Translation of "Beslist" in German

0.021 sec.

Examples of using "Beslist" in a sentence and their german translations:

Wie niets beslist, beslist verkeerd.

Wer keine Entscheidung trifft, trifft die falsche Entscheidung.

Beslist niet.

- Keineswegs.
- Auf keinen Fall.

Ik heb beslist.

Ich habe mich entschieden.

- Jij beslist.
- Jij bepaalt.
- U bepaalt.
- U beslist.
- Jullie bepalen.
- Jullie beslissen.

- Entscheide du.
- Du bestimmst.
- Sie entscheiden.

Jij beslist, wat doen we?

Du entscheidest. Was tun wir?

Wanneer hebben jullie dat beslist?

Wann habt ihr das beschlossen?

Dat was beslist een toeval.

Das war bestimmt ein Zufall.

Jij bent de baas, jij beslist.

Du hast das Kommando. Du entscheidest.

Die film moet je beslist zien.

Den Film musst du unbedingt sehen.

Kerstmis is beslist mijn favoriete feestdag.

Weihnachten ist mein absoluter Lieblingsfeiertag.

- Nu breekt mijn klomp.
- Beslist niet.

- Keineswegs.
- Auf keinen Fall.
- Niemals.

Het is beslist geen goed idee.

Das ist eine Schnapsidee.

Dat mag ik beslist niet vergeten!

Das darf ich ja nicht vergessen!

Een ogenblik. Ik heb nog niet beslist.

Moment. Ich habe noch nicht entschieden.

Ge beslist een uur langer te blijven.

Du beschließt, noch eine Stunde zu bleiben.

Als ge beslist hebt, handel dan meteen.

Wenn du dich entschieden hast, handle sofort.

- Jij beslist of we daarheen gaan of niet.
- Jij beslist of we er wel of niet naartoe gaan.

Du entscheidest, ob wir dahin gehen oder nicht.

Wat je ook beslist, we doen het samen.

Ich tue das, wofür du dich entscheidest.

Jij beslist, maar schiet op, het is koud.

Entscheide schnell, es ist kalt!

Laat het me weten zodra het beslist is.

Bitte gib mir Bescheid, sobald es entschieden ist.

Tenzij je snel beslist, is de kans verkeken.

Wenn du dich nicht schnell entscheidest, ist die Gelegenheit vorbei.

Het hoogste gerechtshof heeft over de zaak beslist.

Die Angelegenheit wurde vom Obersten Gerichtshof entschieden.

Het grootste deel ziet er beslist niet zo uit.

sieht der größte Teil des Ozeans vollkommen anders aus.

Daarom denk ik dat het beslist een luchtspiegeling was.

Jetzt denke ich, es war definitiv eine Täuschung.

Jij beslist. Maar schiet op, het is hier heet.

Entscheide schnell, es ist heiß hier draußen.

Vorig jaar heb ik beslist naar Japan te komen.

- Letztes Jahr habe ich mich entschieden, nach Japan zu kommen.
- Ich habe letztes Jahr den Entschluss gefasst, nach Japan zu kommen.

Met wat peper en zout smaakt het beslist beter.

Mit etwas Pfeffer und Salz schmeckt es bestimmt besser.

Hij kan beslist iedere vrouw die hij wil krijgen.

Er könnte bestimmt jede Frau haben, die er wollte.

- Hij heeft voor zichzelf beslist dat hij daar alleen heen zou gaan.
- Hij heeft beslist om daar alleen heen te gaan.
- Hij heeft voor zichzelf beslist dat hij daar alleen naartoe zou gaan.

Er hat für sich selbst beschlossen, dass er allein dort hingehen wird.

...en jij bent degene die beslist waar we langs gaan.

und von nun an entscheidest du, welchen Pfad wir einschlagen.

Eens kijken, volgens de tracker... ...is Dana beslist niet ver.

Laut dem Tracker ist Dana nicht mehr weit.

Jij beslist. Maar doe het snel. Dana heeft ons nodig.

Du entscheidest und beeile dich! Dana braucht uns, los jetzt!

Het leven begint, wanneer je beslist wat je ervan verwacht.

Das Leben beginnt, wenn man entscheidet, was man von ihm erwartet.

Uiteindelijk heeft ze beslist om naar het buitenland te vertrekken.

Schließlich hat sie beschlossen, ins Ausland zu gehen.

- Dat moeten beslist VS-burgers zijn.
- Dat moeten Amerikanen zijn.

Sie müssen Amerikaner sein.

- Hij heeft voor zichzelf beslist dat hij daar alleen heen zou gaan.
- Hij heeft beslist om daar alleen heen te gaan.
- Hij besloot om daar alleen heen te gaan.
- Hij heeft voor zichzelf beslist dat hij daar alleen naartoe zou gaan.
- Hij heeft beslist om daar alleen naartoe te gaan.

Er hat beschlossen, alleine dorthin zu gehen.

...en jij bent degene die beslist waar we van hieraf heengaan.

und von nun an entscheidest du, welchen Pfad wir einschlagen.

We hebben beslist de vergadering uit te stellen tot volgende zondag.

- Wir haben beschlossen, die Versammlung auf nächsten Sonntag zu verschieben.
- Wir haben uns entschlossen, die Zusammenkunft auf den nächsten Sonntag zu verschieben.

Ik wist niet dat hij beslist had zijn werk op te geven.

Ich wusste nicht, dass er beschlossen hatte, seinen Posten zu verlassen.

- Jij beslist of we daarheen gaan of niet.
- Jij bepaalt of we wel of niet daarheen gaan.
- Jij beslist of we er wel of niet naartoe gaan.

Du entscheidest, ob wir dahin gehen oder nicht.

- Ik heb beslist.
- Ik heb mijn besluit genomen.
- Ik heb een beslissing getroffen.

Ich habe mich entschieden.

Omdat het goed is voor de gezondheid, heb ik beslist om gelukkig te zijn.

Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein.

Tom heeft beslist te kiezen voor een partij, die de afschaffing van wapenuitvoer eist.

Tom hat sich entschieden, eine Partei zu wählen, welche die Abschaffung von Waffenexporten fordert.

Ik heb maar twee glazen bier op. Ik moet beslist nog een derde hebben.

Ich habe erst zwei Maß getrunken, ich brauche dringend noch ein drittes!

- Jij beslist of we daarheen gaan of niet.
- Jij bepaalt of we wel of niet daarheen gaan.

Du entscheidest, ob wir dahin gehen oder nicht.

- Nu je je besluit hebt genomen, moet je handelen.
- Nu dat je beslist hebt, moet je ook handelen.

Jetzt, da du deine Entscheidung getroffen hast, musst du handeln.