Translation of "Zeuren" in Spanish

0.003 sec.

Examples of using "Zeuren" in a sentence and their spanish translations:

Stop met zeuren.

Deja de quejarte.

- Stop met zeuren.
- Stop met klagen.

Dej√° de quejarte.

Naar bewerkelijke vrouwen en krijsende, lelijke zeuren.

a ser mujeres demandantes y unas pesadas chillonas y feas.

- Stop met zeuren.
- Hou op met klagen.

- Deja de quejarte.
- Ya vale de tanto lamento.

Zijn vrouw zit voortdurend aan zijn kop te zeuren.

Su esposa le fastidia constantemente.