Translation of "Kunt" in Hungarian

0.029 sec.

Examples of using "Kunt" in a sentence and their hungarian translations:

- Kom als ge kunt.
- Kom als je kunt.

- Gyere, ha tudsz.
- Jöjjön, ha tud.

Je kunt het!

Ezt meg tudod tenni!

Kunt u paardrijden?

Tud ön lovagolni?

Kunt u autorijden?

Tudsz autót vezetni?

Je kunt binnenkomen.

- Bejöhetsz.
- Bejöhetnek.

- Kan je lopen?
- Kunt u stappen?
- Kunt u lopen?

- Tudsz menni?
- Tudsz járni?

- U kunt komen.
- Je kunt komen.
- Jullie kunnen komen.

- Jöhet.
- Jöhettek.
- Jöhetsz.
- Jöhetnek.

- Je kunt ons vertrouwen.
- Je kunt op ons rekenen.

Ránk bízhatod magad.

- Kunt ge dat herhalen?
- Kunt u dat herhalen, alstublieft?

Megismételné, kérem?

Als je dát kunt,

Ha képes vagyunk erre,

Kunt ge zondagavond komen?

Tudsz jönni vasárnap este?

Kunt u dat bewijzen?

- Tudja bizonyítani?
- Be tudja ezt bizonyítani?
- Alá tudja ezt támasztani bármi bizonyítékkal?
- A rendelkezésére áll bármi, amivel ezt bizonyítani tudja?

U kunt het, nietwaar?

Meg tudod csinálni, nem igaz?

- Alleen jij kunt het doen, maar je kunt het niet alleen doen.
- Jij alleen kunt het doen, maar je kunt het niet alleen doen.

Egyedül te tudod megcsinálni, de nem tudod megcsinálni egyedül.

- Kunt u me helpen?
- Kan je me helpen?
- Kunt u mij helpen?

Tudsz nekem segíteni?

- U kunt mij niet commanderen.
- U kunt me geen enkel bevel geven.

- Te nekem nem parancsolhatsz.
- Te engem nem utasítgathatsz.

- Je kunt hier studeren.
- U kunt hier studeren.
- Jullie kunnen hier studeren.

Itt tudsz tanulni.

Je kunt vandaag vrij nemen.

- A mai napot kiveheted.
- Mára vehetsz ki szabadságot.

Ge kunt het niet missen.

Nem tudja eltéveszteni azt.

Je kunt zelfs president zijn.

Még elnök is lehetsz!

Je kunt nu beter weggaan.

Mehetsz most is akár.

Je kunt niet altijd winnen.

Nem nyerhetsz mindig.

Kunt u dat herhalen, alstublieft?

Meg tudná ezt ismételni, kérem?

Kunt u het venster openen?

Ki tudja nyitni az ablakot?

Kunt ge het voorwerp beschrijven?

Le tudnád írni a tárgyat?

"Kunt gij gitaar spelen?" "Ja."

- Tudsz gitározni? - Igen.

Je kunt overal aan wennen.

- Mindent meg lehet szokni.
- Mindenhez hozzá lehet szokni.

Kunt u dit spellen, a.u.b.?

Tudná betűzni, kérem?

Kunt ge het u voorstellen?

El tudod képzelni?

Wanneer je niet kunt doen wat je wilt, doe je wat je kunt.

Ha nem tudod azt tenni, amit akarsz, tedd azt, amit tudsz.

- Ik weet dat ge het kunt doen.
- Ik weet dat ge het kunt maken.
- Ik weet dat je het kunt doen.

Tudom, hogy meg tudod azt csinálni.

Je kunt langer je adem inhouden.

Képes leszel tovább visszatartani a lélegzetedet.

Je kunt de klok niet terugdraaien.

Visszaforgatni nem lehet az idő kerekét.

Je kunt je niet eeuwig verbergen.

- Nem rejtőzködhetsz örökké.
- Nem bujkálhatsz örökké.
- Nem bujdoshatsz örökké.

- Je kunt uitrusten.
- Je kan uitrusten.

- Pihenhettek.
- Megpihenhetsz.
- Pihenhetsz egyet.
- Kifújhatod magad.

Alleen gij kunt de vraag beantwoorden.

Csak te tudsz válaszolni a kérdésre.

Schop zo hard als je kunt.

- Rúgd teljes erőből!
- Rúgd olyan erősen, ahogy tudod!

Je kunt altijd op Tom rekenen.

Mindig számíthatsz Tomra.

Je kunt beter een regenjas aantrekken.

Jobban tennéd, ha esőkabátot vennél fel.

- Kunt u autorijden?
- Kun je autorijden?

Tudsz autót vezetni?

- Je kunt het!
- Jullie kunnen het.

- Megteheted.
- Meg tudod csinálni.
- Képes vagy rá.
- Megcsinálhatod.

Je kunt op dit woordenboek vertrouwen.

Rábízhatod magad erre a szótárra.

- Ge kunt mijn woordenboek gebruiken.
- Je kan mijn woordenboek gebruiken.
- U kunt mijn woordenboek gebruiken.

Használhatod a szótáramat.

- Kunt u dat alstublieft spellen?
- Kunt u dit spellen, a.u.b.?
- Kan je dat spellen, alsjeblieft?

Légy szíves, betűzd.

- Ge kunt zo lang blijven als ge wilt.
- Je kunt zo lang blijven als je wilt.

Olyan sokáig maradhatsz itt, ameddig csak akarsz.

- Je kunt niet zwemmen.
- Jij kan niet zwemmen.
- U kunt niet zwemmen.
- Jullie kunnen niet zwemmen.

Nem tudsz úszni.

Ik weet dat je het kunt doen.

- Tudom, hogy meg tudod azt tenni.
- Tudom, hogy te el tudod készíteni.

Je kunt me op dit nummer bereiken.

Ezen a számon találsz meg.

Kunt u mij uw instapkaart laten zien?

- Meg tudod mutatni nekem a beszállókártyádat?
- Meg tudja mutatni nekem a beszállókártyáját?

U weet dat u me kunt vertrouwen.

Ti tudjátok, hogy bízhattok bennem.

Kunt u deze maaltijd zonder zout serveren?

Képes vagy ezt az ételt só nélkül felszolgálni?

Ge kunt niet voor iedereen goed doen.

Nem tudsz mindenkinek a kedve szerint cselekedni.

Je kunt mij zo niet laten hangen.

Ugye nem akarsz csak úgy itthagyni?

Kunt ge mij uw gsm-nummer geven?

Megadná a mobilszámát?

- Hé, jij kunt tikken zonder te kijken naar het toetsenbord. Cool zeg!
- Hé, jij kunt blind tikken. Prachtig!

Tudsz vakon gépelni? Ez király!

Je verrijkt het zo goed als je kunt

amit a lehető legszebbé tehetsz,

...zodat je boven water adem kunt gaan halen.

hogy a felszínre úszhassak levegőért.

Ik hoop dat je volmondig 'ja' kunt zeggen.

Legyen az a pillanat a fenntartás nélküli igenlő válaszé.

Kunt u me nog een andere laten zien?

Kérlek, mutass egy másikat!

Ik denk niet dat je mij kunt verslaan.

Nem hiszem, hogy le tudsz győzni.

- Kunt u me helpen?
- Kan je me helpen?

- Tud nekem segíteni?
- Tudsz nekem segíteni?
- Tudtok nekem segíteni?
- Tudnak nekem segíteni?

- Je kunt niet zwemmen.
- Jij kan niet zwemmen.

- Nem tudsz úszni.
- Te nem tudsz úszni.

Ge kunt de taal verder leren over internet.

Az Internet segítségével tovább tanulhatod a nyelvet.

Eerst moet je laten zien wat je kunt.

- Először meg kell mutatnod, mire vagy képes.
- Először meg kell mutatnod, hogy mit tudsz.

- Kan je moeilijk slapen?
- Kunt u moeilijk slapen?

Gondod van az alvással?

Je kunt beter wachten tot de politie komt.

Jó lenne, ha megvárnád, amíg megérkeznek a rendőrök.

- Kunt u dat bewijzen?
- Kan je het bewijzen?

Be tudod bizonyítani?

Kunt u mij zeggen wat dit woord betekent?

Meg tudnád mondani, mit jelent ez a szó?

Kunt ge u voorstellen hoe mijn leven is?

Van elképzelésetek arról, hogy mihez hasonlít az életem?

Ik denk dat je Tom beter kunt negeren.

- Szerintem nem kéne tudomást venned Tomról.
- Azt gondolom, hogy figyelmen kívül kellene hagynod Tomot.
- Szerintem ne is törődj Tomival.

Ge kunt zo lang blijven als ge wilt.

Olyan sokáig maradhatsz itt, ameddig csak akarsz.

- U kunt hier studeren.
- Jullie kunnen hier studeren.

Itt tudsz tanulni.

- Kunt u mij het zout even aangeven?
- Kunt u me het zout aangeven, alstublieft?
- Geef me het zout alstublieft.

Idenyújtaná nekem, kérem, a sót?

- Waarom kunt ge niet komen?
- Waarom kan je niet komen?
- Waarom kunnen jullie niet komen?
- Waarom kunt u niet komen?

- Miért nem tudsz jönni?
- Miért nem tud jönni?
- Miért nem tudtok jönni?
- Miért nem tudnak jönni?
- Miért nem jöhetnek?

Je kunt jezelf altijd wijsmaken dat de boel achteruitgaat

A jelen véres szalagcímeit összevetve

Je kunt jezelf wel voor je kop slaan, want...

Iszonyú dühös voltam magamra, mert hát ebből a helyzetből...

- Kunt u langzamer spreken alstublieft?
- Spreekt u alstublieft langzamer!

Kérem, beszéljen lassabban!

Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er gaat gebeuren.

Már bizonyára sejtheted, hogy közben mi történik.

Kunt ge mij uw fiets lenen voor een uur?

Kölcsön tudod nekem adni a biciklidet egy órára?

- Kan je zien?
- Kunt u zien?
- Kunnen jullie zien?

Látod?

- Kan je blijven?
- Kunt u blijven?
- Kunnen jullie blijven?

- Tudtok maradni?
- Tudsz maradni?

- Kun je vertalen?
- Kunnen jullie vertalen?
- Kunt u vertalen?

- Le tudod fordítani?
- Tudsz fordítani?

Je kunt een boek niet op de kaft beoordelen.

- A piros alma is lehet férges.
- Ne ítéld meg a könyvet a borítója alapján!
- Ne ítélj első látásra!

- Kan jij skiën?
- Kunt u skiën?
- Kunnen jullie skiën?

Tudsz síelni?

Kunt u me zeggen wanneer de trein vertrekt, alstublieft?

Kérem, meg tudná nekem mondani, hány órakor indul a vonat?

Kunt u mij zeggen welke dag het vandaag is?

Meg tudná nekem mondani, milyen nap van ma?

Je kunt je niet indenken hoe gelukkig ik ben.

El sem tudod képzelni, hogy mennyire boldog vagyok.

- Kan je lezen?
- Kunnen jullie lezen?
- Kunt u lezen?

- Tudsz olvasni?
- Tudtok olvasni?