Translation of "Individuen" in Korean

0.005 sec.

Examples of using "Individuen" in a sentence and their korean translations:

Niet voor individuen, niet voor gezinnen,

개인으로서, 가족으로서,

Of individuen die proberen te ontsnappen aan de vreselijke wreedheid van de mens.

또는 인간이 오랑우탄에게 가하는 잔인함을 벗어나려는 거죠