteli häntä hänen kuistillaan.

- I recognized her the moment I saw her.
- I recognized her as soon as I saw her.

- Tiesin kuka hän oli sillä hetkellä kun tapasimme.
- Tunnistin hänet heti kun näin hänet.

- She abandoned her children.
- She left her children behind.
- She left her children.

Hän hylkäsi omat lapsensa.

Her looks are as strange as her lifestyle.

Se on yhtä oudonnäköinen kuin sen elämäntyylikin.

The strange sound raised her from her bed.

Omituinen ääni sai hänet nousemaan sängystä.

- I love her.
- I'm in love with her.

- Rakastan häntä.
- Olen rakastunut häneen.

I have never seen her help her father.

En ole koskaan nähnyt hänen auttavan isäänsä.

- Defend her from danger.
- Protect her from danger.

Puolusta häntä vaaralta.

- He cannot stop her.
- He can't stop her.

Hän ei pysty pysäyttämään häntä.

- Give me her picture!
- Give me her picture.

Anna minulle hänen kuvansa.

- Stay away from her!
- Stay away from her.

- Pidä näppisi erossa hänestä!
- Pysy erossa hänestä!

She can touch her nose with her tongue.

- Hän voi koskettaa nenäänsä kielellään.
- Hän pystyy koskettamaan nenäänsä kielellään.

Her fiancé gave her a very big ring.

Tytön kihlattu antoi tälle hyvin suuren sormuksen.

He stared into her eyes and kissed her.

Hän tuijotti hänen silmiinsä ja suuteli häntä.

With all her faults, I still like her.

Huolimatta kaikista hänen vioistaan pidän hänestä.

- That is her house.
- This is her house.

Tämä on hänen talonsa.

Her smile made her look even more beautiful.

Hänen hymynsä sai hänet näyttämään vieläkin kauniimmalta.

Her lush hair cascaded down over her shoulders.

Hänen tuuheat hiuksensa laskeutuivat alas pitkin hänen olkapäitään.

- He never forgot her.
- He never forgave her.

Hän ei koskaan unohtanut häntä.

She prayed that her mother would forgive her.

Hän rukoili, että hänen äitinsä antaisi hänelle anteeksi.

She has her faults, but I like her.

Hänessä on vikansa, mutta minä pidän hänestä.

Her friends waited for her by the gate.

Hänen ystävänsä odottivat häntä portin pielessä.

- I take my hat off to her for her effort.
- I admire her efforts.

Nostan hattua hänen vaivannäölleen.

It's her collar!

Sen panta.

Her eyes darkened.

Hänen katseensa synkistyi.

I know her.

Tunnen hänet.

That's her boyfriend.

Tuo on hänen poikaystävänsä.

Send her in.

Lähetä hänet sisään.

I miss her.

- Kaipaan häntä.
- Minulla on ikävä häntä.

I outsmarted her.

- Vedin häntä nenästä.
- Olin ovelampi kuin hän.

Let her go.

- Vapauta hänet.
- Vapauttakaa hänet.
- Päästäkää hänet vapaaksi.
- Päästä hänet vapaaksi.
- Päästäkää hänet.
- Päästä hänet.
- Irrottakaa hänet.
- Irrota hänet.
- Irrottakaa hänestä.
- Irrota hänestä.
- Päästäkää hänet irti.
- Päästä hänet irti.
- Päästäkää irti hänestä.
- Päästä irti hänestä.
- Päästäkää hänestä irti.
- Päästä hänestä irti.

You screwed her?

- Paniksä sitä?
- Nussiksä sitä?

Nothing daunts her.

- Mikään ei pelota häntä.
- Mikään ei nujerra häntä.

I love her.

Minä rakastan häntä.

I found her.

Löysin hänet.

Call her tomorrow.

Soita hänelle huomenna.

He loves her.

Hän rakastaa häntä.

Everybody hates her.

Kaikki vihaavat häntä.

I remember her.

Minä muistan sen.

Let's call her.

Soitetaan hänelle.

Let's ask her.

Kysytään häneltä.

Go help her.

Mene auttamaan häntä.

Tom loves her.

Tom rakastaa häntä.

Something's worrying her.

Jokin huolestuttaa häntä.

I underestimated her.

Aliarvioin hänet.

I've seen her.

Olen nähnyt hänet.

They'll ask her.

He kysyvät häneltä.

What about her?

Mitä hänestä?

She loves her.

Hän rakastaa häntä.

I ignored her.

En kiinnittänyt häneen huomiota.

You shot her.

Sinä ammuit häntä.

I trust her.

- Minä luotan häneen.
- Luotan häneen.

Please call her.

Soitathan hänelle.

I punished her.

- Minä rankaisin häntä.
- Rankaisin häntä.

You know her.

- Tunnet hänet.
- Sinä tunnet hänet.

I like her.

- Pidän hänestä.
- Tykkään hänestä.
- Minä pidän hänestä.
- Minä tykkään hänestä.

They arrested her.

- Ne pidättivät hänet.
- He pidättivät hänet.