Translation of "Gaat" in Hungarian

0.066 sec.

Examples of using "Gaat" in a sentence and their hungarian translations:

- Waarover gaat het?
- Waar gaat het over?

Egyáltalán miről van szó?

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?
- Hoe gaat het ermee?
- Hoe gaat het met u?
- Hoe gaat het met jullie?

- Hogy vagy?
- Hogy van?
- Hogy érzed magad?
- Hogy érzi magát?
- Hogy vagytok?
- Hogy vannak?
- Mi van veled?
- Hogy ityeg a fityeg?
- Mi van veletek?
- Hogy ityeg?

- Wat gaat het kosten?
- Hoeveel gaat het kosten?

Mennyibe fog kerülni?

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?

Hogy vagy?

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.

Talán esni fog.

Hoe gaat het?

Hogy vagy?

Iedereen gaat dood.

Mindenki meghal.

Het gaat regenen.

- Lóg az eső lába.
- Nemsokára eső lesz.
- Úgy tűnik, esni fog.
- Esőre áll az idő.

Hoe gaat ie?

Hogy s mint?

Tom gaat vooruit.

Tom halad előre.

Tom gaat verliezen.

Tom veszíteni fog.

Wie gaat ernaartoe?

Ki megy ott?

Maria gaat langzaam.

Maria lassan megy.

Het gaat sneeuwen.

- Havazni fog.
- Esni fog a hó.

Het gaat prima.

Nagyon jól érzem magam.

Het gaat ontploffen.

- Robbanni fog.
- Fel fog robbanni.

Gaat u zitten.

Ülj le, kérlek.

Gaat u heen?

Mentek?

Gaat het regenen?

Esni fog?

- Hoeveel gaat dit grapje kosten?
- Hoeveel gaat me dat kosten?
- Hoeveel gaat dat me kosten?

Mibe kerül a szórakozás?

- Gaat het goed met jullie?
- Gaat het goed met je?
- Gaat het goed met u?

Jól vagy?

- Hoe gaat het met u?
- Hoe gaat het met jullie?

Hogy van?

- Hé, hoe gaat het met je?
- Hoi, hoe gaat het?

Szia! Hogy vagy?

- De zon gaat weldra onder.
- De zon gaat zo onder.

A nap hamarosan lenyugszik.

- Het gaat zoals het gaat.
- Het komt zoals het komt.

Úgy lett, ahogy lennie kellett.

Het gaat over kijken

Ez a megtekintésről szól,

Het gaat als volgt.

A következőképpen működik.

gaat er niets veranderen.

semmi sem fog változni,

Onze strijd gaat door...

A küzdelem folytatódni fog,

School gaat maandag open.

Az iskola hétfőn nyit.

Hoe gaat het, Tom?

- Hogy vagy, Tom?
- Hogy vagy, Tamás?

Daar gaat onze bus.

Ott megy a buszunk.

Gaat het morgen regenen?

- Esik holnap?
- Holnap lesz eső?
- Holnap fog esni?
- Esni fog holnap?

De strijd gaat verder!

A harc folytatódik.

Morgen gaat het sneeuwen.

Holnap havazni fog.

De telefoon gaat over.

Szól a telefon!

Waar gaat het over?

Miről van szó?

Het gaat mij slecht.

Rosszul érzem magam.

Hoi, hoe gaat het?

Halló! Hogy vagy?

Het leven gaat verder.

- Az élet megy tovább.
- Az élet folytatódik.

Dat gaat uren duren.

Órákba fog telni.

Gaat het vanmiddag regenen?

Esni fog ma délután?

Mij gaat het goed.

Jól vagyok.

Misschien gaat het sneeuwen.

Lehet, hogy havazni fog.

Wanneer gaat u komen?

Mikor jössz?

Alles gaat volgens plan.

Minden a terv szerint van.

Misschien gaat het regenen.

Talán esik.

Wie gaat er rijden?

Ki fog vezetni?

De zon gaat onder.

- Lemegy a nap.
- A nap lenyugszik.

Het gaat niet gebeuren.

- Ez nem fog megtörténni.
- Erre nem fog sor kerülni.
- Nem fog megtörténni.

Iets gaat niet goed.

Valami baj van.

Waarover gaat het precies?

Miről van szó pontosan?

Hoe gaat het ermee?

Hogy vagy?

Morgen gaat het regenen.

Holnap esni fog.

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?
- Hoe gaat het ermee?
- Hoe gaat het met u?
- Hoe maak je het?
- Hoe is het ermee?
- Hoe gaat het met jullie?

- Hogy vagy?
- Hogy érzed magad?

- Misschien gaat het sneeuwen.
- Het is mogelijk dat het gaat sneeuwen.

Lehet, hogy havazni fog.

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het ermee?
- Hoe staan de zaken?

Hogy mennek a dolgaid?

- Zal hij sterven?
- Zal zij sterven?
- Gaat hij dood?
- Gaat zij dood?

Meg fog halni?

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

Lehet, hogy esik.

- Wanneer gaat de winkel open?
- Op welk tijdstip gaat de winkel open?

Hány órakor nyit a bolt?

- Dit gaat mijn verbeelding te boven.
- Dit gaat mijn verbeeldingsvermogen te boven.

- Ez az én fantáziámon is túlmegy.
- Ez meghaladja az én képzelőerőmet.

Het gaat ongeveer als volgt.

Ennek ez a módja.

Deze kudde gaat nergens heen...

Ez a csorda nem megy már sehova...

...en onze toewijding gaat door.

és folytatódik a bevetésünk.

Hoe gaat het werk? -Oké.

- Hogy megy a munka? - Megyeget.

Maar Uruguay gaat geen toeristenbestemming...

De ne képzeljék azt, hogy Uruguayba majd turisták jönnek,

Je gaat dat water in...

Amikor bemész a vízbe,

Vanmiddag gaat het misschien sneeuwen.

Lehet, hogy délután havazni fog.

Hoe gaat het met iedereen?

Hogy van mindenki?

De vergadering gaat niet door.

- A találkozót lemondták.
- A találkozót törölték.

Hallo John! Hoe gaat het?

Szia, John! Hogy vagy?

Misschien gaat het regenen morgen.

Holnap talán esni fog.

Het gaat me te boven.

Ez meghaladja az anyagi erőmet.

Waar gaat de brief over?

- Miről szól a levél?
- Mi van a levélben?
- Mit írnak a levélben?
- Miről van szó a levélben?

Ze gaat graag alleen wandelen.

Szeret egyedül sétálni.

Hij gaat geen ja zeggen.

Nem fog igent mondani.

Dit boek gaat over China.

Ez a könyv Kínáról szól.

Maria gaat ons morgen helpen.

Mari segít nekünk holnap.

Gaat het goed met u?

Minden rendben?

Je gaat een broertje krijgen.

Lesz egy új öcséd.