Translation of "Hoogtevrees" in German

0.003 sec.

Examples of using "Hoogtevrees" in a sentence and their german translations:

Heb je hoogtevrees?

Hast du Höhenangst?

Dit eekhoorntje heeft hoogtevrees.

Dieses Eichhörnchen hat Höhenangst.

Je hebt toch geen hoogtevrees?

- Du hast doch keine Höhenangst, nicht wahr?
- Du hast doch keine Höhenangst, oder?
- Sie haben doch keine Höhenangst, nicht wahr?

- Ik heb hoogtevrees.
- Ik heb acrofobie.

Ich habe Akrophobie.

- Heb je hoogtevrees?
- Heb je acrofobie?

Hast du Akrophobie?

Ik zou met de kabelbaan willen gaan, maar ik heb hoogtevrees.

Ich möchte mit der Seilbahn fahren, habe aber Höhenangst.