Translation of "Beslissing" in Finnish

0.041 sec.

Examples of using "Beslissing" in a sentence and their finnish translations:

Lastige beslissing.

Vaikea päätös.

Goede beslissing.

Hyvä päätös.

Neem een beslissing!

Tee päätös.

- Ik heb mijn beslissing genomen.
- Ik heb een beslissing getroffen.

Tein päätökseni.

Tijd voor een beslissing.

On aika päättää.

Tom nam een beslissing.

- Tom teki päätöksensä.
- Tom teki päätöksen.

Goede beslissing, over het vuur.

Oli hyvä päätös tehdä nuotio.

Onthoud, dit is jouw beslissing.

Muista, että se on sinusta kiinni.

Dat was een slechte beslissing.

Se oli huono päätös.

Jouw beslissing. Wat wordt het?

Sinä päätät. Mitä teemme?

Je moet een beslissing nemen.

Sinun pitää tehdä päätös!

- Het Hooggerechtshof heeft een eerdere beslissing vernietigd.
- Het Hooggerechtshof vernietigde een eerdere beslissing.

Korkein oikeus kumosi aiemman päätöksen.

- Denk er nog eens over na.
- Herzie uw beslissing, alstublieft.
- Herzie je beslissing, alsjeblieft.

- Harkitsehan uudestaan
- Harkitkaahan uudestaan
- Mietithän vielä.
- Mietittehän vielä.

We moeten snel een beslissing nemen.

Meidän pitää päättää pian.

Lastige afweging. Het is jouw beslissing.

Sinulla on edessäsi vaikea päätös.

Pak je touchscreenapparaat. Neem 'n beslissing.

Ota puhelimesi tai tablettisi ja tee valinta.

Heeft u nog geen beslissing genomen?

Ettekö ole vielä tehneet päätöstä?

We moeten een beslissing nemen, en snel.

Meidän on tehtävä päätös nopeasti.

Je moet opschieten en een beslissing nemen.

Päätä siis nopeasti.

Pak je afstandsbediening en neem een beslissing.

Ota kaukosäädin ja tee päätös.

Pak je gamecontroller en neem 'n beslissing.

Ota peliohjain ja tee päätös.

Pak je touchscreenapparaat en neem een beslissing.

Ota kosketusnäyttölaite ja tee päätös.

Het is jouw beslissing, maar neem hem snel.

Päätä nopeasti.

Dus pak je afstandsbediening en neem 'n beslissing.

Ota kaukosäädin käteen - ja tee päätös.

Pak je afstandsbediening. Je moet een beslissing nemen.

Ota kaukosäädin käteen. Sinun pitää tehdä päätös.

Laten we geen tijd verspillen aan deze beslissing.

Ei mietitä liian pitkään.

Jij bent de baas, het is jouw beslissing.

Sinä määräät. Tämä on sinun päätöksesi.

Pak je gamecontroller. Je moet een beslissing nemen.

Ota peliohjain käteesi. Sinun pitää tehdä päätös!

Om de zoveel minuten volgt een belangrijke beslissing.

Tärkeitä selviytymispäätöksiä on tehtävä muutaman minuutin välein.

Dat was waarschijnlijk wat hun beslissing beïnvloed heeft.

Tämä todennäköisesti on se mikä vaikutti heidän päätökseensä.

Ik weet niet of dit een goede beslissing is.

En tiedä, onko tämä hyvä päätös.

Maar dat was een goede beslissing, met de cactus.

Siilikaktus oli hyvä päätös.

Dus pak je afstandsbediening en neem een snelle beslissing.

Ota kaukosäädin ja tee päätös nopeasti.

Dus pak je gamecontroller en maak een snelle beslissing.

Ota peliohjain ja tee päätös nopeasti.

Dit is een lastige, maar het is jouw beslissing.

Päätös on vaikea ja sinun käsissäsi.

Dit is een moeilijke beslissing dus maak een slimme keus.

Tämä on vaikea päätös. Päätä fiksusti.

Dat was een slechte beslissing. Nooit tegen de natuur vechten.

Tämä oli huono valinta. Älä taistele luontoa vastaan.

In deze grot heb jij de leiding. Neem 'n beslissing.

Sinä määräät tässä luolassa. Tee päätös.

Soms is het belangrijk om snel een beslissing te nemen.

Joskus on tärkeää tehdä ratkaisu nopeasti.

Maar voordat we deze reddingsmissie beginnen... ...moeten we 'n beslissing nemen.

Ennen kuin aloitamme etsintä- ja pelastustehtävän, meidän on tehtävä päätös.

Zit niet maar achter je pc, je moet een beslissing nemen.

Älä vain istu tietokoneesi ääressä. Sinun pitää tehdä päätös.

We moeten hoe dan ook een beslissing nemen. Wat wordt het?

Meidän on tehtävä päätös. Miten on?

- Heeft u nog geen beslissing genomen?
- Heb je nog niet besloten?

Etkö ole vielä päättänyt?

Dit is een belangrijke beslissing... ...die me kan helpen onderkoeling te voorkomen.

Tämä on tärkeä päätös, joka voi auttaa minua välttämään hypotermian.

Daar gaan we. Laten we hopen dat dat geen slechte beslissing was.

No niin. Toivottavasti se ei ollut huono päätös.

Het is hier makkelijk verdwalen. Dus we moeten een slimme beslissing nemen.

Täällä on siis helppo eksyä. Meidän on tehtävä fiksuja päätöksiä.

Kom op, je kunt het. Het is aan jou. Je moet een beslissing nemen.

Pystyt siihen. Sinun pitää tehdä päätös.

Zit daar niet maar achter je pc, 't is tijd om 'n beslissing te nemen.

Älä vain istu tietokoneesi ääressä. On aika tehdä päätös.

In deze grot heb jij de leiding. Neem een beslissing. Een beet van een ratelslang kan dodelijk zijn. Wees voorzichtig.

Sinä määräät tässä luolassa. Tee päätös. Kalkkarokäärmeen purema voi olla tappava. Pitää olla varovainen.