Translation of "Lopen" in Hungarian

0.023 sec.

Examples of using "Lopen" in a sentence and their hungarian translations:

- Blijf lopen.
- Ik bleef lopen.

Sétálj tovább!

Blijf lopen!

Csak így tovább!

...lopen moordenaars los.

gyilkosok ólálkodnak.

Ik kan lopen.

- Tudok szaladni.
- Bírok futni.

Jongens lopen snel.

A fiúk gyorsan futnak.

- Kan je lopen?
- Kunt u stappen?
- Kunt u lopen?

- Tudsz menni?
- Tudsz járni?

Tom kan niet lopen.

Tom nem tud járni.

- Blijf rennen.
- Blijf lopen.

Fuss tovább!

We lopen echt gevaar.

Tényleg veszélyben vagyunk.

De baby kan lopen.

A baba tud járni.

- Mijn broer kan zeer snel lopen.
- Mijn broer kan heel hard lopen.

A fivérem nagyon gyorsan tud futni.

Leerkrachten lopen naar het bord,

A tanár kimegy a táblához,

Krakende wagens lopen het langst.

Aki sokat gyengélkedik, sokáig él.

Normaal lopen we naar school.

- Általában gyalog megyünk az iskolába.
- Rendszerint gyalog megyünk az iskolába.

Hij kan niet meer lopen.

- Soha többé nem tud járni.
- Többé nem tud járni.
- Többet nem sétálhat.

Laten we wat sneller lopen.

Sétáljunk kicsit gyorsabban!

De olifanten lopen naar open gebied.

Az elefántok nyíltabb terep felé tartanak.

- Ik kan lopen.
- Ik kan rennen.

- Tudok szaladni.
- Bírok futni.

Ik kan niet zonder stok lopen.

Bot nélkül nem tudok menni.

- Begin te rennen.
- Begin te lopen.

Kezdj el futni!

De gewonde soldaat kon amper lopen.

A sebesült katona alig tud járni.

Verboden op het gras te lopen.

Fűre lépni tilos!

Kan voelen als lopen door een mijnenveld.

mintha aknamezőn sétálnánk.

Ze lopen al langer dan vier uur.

Több mint négy órája úton vannak.

- Ga!
- Vooruit!
- Plankgas!
- Lopen!
- Nu!
- Go!
- Voorwaarts!

Menj!

Is het te ver om te lopen?

Messze van ez gyalog?

We lopen hen soms tegen het lijf.

Néha találkozunk vele.

Van hoe dingen fout -- of goed -- kunnen lopen

pl. hogy romlanak el a dolgok, vagy alakulnak úgy jól,

Ze wilde hen de hele dag achterna lopen.

Követte őket mindenhová.

Waarom lopen ze feitelijk nog steeds verder op?

Valójában miért emelkedik még mindig?

We moeten voor zonsondergang nog zestien kilometer lopen.

Napnyugtáig még menjünk tizenhat kilométert.

Ik moest lopen, omdat er geen taxi's waren.

Mivel egy taxi sem volt, kutyagolnom kellett.

De auto was kapot, dus moesten ze lopen.

Az autó elromlott, ezért gyalog kellett menniük.

Het is een uur lopen naar het station.

Egy órányi séta van az állomásig.

lopen we meer risico op een zwakke mentale gezondheid.

enélkül nagyobb a kedvezőtlen lelki egészség kockázata.

Ik ben zo moe dat ik nauwelijks kan lopen.

Olyan fáradt vagyok, hogy alig tudok menni.

Ik wil niet het risico lopen het te verliezen.

Nem akarom megkockáztatni, hogy elveszítem.

Ik zou graag willen lopen als een normaal mens.

Szeretnék úgy járni, mint egy normális ember.

De bushalte is op vijf minuten lopen van hier.

Öt perc sétára van innen a buszmegálló.

Het is niet anders dan lopen over velden van diamanten.

Ez semmiben sem más, mint gyémántmezőkre lelni.

- We lopen in het park.
- We wandelen in het park.

Sétálunk a parkban.

Ik heb de hele dag mijn sleutels lopen te zoeken.

Egész nap a kulcsomat kerestem.

Mijn huis ligt op slechts vijf minuten lopen van het station.

A házam csupán öt percnyi járásra van az állomástól.

Ik zag de hond van mijn buurman in de tuin lopen.

Láttam a szomszédom kutyáját futkosni a kertemben.

Ik probeer te vermijden na zonsondergang langs het kerkhof te lopen.

Sötétedés után inkább nem sétálok a temetőben.

De baby kan op zijn voetjes staan, maar nog niet lopen.

- A baba tud állni, de nem képes járni.
- A csecsemő már tud állni, de még nem tud járni.

Er schuilt veel gevaar in 's avonds hier rond te lopen.

Sok veszélyt rejt itt járkálni este.

Want ik denk niet dat je sneller kunt lopen dan een beer.

Aligha hagynánk le a macit.

Toen een oudere blanke man naar me toe kwam lopen en zei:

amikor egy idősebb fehér férfi odalépett hozzánk, és azt mondta:

We namen een landkaart mee voor het geval we zouden verloren lopen.

Térképet hordtunk magunkkal, hogy el ne tévedjünk.

Het kost twintig minuten om van het station naar school te lopen.

- Húsz percig tart eljutni az állomástól az iskoláig.
- Húszperces a séta az állomástól a suliig.

Jullie moeten heel stil zijn en op jullie tenen lopen. Het baby'tje slaapt.

Legyetek nagyon csendben és járjatok lábujjhegyen. Alszik a baba.

Het is gemakkelijker mensen in Internet tegen het lijf te lopen dan in de straat.

Könnyebb az emberekre az interneten rábukkanni, mint az utcán.

- Het ijs is dik genoeg om erop te stappen.
- Het ijs is dik genoeg om erop te lopen.

A jég elég vastag, hogy rá lehessen menni.

Ik wilde de kans om Hong Kong te zien niet laten lopen, dus ging ik akkoord om te reizen.

Nem akartam a lehetőséget kihagyni, hogy lássam Hongkongot, így én is egyetértettem az úttal.