Translation of "Waar" in Italian

0.011 sec.

Examples of using "Waar" in a sentence and their italian translations:

Waar of niet waar?

Vero o falso?

- Waar was het?
- Waar was hij?
- Waar was ie?
- Waar lag het?
- Waar lag hij?
- Waar stond het?
- Waar stond hij?
- Waar lag ie?
- Waar stond ie?

Dov'era?

Waar?

Dove?

- Waar woon je?
- Waar woont gij?
- Waar wonen jullie?
- Waar woont u?

- Dove abiti?
- Dove abita?
- Dove vivi?
- Dove abitate?
- Dove vivete?
- Tu dove abiti?
- Lei dove abita?
- Voi dove abitate?

- Waar woon je?
- Waar woont gij?
- Waar woont u?

- Dove abiti?
- Dove abita?
- Dove vivi?
- Dove abitate?
- Dove vivete?
- Tu dove abiti?
- Lei dove abita?
- Voi dove abitate?

- Waar ben je?
- Waar zijt ge?
- Waar zijn jullie?

Dove sei?

- Waar waren jullie?
- Waar ben je geweest?
- Waar was je?
- Waar zijn jullie geweest?

- Dove stavi?
- Dov'eri?
- Dove eravate?
- Dove sei stato?
- Dove sei stata?
- Dove siete stati?
- Dove siete state?
- Dov'è stato?
- Dov'è stata?

- Waar zijn we?
- Waar zijn wij?

Dove siamo?

- Waar ben je?
- Waar zijn jullie?

- Dove sei?
- Dove siete?
- Dov'è?
- Tu dove sei?
- Lei dov'è?
- Voi dove siete?

- Waar is ze?
- Waar zit ze?

- Dov'è?
- Lei dov'è?
- Dov'è lei?

- Waar is hij?
- Waar zit hij?

- Lui dov'è?
- Dov'è?

- Waar woon je?
- Waar woont gij?

- Dove abiti?
- Tu dove abiti?

- Waar ben je?
- Waar zijt ge?

- Dove sei?
- Tu dove sei?

- Waar woont hij?
- Waar woont ie?

- Dove abita?
- Dove vive?
- Lui dove vive?
- Lui dove abita?

- Waar ben ik?
- Waar zijn ze?

Dove sono?

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar ga je naartoe?
- Waar gaat u naartoe?
- Waar gaat u heen?
- Waar gaan jullie heen?

- Dove vai?
- Dove stai andando?
- Dove va?
- Dove andate?

- Waar ga je heen?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar ga je naartoe?
- Waar gaat u naartoe?
- Waar gaat u heen?
- Waar gaan jullie heen?

- Dove stai andando?
- Dove sta andando?
- Dove state andando?

Echt waar.

Davvero!

"Echt waar?"

"Davvero?"

Waar anders?

- Dove altro?
- In quale altro posto?

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar ga je naartoe?
- Waar gaat u heen?

- Dove vai?
- Dove stai andando?
- Dove sta andando?
- Dove state andando?

- Waar zit jouw kleindochter?
- Waar is jouw kleindochter?
- Waar is jouw kleindochtertje?
- Waar zit jouw kleindochtertje?
- Waar is uw kleindochter?

- Dov'è la tua nipote?
- Dov'è la sua nipote?
- Dov'è la vostra nipote?
- Dov'è tua nipote?
- Dov'è sua nipote?
- Dov'è vostra nipote?

- Waar ging je heen?
- Waar ben je geweest?
- Waar was je heen gegaan?
- Waar zijn jullie geweest?
- Waar was je heen?
- Waar gingen jullie heen?
- Waar waren jullie heen?

- Dove siete andate?
- Dove siete andati?
- Dove sei andata?
- Dove sei andato?
- Dov'è andato?
- Dov'è andata?

- Waar zijn je spullen?
- Waar zijn jouw spullen?
- Waar zijn uw spullen?
- Waar zijn jullie spullen?

- Dove sono le tue cose?
- Dove sono le sue cose?
- Dove sono le vostre cose?

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar gaat u naartoe?

- Dove sei diretto?
- Dove siete diretti?
- Dove sei diretta?
- Dov'è diretto?
- Dov'è diretta?
- Dove siete dirette?

- Waar is ma?
- Waar is mijn moeder?

Dov'è la mamma?

- Waar is Mississippi?
- Waar is de Mississippi?

- Dov'è il Mississippi?
- Dove si trova il Mississippi?

- Waar heb je gestudeerd?
- Waar studeerde je?

- Dove hai studiato?
- Dove ha studiato?
- Dove avete studiato?

- Waar woonde je?
- Waar heb je gewoond?

Dove vivevi?

- Waar speelt gij tennis?
- Waar tennissen jullie?

Dove giocate a tennis?

- Echt?
- Echt waar?
- Echt!?
- Is dat waar?

Addirittura?

- Waar is hij afgestudeerd?
- Waar studeerde hij?

Dove ha studiato?

- Waar was Tom?
- Waar is Tom geweest?

Dov'era Tom?

- Waar is jouw huis?
- Waar is uw huis?
- Waar is jullie huis?

- Dov'è la sua casa?
- Dov'è la tua casa?
- Dov'è casa tua?
- Dov'è casa sua?
- Dov'è la vostra casa?
- Dov'è casa vostra?

- Waar hou je van?
- Waar houdt u van?
- Waar houden jullie van?

- Cosa ti piace?
- Cosa vi piace?
- Cosa le piace?

- Waar koop je groenten?
- Waar kopen jullie groenten?
- Waar koopt u groenten?

Dove compri la verdura?

- Waar is het toilet?
- Waar is de wc?
- Waar is de badkamer?

- Dov'è la toilette?
- Dov'è il bagno?
- Dov'è il gabinetto?

- Waar woon je nu?
- Waar woont u nu?
- Waar woon je tegenwoordig?

- Dove abiti adesso?
- Dove abiti ora?
- Dove vivi ora?
- Dove vivi adesso?

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar ga je naartoe?

Dove vai?

- Waar kom je vandaan?
- Waar komt u vandaan?
- Waar komen jullie vandaan?

- Da dove vieni?
- Da dove venite?
- Da dove viene?
- Tu da dove vieni?
- Voi da dove venite?
- Lei da dove viene?

- Waar is het toilet?
- Waar is de plee?
- Waar is de wc?

Dov'è il gabinetto?

- Waar is jouw zoon?
- Waar is uw zoon?
- Waar is jullie zoon?

- Dov'è tuo figlio?
- Dov'è suo figlio?
- Dov'è vostro figlio?

- Waar zijn jouw ooms?
- Waar zijn jullie ooms?
- Waar zijn uw ooms?

- Dove sono i tuoi zii?
- Dove sono i suoi zii?
- Dove sono i vostri zii?

- Waar studeer je Italiaans?
- Waar studeert u Italiaans?
- Waar studeren jullie Italiaans?

- Dove stai studiando l'italiano?
- Dove sta studiando l'italiano?
- Dove state studiando l'italiano?

- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar gaan jullie heen?

- Dove andate?
- Dove state andando?

- Waar ben je geboren?
- Waar bent u geboren?

- Dove sei nato?
- Dov'è nato?
- Tu dove sei nato?
- Dove sei nata?
- Tu dove sei nata?
- Dove siete nati?
- Voi dove siete nati?
- Dove siete nate?
- Voi dove siete nate?
- Lei dov'è nato?
- Dov'è nata?
- Lei dov'è nata?

- Waar zijn je kleren?
- Waar zijn uw kleren?

- Dove sono i tuoi vestiti?
- Dove sono i suoi vestiti?
- Dove sono i vostri vestiti?

- Waar doet het pijn?
- Waar is de pijn?

Dove ti fa male?

- Waar woon je eigenlijk?
- Waar woont gij eigenlijk?

- A proposito, tu dove vivi?
- A proposito, lei dove vive?
- A proposito, voi dove vivete?
- A proposito, tu dove abiti?
- A proposito, lei dove abita?
- A proposito, voi dove abitate?

- Waar is jouw hond?
- Waar is je hond?

- Dov'è il tuo cane?
- Dov'è il vostro cane?

- Waar is de plee?
- Waar is de wc?

- Dov'è il bagno?
- Dov'è il gabinetto?
- Dov'è il cesso?

- Waar is m'n bril?
- Waar is mijn bril?

Dove sono i miei occhiali?

- Waar is je vader?
- Waar is jullie vader?

- Dov'è tuo padre?
- Dov'è vostro padre?
- Dov'è suo padre?
- Dove si trova tuo padre?
- Dove si trova vostro padre?
- Dove si trova suo padre?

- Waar is het treinstation?
- Waar is het station?

- Dov'è la stazione?
- Dov'è la stazione dei treni?
- Dov'è la stazione ferroviaria?
- Dove si trova la stazione ferroviaria?

- Waar zult ge zijn?
- Waar zul je zijn?

- Dove sarai?
- Tu dove sarai?

- Waar kom je vandaan?
- Waar komt u vandaan?

- Da dove vieni?
- Da dove venite?
- Da dove viene?
- Tu da dove vieni?
- Voi da dove venite?
- Lei da dove viene?

- Waar is het toilet?
- Waar is de wc?

- Dov'è il bagno?
- Dov'è il gabinetto?

- Waar is de tandpasta?
- Waar is er tandpasta?

Dov'è il dentifricio?

- Waar denk je aan?
- Waar denkt u aan?

A cosa pensi?

- Waar moet ik afstappen?
- Waar moet ik uitstappen?

Dove scendo?

- Waar gaan we naartoe?
- Naar waar gaan we?

Dove stiamo andando?

- Waar is mijn brandewijn?
- Waar is mijn brandy?

Dov'è il mio brandy?

- Waar is mijn man?
- Waar is mijn echtgenoot?

Dov'è mio marito?

- Waar zit Tom verstopt?
- Waar verstopt Tom zich?

Dove si sta nascondendo Tom?

- Waar is mijn mantel?
- Waar is mijn jas?

Dov'è la mia giacca?

- Waar moeten we heen?
- Waar moeten we naartoe?

Dove dobbiamo andare?

- Waar ging je heen?
- Waar ging je naartoe?

Dove sei andato?

- Waar is je kamer?
- Waar is jullie kamer?

- Dov'è la tua stanza?
- Dov'è la vostra stanza?
- Dov'è la sua stanza?
- Dov'è la tua camera?
- Dov'è la sua camera?
- Dov'è la vostra camera?
- Dov'è la Vostra camera?

- Waar wilt ge naartoe?
- Waar wil je heen?

- Dove vuoi andare?
- Dove volete andare?
- Dove vorresti andare?

- Waar zien we elkaar?
- Waar spreken we af?

Dove ci incontriamo?

- Waar woont jouw grootmoeder?
- Waar woont je oma?

Dove vive tua nonna?

- Waar is de geldautomaat?
- Waar is de bankautomaat?

Dov'è il bancomat?

- Waar maken ze dat?
- Waar doen ze dat?

- Dove lo fanno?
- Dove la fanno questa cosa?