Translation of "Oesters" in Russian

0.003 sec.

Examples of using "Oesters" in a sentence and their russian translations:

Tom eet oesters.

Том ест устриц.

Thomas eet oesters.

Том ест устриц.

- Kan je rauwe oesters eten?
- Kunt u rauwe oesters eten?
- Kunnen jullie rauwe oesters eten?

- Вы можете есть сырых устриц?
- Можно ли есть сырые устрицы?

- Heb je ooit oesters gegeten?
- Heeft u ooit oesters gegeten?
- Hebben jullie ooit oesters gegeten?

- Ты когда-нибудь ел устриц?
- Вы когда-нибудь ели устриц?
- Ты когда-нибудь ела устриц?

- Thomas eet graag rauwe oesters.
- Tom eet graag rauwe oesters.

Том любит есть сырые устрицы.

Houd je van oesters?

- Ты любишь устрицы?
- Тебе нравятся устрицы?
- Вы любите устрицы?
- Вам нравятся устрицы?

Ik eet geen oesters.

Я не ем устриц.

Eet de oesters niet.

- Не ешьте устриц.
- Не ешь устриц.

Ik hou van oesters.

Я люблю устрицы.

Ik hou niet van oesters.

Я не люблю устрицы.

Die oesters van gisteravond zijn niet goed gevallen.

- Мне стало плохо от устриц, которые я съел вчера вечером.
- Устрицы, которых я ел прошлой ночью, были со мною несогласны.

Wilt u oesters, of hebt u liever mosselen?

Хотите устриц или предпочитаете мидии?

Wil je oesters, of heb je liever mosselen?

Хочешь устриц или предпочитаешь мидии?

- Die oesters van gisteravond zijn niet goed gevallen.
- Ik ben niet lekker geworden van de oesters die ik gisteravond gegeten heb.

Мне стало плохо от устриц, которые я съел вчера вечером.

Ik ben niet lekker geworden van de oesters die ik gisteravond gegeten heb.

Мне стало плохо от устриц, которые я съел вчера вечером.