Translation of "Klagen" in Russian

0.004 sec.

Examples of using "Klagen" in a sentence and their russian translations:

- Stop met klagen.
- Hou op met klagen.

Хватит жаловаться!

Stop met klagen.

- Прекрати жаловаться!
- Хватит жаловаться!

Ze klagen altijd.

- Они вечно жалуются.
- Они всегда жалуются.
- Они постоянно жалуются.
- Они всё время жалуются.

Klagen zal niets veranderen.

Жалобами ничего не изменишь.

Ik kan niet klagen.

Не могу пожаловаться.

Waar klagen ze over?

На что они жалуются?

Wij hebben niets te klagen.

Нам не на что жаловаться.

Ik heb niets te klagen.

Мне не о чем жаловаться.

Wie ben ik om te klagen?

- Кто я такой, чтобы жаловаться?
- Кто я такая, чтобы жаловаться?

- Stop met zeuren.
- Stop met klagen.

- Хватит жаловаться!
- Перестань жаловаться!
- Перестаньте жаловаться!

- Stop met zeuren.
- Hou op met klagen.

- Хватит ныть.
- Перестань хныкать.

Veel huisvrouwen klagen over de hoge prijzen.

Многие домохозяйки жалуются на высокие цены.

Tom is altijd aan het klagen over Maria.

Том постоянно жалуется на Мэри.

Hoelang ben je nog van plan te klagen?

Как долго ты собираешься жаловаться?

Veel huisvrouwen klagen dat de prijzen zeer hoog zijn.

Многие домохозяйки жалуются на высокие цены на товары.

„Hoe gaat het met je?” ‑ „Ik mag niet klagen.”

- «Как Вы поживаете?» — «Жаловаться нельзя».
- "Как живёшь?" - "Не жалуюсь".

Hou op met klagen en doe wat men u zegt!

Перестань жаловаться и делай то, что тебе говорят.

Mijn vader is aan het klagen; hij is constant bezig geweest sinds vorige week.

Будучи ужасно занятым с прошлой недели, отец жаловался.

Als je geen zonnebrandcrème op wilt doen, is dat jouw probleem. Maar kom dan niet klagen als je bent verbrand.

- Если вы не хотите воспользоваться солнцезащитным кремом, это ваша проблема. Просто потом не жалуйтесь мне на солнечные ожоги.
- Если ты не хочешь воспользоваться солнцезащитным кремом, это твоя проблема. Просто потом не жалуйся мне на солнечные ожоги.