Translation of "Aantrekken" in Finnish

0.006 sec.

Examples of using "Aantrekken" in a sentence and their finnish translations:

...en dan aantrekken.

Kiristämme solmun.

Ik ga hetzelfde pak aantrekken...

Minulla oli sama puku,

- Zwaartekracht is de natuurkracht waardoor voorwerpen elkaar aantrekken.
- Zwaartekracht is een natuurkracht, waardoor dingen elkaar aantrekken.

Painovoima on luonnonvoima, joka saa esineet liikkumaan kohti toisiaan.