Translation of "Jouw" in Turkish

0.011 sec.

Examples of using "Jouw" in a sentence and their turkish translations:

Jouw beloning.

İşte senin ödülün.

- Is dit jouw vriendinnetje?
- Is dat jouw vriendin?

Bu senin kız arkadaşın mı?

Knip jouw nagels.

Tırnaklarını kes.

Bijt jouw hond?

Köpeğiniz ısırır mı?

Open jouw raam.

Pencereni aç.

- Ik ben jouw vrouw niet.
- Ik ben niet jouw vrouw.
- Ik ben niet jouw echtgenote.
- Ik ben jouw echtgenote niet.

Ben senin karın değilim.

- Wat is jouw favoriete muziek?
- Wat is jouw lievelingsmuziek?

En sevdiğiniz müzik nedir?

- Wie is jouw lievelingsleraar?
- Wie is jouw favoriete leraar?

- En sevdiğin öğretmenin kimdir?
- En sevdiğin öğretmenin kim?

- Ik ben Paul, jouw kamergenoot.
- Ik ben Paul, jouw flatgenoot.

Ben Paul, senin ev arkadaşın.

Wat is jouw probleem?

Sizin derdiniz nedir?

Dit is jouw keuze.

Unutmayın, karar sizin.

Dit is jouw avontuur.

Unutmayın, bu sizin maceranız.

Jouw hoofd is rood.

Yüzün kızarmış.

Is jouw hond gemeen?

Köpeğiniz huysuz mudur?

Is dit jouw fiets?

- O, sizin bisikletiniz mi?
- Senin bisikletin mi?

Dat is jouw kleur!

Bu senin rengin!

Het is jouw schuld.

- Bu senin hatan.
- Senin hatan.

Wie is jouw lievelingsacteur?

En sevdiğin aktör kimdir?

Is dit jouw bier?

Bu senin biran mı?

Is dit jouw potlood?

Bu sizin kalem mi?

Wat is jouw droom?

Hayaliniz nedir?

Wat is jouw plan?

Planın nedir?

Is jouw auto zwart?

- Araban siyah mı?
- Arabanız siyah mı?

Wat is jouw familienaam?

Soyadın ne?

Wat is jouw lievelingsfilm?

Favori filmin nedir?

Waar is jouw vriend?

Senin arkadaşın nerede?

Jouw tas staat open.

Senin çantan açık.

Is dat jouw man?

- Bu kocan mı?
- Kocan mı bu?
- Kocan bu mu?

Jouw schilderijen zijn mooi.

Resimlerin güzel.

Jouw lippen zijn blauw.

Dudakların mavi.

Ik ken jouw broer.

Erkek kardeşini tanıyorum.

Hier is jouw tas.

İşte senin çantan.

Is dat jouw auto?

O araba senin mi?

Zijn dit jouw dingen?

Bunlar senin eşyaların mı?

Waar is jouw hond?

Köpeğin nerede?

Dat is jouw verantwoordelijkheid.

O sizin sorumluluğunuzdadır.

Vergeet jouw geld niet.

Paranı unutma.

Jouw gedrag was schandalig.

Senin davranışın yüz kızartıcıydı.

Wat zijn jouw gedachten?

Düşüncelerin neler?

Niemand wil jouw boeken!

Hiç kimse senin kitaplarını istemez!

Is Maria jouw dochter?

Mary sizin kızınız mı?

Tom respecteert jouw mening.

Tom görüşüne saygı gösteriyor.

Jouw antwoord is juist.

Cevabınız doğru.

Dit is jouw overwinning.

Bu senin zaferin.

Wie is jouw lievelingsspeler?

- En sevdiğin oyuncu kimdir?
- En sevdiğin oyuncu kim?

Wat is jouw lievelingsvogel?

En sevdiğiniz kuş nedir?

Jouw toekomst begint vandaag.

Senin geleceğin bugün başlıyor.

Ik lees jouw boek.

Senin kitabını okuyorum.

Leef binnen jouw mogelijkheden.

Ayağını yorganına göre uzat.

Is dat jouw vriendin?

O senin kız arkadaşın mı?

Wie is jouw leraar?

Öğretmenin kimdir?

Wie is jouw vriendin?

Kız arkadaşın kim?

Wat is jouw theorie?

Senin teorin nedir?

Ik ben jouw vriend.

Erkek arkadaşınım.

Waar is jouw vriendin?

Kız arkadaşın nerede?

Jouw plan werkte niet.

Senin planın işlemedi.

Is dit jouw paraplu?

Bu senin şemsiyen mi?

Jouw vingers zijn mooi.

- Parmakların güzel.
- Parmaklarınız güzel.

Is dat jouw vriend?

O senin erkek arkadaşın mı?

Denk aan jouw broer.

- Erkek kardeşini düşün.
- Erkek kardeşini düşün!

Is dit jouw huiswerk?

Bu senin ev ödevin mi?

Was het jouw favoriet?

- Sevdiğin o muydu?
- Favorin o muydu?

Het is jouw probleem.

Bu senin sorunun.

Wie is jouw broer?

Senin erkek kardeşin kim?

Het was jouw fout.

Bu senin hatandı.

Is dit jouw kluisje?

Bu senin kilitli dolabın mı?

Dat was jouw beslissing.

O senin kararındı.

Spreekt jouw vriendin Engels?

- Kız arkadaşın İngilizce konuşuyor mu?
- Kız arkadaşınız İngilizce konuşuyor mu?

Dit is jouw hond.

Bu senin köpeğin.

Is dat jouw potlood?

Bu kalem senin mi?

Wat is jouw voorstel?

Önerin ne?

Jouw kat is zwart.

- Kediniz siyah.
- Kediniz siyahtır.
- Kedin siyah.
- Kedin siyahtır.

Wat is jouw moedertaal?

Ana dilin nedir?

Hier is jouw biertje.

İşte biran.

Hier is jouw hond.

- İşte sizin köpeğiniz.
- İşte senin köpeğin.

Wie is jouw vriend?

Senin erkek arkadaşın kim?

Vertel me jouw plan.

Bana planını anlat.

Wat is jouw lievelingstongbreker?

Favori tekerlemen ne?

Dit is jouw huis.

Bu senin evin.

Wat is jouw lievelingsactiviteit?

Senin gözde etkinliğin nedir?

Wat is jouw lievelingsband?

Senin en sevdiğin grup hangisidir?

Wat is jouw lievelingsdrank?

Senin gözde içeceğin nedir?

Wat is jouw lievelingsboek?

Senin en sevdiğin kitap hangisidir?