Translation of "Oesters" in Chinese

0.002 sec.

Examples of using "Oesters" in a sentence and their chinese translations:

- Kan je rauwe oesters eten?
- Kunt u rauwe oesters eten?
- Kunnen jullie rauwe oesters eten?

你能生吃牡蠣嗎?

Houd je van oesters?

你喜不喜欢牡蛎?

Ik betreur het eten van die oesters.

我後悔吃了那些牡蠣。