Translation of "Zoals" in Hungarian

0.068 sec.

Examples of using "Zoals" in a sentence and their hungarian translations:

Zoals?

Mint például?

Zoals Maidan.

Mint a Maidan.

zoals dyslexie.

mint például a diszlexia.

Grondbiogeochemici zoals ik

A termőfölddel foglalkozó biogeokémikusként azt kutatom,

zoals klinieken, ziekenhuizen,

klinikák, kórházak,

zoals deze lantaarnvis.

mint ez a gyöngyöshal.

Zoals je wilt.

- Ahogy akarod!
- Ahogy te akarod!

- Zoals u wilt!
- Zoals je wilt.
- Wat je wil.

- Ahogy akarod.
- Ahogy kívánja.

- Het gaat zoals het gaat.
- Het komt zoals het komt.

Úgy lett, ahogy lennie kellett.

zoals: "Bitcoin of Etherium?"

Bitcoin vagy Ethereum?

zoals de ooggetuige zei,

ahogy a szemtanú is állította –,

zoals pacemakers en insulinepompen,

például szívritmus-szabályzók és inzulinpumpák,

Zoals Leo Tolstoj schreef:

Lev Tolsztoj így írt:

Zoals, jammer genoeg, vluchtelingenkampen,

Mint amilyenek – sajnos – a menekülttáborok,

zoals bij geboortes wereldwijd.

beleértve a szülést világszerte.

Plasticneutraal is zoals koolstofneutraal.

A műanyagsemlegesség olyan, mint a karbonsemlegesség.

Niet zoals de minderheid.

Nem úgy, mint a kisebbség.

Vecht zoals een man.

Férfi módján küzdj!

En zelfs glasvezelkabels zoals deze,

és nappal ilyen száloptikai kábelekkel

Ouders, zoals jij en ik.

szülők, mint ti meg én.

Vaak tijdens sporten zoals voetbal.

jellemzően például futballozás közben.

zoals roest, pyriet oftewel gekkengoud,

mint például a rozsda vagy a pirit, más néven bolondok aranya,

Zoals Franklin Pierce Adams zei:

Ahogyan Franklin Pierce Adams rámutatott,

zoals de regering van India.

köztük az indiai kormányt,

Het is zoals het is.

- Ez az, ami.
- Ez van.

Tom is niet zoals jij.

Tom nem olyan, mint te.

De wedstrijd verliep zoals gepland.

A verseny a tervek szerint folyt.

Er is niemand zoals jij.

- Nincs hozzád fogható.
- Nincs más olyan, mint te.

Ik ben niet zoals Tom.

Én nem olyan vagyok, mint Tomi.

Tom was laat, zoals gebruikelijk.

Tom megint elkésett, mint rendesen.

Je bent niet zoals ik.

Nem vagy olyan, mint én.

- Zoals u wilt!
- Zoals je wilt.
- Je zegt het maar.
- Wat je wil.

- Ahogy ön óhajtja.
- Legyen az ön akarata szerint.
- Ahogy önnek kedves.

- Ze is zoals een dochter voor mij.
- Zij is zoals mijn echte dochter.

Ő olyan, mintha a saját lányom lenne.

zoals de Melkweg, ons eigen sterrenstelsel.

pl. ilyen a mi Tejútrendszerünk is.

Zoals een sleutel in een slot.

Mint a zár és a kulcsa.

Is eenvoudig microscopisch leven, zoals bacteriën.

egyszerű mikroszkopikus élet, mint a baktériumé,

Maar zoals mijn oma altijd zei:

ahogy Nagymama mondani szokta,

Of langdurige fenomenen zoals El Niño.

vagy hosszútávú jelenségként, mint az El Niño, szabadul fel.

Zoals Marie Watts totempaal van dekens.

Pl. Marie Watt totemtakarói.

Zoals we met dit experiment aantoonden,

Ahogy azonban kísérletünk megmutatta,

zoals aangetoond in deze TEDGlobal 2017.

ahogy a TEDGlobal 2017-en szemléltettük.

Zoals je ziet, ben ik groot

Láthatják, hogy égimeszelő vagyok,

Zoals Maidan. -Wie steunde hen? Rechts.

- Mint a Maidan. - Ki állt mögöttük? A jobboldal.

...moet je leven zoals de meerderheid.

az ember úgy akar élni, mint a többség.

Zoals bij de aanslag in Parijs,

Mint a párizsi terrortámadásnál,

Waarden zoals compassie, gerechtigheid en authenticiteit.

Az olyan értékekkel, mint együttérzés, igazságosság és hitelesség.

Doe het opnieuw, net zoals eerder.

Csináld meg még egyszer ugyanúgy!

Het is niet zoals het eruitziet.

Nem az, aminek látszik.

- Zoals je wilt.
- Wat je wil.

Ahogy akarod.

Ze was te laat, zoals gewoonlijk.

Elkésett, mint szokott.

Benevens andere broeikasgassen zoals methaan en distikstofoxide,

és más üvegházhatású gázok, metán és dinitrogén-oxid,

zoals foto's, video's en ander sterk bewijsmateriaal.

pl. fotók, videók és más erős tanúbizonyság alapján.

Bij een dominante mentale toestand, zoals ontspanning,

Normál elmeállapotban, pl. pihenés esetén

Zoals ik al zei: neem eten mee.

És mint említettem, vigyenek harapnivalót.

Of pijn te vermijden, zoals honger lijden.

vagy a fájdalom elkerülése miatt, hogy ne legyünk éhesek.

En maken mooie, mondiale visualisaties zoals deze,

gyönyörű, globális felvételeket készítenek, mint ez itt,

Ik hou van je, zoals je bent.

- Olyannak szeretlek, amilyen vagy.
- Én úgy szeretlek, amilyen vagy.

Ik vind je leuk zoals je bent.

Én úgy szeretlek, amilyen vagy.

Waarom kan ik niet zingen zoals zij?

Miért nem tudok úgy énekelni, mint ők?

Bessen zijn rijk aan mineralen zoals kalium.

A bogyók gazdagok ásványi anyagokban, mint a kálium.

Ik houd van bloemen, zoals bijvoorbeeld rozen.

Szeretem a virágokat; például a rózsát.

Ze is zoals een dochter voor mij.

Olyan, mintha a lányom lenne.

Het klimaat hier is zoals in Frankrijk.

Itt olyan az éghajlat, mint Franciaországban.

Had ik maar een vriend zoals jij.

Bárcsak lenne egy hozzád hasonló barátom!

Ik ga de grond in zoals ik ben

Úgy temetnek el, ahogy vagyok,

zoals het vereenvoudigen van 2 pilletjes naar 1.

így például arra, hogyan lehet két pirulát egyesíteni.

Om plezier op te zoeken, zoals lekker eten,

Az élvezet kedvéért, mint amilyen az ízletes étel,

Anders dan zoveel anderen, zoals mijn vriendin Melissa.

amikor oly sokaknak, mint például Melissának, ez nem adatott meg.

Het is een ster zoals er miljoenen zijn.

Egy a több millió csillag közül.

Zoals, ach -- ik ben zeker dat het lukt.

Mármint... biztos nem lesz gond.

zoals het water de weg naar beneden vindt,

azon a vonalon, ahol a víz az óceánba folyna,

Op de meeste servers, zoals spelletjes gemaakt worden,

A legtöbb videojáték-szerveren

Het is vooral moeilijk voor mensen zoals ik.

Különösen nehéz az olyan embereknek, mint én.

Want zoals het nu is, denk ik van niet.

Ahogy most állunk, szerintem nem.

Wordt natuurlijk zonlicht vervangen door kunstmatige verlichting, zoals leds.

a napfényt mesterséges fény, például LED-világítás helyettesíti.

Zoals vaker bij columnschrijvers, kwamen er allerlei soorten reacties.

Vegyesek voltak, mint ahogy az az íróknál megszokott is.

"Als dat gevoel verdwijnt, zoals de getijden dat doen,

"Amikor az érzések visszahúzódnak, mint az apály,

zoals 'Buddy' voor spelers die vriendelijk zijn tegen anderen

Pl. a barátságos játékosok "Pajtás" rangot kapnak,

Zoals gewoonlijk is hij vroeg opgestaan en gaan joggen.

Szokás szerint reggel korán kelt fel és kocogott.

Laat de dingen zoals ze zijn tot hij terugkomt.

Hagyjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak, amíg ő vissza nem tér!

Sommigen, zoals mijn moeder, sprongen op de 'Great Migration'-wagen --

Páran, mint anyám is,

Die ervoor zorgen dat dit werkt zoals een echte megastad.

amelyek mindazt nyújtják, amit egy igazi megavárosnak kéne.

Dat iemand zoals ik, die zo slecht is in praatjes,

hogy valaki, akinek nem erőssége a csevegés,

zoals wat ze eten, waar ze zijn en met wie.

például hogy mit esznek, merre járnak, kikkel lógnak együtt.

Maar zelden met het soort controle zoals bij traditionele wapens.

de ritka a hagyományos fegyvereladásoknál megkövetelt alaposság.

Bedrijven zoals Gro werken hard om dit waar te maken.

A Gro és a hasonló cégek keményen fáradoznak ennek megvalósításán.

Als je het visueel doet, zoals in dit spelletje blokstretchen,

De mikor vizuálisan ezzel a blokkjátékkal

Hij is niet meer zo gezond, zoals hij vroeger was.

Nem olyan egészséges, mint amilyen volt.

Tom zocht naar een vrouw zoals men naar goud zoekt.

Tom úgy keresett asszonyt, mint ahogy más arany után kutat.

Marika is Finse, maar ze spreekt Duits zoals de Duitsers.

Marika finn, mégis úgy beszél németül, mint a németek.

Zoals de zomer gekomen is, zo zal hij ook gaan.

Ahogyan jött a nyár, úgy el is fog menni.

- Ik wist het wel.
- Het was juist zoals ik dacht.

Pontosan úgy volt, ahogy gondoltam.