Translation of "Stierf" in Japanese

0.007 sec.

Examples of using "Stierf" in a sentence and their japanese translations:

Ik stierf.

死んだ。

Ze stierf aan kanker.

彼女はガンのせいで死んだ。

Hij stierf door zuurstofgebrek.

彼は酸素不足で死んだ。

Ze stierf aan maagkanker.

彼女は胃がんで死んだ。

- Mijn grootvader stierf vijf jaar geleden.
- Mijn oap stierf vijf jaar geleden.

祖父は5年前に他界した。

Hij stierf 3 dagen daarna.

それから三日後に彼は死んだ。

De man stierf aan kanker.

その人はガンで死んだ。

Mijn vader stierf aan longkanker.

父は肺がんで亡くなりました。

Hij stierf vijf jaar geleden.

彼が死んで五年になる。

- Zij is overleden.
- Ze stierf.

彼女は死んだ。

Ze stierf aan 54 jaar.

彼女は54歳で死んだ。

Tom stierf van de dorst.

トムは喉が渇いて死にそうだった。

Mijn oom stierf aan longkanker.

私の叔父は肺ガンで死んだ。

- Niemand stierf.
- Niemand is gestorven.

誰も死ななかった。

Hij stierf enkele uren later.

彼は数時間後に死んだ。

- Mijn vader stierf voordat ik geboren was.
- Mijn vader stierf voor mijn geboorte.

父は私が生まれる前に死にました。

Mijn vader stierf op een vrijdag.

ある金曜日 父は亡くなりました

Landgoed, waar hij stierf in 1826.

、1826年に亡くなりました。

De oude man stierf aan kanker.

その老人はガンで死んだ。

Ze stierf op 54-jarige leeftijd.

- 54歳で死んだ。
- 彼女は54歳で死んだ。

Onze zoon stierf in de strijd.

うちの息子は戦死した。

De junkie stierf van een overdosis.

その中毒者は麻薬の過剰摂取で死んだ。

Mijn vader stierf vier jaar geleden.

私の父は四年前に死にました。

Mijn oom stierf een jaar geleden.

叔父は一年前になくなった。

Jij bent niet degene die stierf.

死んだのは、君じゃないんだ。

Zijn oom stierf vijf jaar geleden.

彼のおじさんは五年前に亡くなったよ。

Mijn moeder stierf tijdens mijn afwezigheid.

私の留守の間に、母が死んだ。

Koningin Elizabeth I stierf in 1603.

エリザベス1世は1603年に死んだ。

Zijn moeder stierf vier jaar later.

彼の母は4年後に死んだ。

- Mijn vader stierf toen ik zeven jaar oud was.
- Mijn vader stierf toen ik zeven was.
- Mijn vader stierf toen ik zeven jaar was.

父は私が7歳のときに亡くなった。

En ongeveer zes maanden voor ze stierf,

亡くなる半年ほど前に

De man stierf een paar uur geleden.

その人は数時間前に亡くなりました。

Hij stierf van ouderdom twee jaar geleden.

彼は老衰で二年前に亡くなった。

Mijn grootvader stierf kort na mijn geboorte.

祖父は私の誕生のすぐ後に死んだ。

Sadako Sasaki stierf op 25 oktober 1955.

佐々木禎子さんは、1955年10月25日に亡くなった。

- Plots was hij dood.
- Hij stierf plotseling.

突然彼は死んだ。

Hij stierf toen hij 54 jaar was.

彼は54歳で死んだ。

Maar nadat oma stierf nam mijn zelfvertrouwen af,

でも祖母が亡くなった後 その自信は影を潜めました

Hij stierf zonder een testament opgesteld te hebben.

彼は遺言状も作らずに死んだ。

Hij stierf enkele dagen voor zijn honderdste verjaardag.

- 百歳の誕生日の数日前になくなった。
- 彼は百歳の誕生日の数日前に亡くなった。

Zijn vader stierf 10 jaar geleden aan kanker.

彼の父親は10年前にガンで死んでいた。

Zijn grootvader stierf een jaar geleden aan kanker.

彼のおじいさんは1年前に、ガンで亡くなった。

- Tom is gestorven.
- Tom stierf.
- Tom is dood.

トムは死んだ。

- Ze stierf in 1960.
- Ze overleed in 1960.

- 彼女は1960年に死んだ。
- 彼女は1960年に亡くなりました。

Mijn moeder stierf toen ik nog een kind was.

子供のとき母が死んだ。

Hij stierf op de dag dat zijn zoon arriveerde.

彼は息子が着いた日に亡くなった。

- Lincoln stierf in 1865.
- Lincoln is in 1865 overleden.

リンカーンは1865年に死んだ。

De hoofdpersoon stierf aan het eind van het boek.

主人公は、本の最後で死んだ。

- Marilyn Monroe overleed 33 jaar geleden.
- Marilyn Monroe stierf 33 jaar geleden.

マリリン・モンローが死んでから33年になる。

Zijn moeder stierf toen hij jong was, en zijn grootmoeder heeft hem opgevoed.

彼の母親は彼が小さいときに亡くなったので、お祖母さんが彼を育てた。

Een zeven jaar oud meisje in de Filipijnen werd gebeten en stierf een dag later.

フィリピンで7歳の少女が かまれた翌日に死亡

Hij was de laatste van de maarschalks van Napoleon die in 1852 in Venetië stierf.

家庭教師になりました 。 彼は1852年にヴェネツィアでナポレオンの元帥の最後の死者 でし た。

Hij hield er niet van om hulp te vragen, zelfs als hij stierf van de honger.

たとえ飢えかかっていても、彼は助けを求めたがらなかった。

Maar de keizer was niet geïnteresseerd. Augereau werd van zijn stokje ontdaan en stierf het jaar daarop.

が、皇帝は興味がありませんでした。オージュローは彼の指揮棒を剥奪され、翌年に亡くなりました。

De Japanse animeregisseur Satoshi Kon stierf aan alvleesklierkanker op 24 augustus 2010, kort voor zijn 47e verjaardag.

アニメーション監督の今敏さんが2010年8月24日、膵臓がんのため47歳の誕生日を前にして死去した。

In Zwitserland; en was bij Joubert in Italië, die in zijn armen stierf tijdens de slag bij Novi.

。そして、ノヴィの戦いで腕を組んで亡くなったイタリアのジュベールと一緒にいました。

Soult stierf op 82-jarige leeftijd, in dezelfde stad waar hij werd geboren - vandaag bekend als Saint-Amans-Soult.

ソウルトは、彼が生まれたのと同じ町で82歳で亡くなり、今日では知られています。サン=アマン=ソルト として

Maar we weten dat een man 40 dagen na een beet stierf... ...omdat hij geen behandeling kreeg. Hij bloedde dood.

でも かまれて治療を受けず 40日後に死んだ者もいる 失血死だ