Translation of "Water" in Finnish

0.015 sec.

Examples of using "Water" in a sentence and their finnish translations:

- Water graag.
- Water alsjeblieft.

- Saisinko vettä, kiitos.
- Vettä, kiitos.

Drink water.

- Juokaa vettä.
- Juo vettä.

- Ga uit het water.
- Kom uit het water.

Tule pois vedestä.

- Het water is schoon.
- Het water is proper.

Vesi on puhdasta.

Prachtig, koel water.

Kaunista, viileää vettä.

Vrij ondiep water.

Melko matala vesi.

Het water stijgt.

Vesi nousee.

Drink meer water.

Juo enemmän vettä.

Olifanten drinken water.

Norsut juovat vettä.

Vogels drinken water.

Linnut juovat vettä.

Drink wat water.

Juo vähän vettä.

Water is leven.

Vesi on elämää.

Kook wat water.

Keitä vettä.

Geef me water!

- Antakaa minulle vettä!
- Anna vettä!
- Antakaa vettä!

Ik drink water.

Juon vettä.

Dat water is steenkoud.

Vesi on jääkylmää.

In extreem ondiep water.

Tosi matalassa vedessä.

Een glas water alstublieft!

Lasillinen vettä, kiitos.

Katoen neemt water op.

Puuvilla imee vettä.

Planten sterven zonder water.

Ilman vettä kasvit kuolevat.

Maria filterde het water.

Maria suodatti veden.

Het water is koud.

Vesi on kylmää.

Vast water heet ijs.

Kiinteää vettä kutsutaan jääksi.

Dit water smaakt lekker.

Tuo vesi maistuu hyvältä.

Geef Tom wat water.

Hae Tomille vettä.

Het water is heet.

Vesi on kuumaa.

Het water is puur.

Vesi on puhdasta.

Water is een vloeistof.

Vesi on neste.

Water heeft geen calorieën.

- Vedessä ei ole kaloreita.
- Vesi on kaloritonta.

Is dit water drinkbaar?

- Onko tämä vesi juomakelpoista?
- Voiko tätä vettä juoda?
- Pystyykö tätä vettä juomaan?

Verspil alsjeblieft geen water.

Ethän tuhlaa vettä.

Bloemen sterven zonder water.

Kukat kuolevat ilman vettä.

Een vrouw drinkt water.

Nainen juo vettä.

- Water bevriest bij 0 graden Celsius.
- Water bevriest bij nul graden Celsius.

Vesi jäätyy 0 celsiusasteessa.

Je gaat dat water in...

Veteen meno -

Wees alstublieft zuinig met water.

- Ethän tuhlaa vettä.
- Käytäthän vettä säästeliäästi.

Het water veranderde in ijs.

- Vesi muuttui jääksi.
- Vesi jäätyi.

Vul de emmer met water.

Täytä ämpäri vedellä.

Tom gaf de bloemen water.

Tom kasteli kukat.

Een spons neemt water op.

Sieni imee vettä.

Storm in een glas water.

Paljon melua tyhjästä.

Katten houden niet van water.

Kissat eivät pidä vedestä.

Water is belangrijk voor mensen.

Vesi on tärkeää ihmisille.

Ik geef hun tuin water.

Kastelen heidän puutarhaansa.

Ik kan leven zonder water.

- Voin elää ilman vettä.
- Voin elää vedettä.

Suiker lost op in water.

Sokeri liukenee veteen.

Lucht is lichter dan water.

Ilma on vettä kevyempää.

Betty geeft de bloemen water.

- Eliisa kastelee kukkia.
- Eliisa on kastelemassa kukkia.

Water zet uit met warmte.

Vesi laajenee lämmetessään.

Een watermeloen zit vol water.

Vesimeloni on täynnä vettä.

- Vergeet niet de planten water te geven.
- Vergeet niet de plantjes water te geven.

Älä unohda kasvien kastelua.

...die eruit kan zien als water.

voi näyttää vedeltä.

Maar we hebben ook water nodig.

Mutta tarvitsemme myös vettä.

Ik heb bijna geen water meer.

Vesikin on loppumassa.

Water bestaat uit waterstof en zuurstof.

Vesi sisältää vetyä ja happea.

Goud is veel zwaarder dan water.

Kulta on paljon painavampi kuin vesi.

De emmer zit vol met water.

- Hinkki on täynnä vettä.
- Ämpäri on täynnä vettä.

IJs wordt water wanneer het smelt.

Kun jää sulaa, siitä tulee vettä.

Hij vulde de fles met water.

Hän täytti pullon vedellä.

Mag ik alstublieft een glas water?

- Anna minulle lasi vettä.
- Saisinko lasillisen vettä?
- Lasillinen vettä, kiitos.
- Lasi vettä, kiitos.
- Saisinko lasin vettä, kiitos.
- Antaisitko minulle lasillisen vettä?
- Minulle lasillinen vettä, kiitos.

Ik drink water in de keuken.

Juon vettä keittiössä.

Breng het water aan de kook.

Kiehauta vesi.

Mijn hand is in warm water.

Käteni on lämpimässä vedessä.

Dat water moet je niet drinken.

Sinun ei pitäisi juoda tuota vettä.

Men kan niet leven zonder water.

Ilman vettä ei voi elää.

De whisky is met water verdund.

Viskiä on laimennettu vedellä.

- Het water van deze rivier is heel zuiver.
- Het water van deze rivier is erg schoon.

Tämän joen vesi on todella puhdasta.

We moeten zoet water naar Mongolië brengen...

Vietävä makeaa vettä Mongoliaan.

Ik pak wat water uit mijn fles.

Otan vettä termarista.

Hoor je dat? Kijk, het is water.

Kuuletko tuon? Se on vettä.

Water verzamelt zich vaak in verlaten mijnen...

Pohjavettä voi kertyä hylättyihin kaivoksiin.

's Nachts brengt het water ze samen.

Öisin vesi tuo ne yhteen.

De familie moet verder en water vinden.

Perheen on jatkettava veden etsintää.

We geven ze een badkamer en water.

Päivitämme niitä, rakennamme vessan ja vesijohdon.

En ik heb bijna geen water meer.

Vesikin käy vähiin.

Ik was al heel lang onder water...

Olin ollut veden alla kauan,

In het water en op het land.

Vedessä ja maalla.

Zonder water zouden de soldaten gestorven zijn.

Ilman vettä sotilaat olisivat kuolleet.

Alle planten hebben water en licht nodig.

Kaikki kasvit tarvitsevat vettä ja valoa.

Hoeveel van ons lichaam bestaat uit water?

Kuinka suuri osa kehostamme koostuu vedestä?

Ik had graag een glas water, alstublieft.

Ottaisin vain lasillisen vettä.

Er is weinig water in het glas.

Lasissa on vähän vettä.

Ik drink water, want ik heb dorst.

Juon vettä, koska minulla on jano.

Door de wond in warm water te doen...

On laitettava haava lämpimään veteen

Dus we gaan hoog zitten... ...uit het water.

Pitää siis päästä korkealle ja pois vedestä.