Translation of "Eten" in Chinese

0.071 sec.

Examples of using "Eten" in a sentence and their chinese translations:

- Wij eten appels.
- We eten appels.

我們在吃蘋果。

Taiwanees eten is milder dan Indiaas eten.

台灣菜比印度菜口味淡。

- Wij eten appels.
- We eten appels.
- We zijn appels aan het eten.

- 我們正在吃蘋果。
- 我們在吃蘋果。

- Wat wil je eten?
- Wat wilt u eten?

您想吃什么?

Vossen eten kippen.

狐狸吃母鸡。

Paarden eten gras.

马吃草。

Wat eten tijgers?

老虎吃什么东西?

Zij eten vlees.

他们吃肉。

Wij eten brood.

我们在吃面包。

Schapen eten gras.

羊吃草。

Kan ik eten?

可以吃了吗?

Termieten eten hout.

白蚁吃木头。

Wil je eten?

- 你想吃吗?
- 你想吃東西嗎?

Ik wil eten.

我想吃

Zombies eten hersens.

僵尸吃脑子。

- Je moet niet eten.
- Je hoeft niet te eten.

你不必吃。

- Ze zijn appels aan het eten.
- Zij eten appels.

他們正在吃蘋果。

- U moet meer vezels eten.
- Je moet meer vezels eten.
- Jullie moeten meer vezels eten.

你要吃多點含膳食纖維的食物。

- Kan je rauwe oesters eten?
- Kunt u rauwe oesters eten?
- Kunnen jullie rauwe oesters eten?

你能生吃牡蠣嗎?

- Wil je iets eten?
- Wilt u iets om te eten?

- 你想吃點東西嗎?
- 您想吃点什么吗?

- Ze hadden niks te eten.
- Ze hadden niets te eten.

他們沒有東西吃了。

Hij houdt van eten.

他的胃口很好。

Konijnen eten graag wortelen.

白兔喜歡吃胡蘿蔔。

Kan ik dit eten?

我可以吃这个吗?

Wat wil je eten?

你想吃什么?

Wil je iets eten?

你想吃什么东西吗?

Ik zou graag eten.

我想吃

Ik wil niet eten.

我不想吃。

Het eten is klaar.

饭做好了。

Ik wil iets eten.

我想吃點東西。

Het eten is koud.

- 食物冷的。
- 這食物是冷的。

Wat eten we vanavond?

晚上吃什么?

Ik wil ijs eten.

我想吃冰淇凌。

Mensen eten geen mensen.

人不吃人。

Katten eten geen bananen.

猫不吃香蕉。

Ik kan alles eten.

我甚麼都能吃。

Wilt u niets eten?

您不想吃饭吗?

Japanners eten graag tonijn.

日本人喜欢吃金枪鱼。

Wij eten vis rauw.

我们吃生鱼。

Ik zal hier eten.

我會在這裡吃飯。

Laten we sushi eten.

讓我們吃壽司吧。

Ze eten veel rijst.

他们吃很多米饭。

Ze eten hun appels.

他們在吃他們的蘋果。

Wanneer kunnen we eten?

我們什麼時候可以吃?

Ons eten is goedkoop.

我们的饭菜很便宜。

- Ik wil buiten eten vanavond.
- Ik wil vandaag uit eten gaan.

我今晚想出去吃。

We eten om te leven, we leven niet om te eten.

我们吃东西是为了存活,但活着并不是为了满足食欲。

- Wilt u iets om te eten?
- Zou je iets willen eten?

您想吃点什么吗?

- Ik kan alles eten behalve ajuin.
- Behalve uien kan ik alles eten.

除了洋葱我什么都可以吃。

Kan je met stokjes eten?

你會用筷子吃飯嗎?

We eten driemaal per dag.

我们一日三餐。

Ik wil vanavond pizza eten.

我今晚想吃些批萨。

Jullie moeten meer vezels eten.

你們應該多吃纖維。

Mag ik deze cake eten?

我可以吃那个蛋糕吗?

Mag ik deze appel eten?

我可以吃掉这个苹果吗?

Ik wil verse vis eten.

我想吃點新鮮的魚。

Ik wil nu niet eten.

我现在不想吃午饭。

Hou je van heet eten?

你喜欢吃辣的食物吗?

Ze hadden niks te eten.

他們沒有東西吃了。

Ik wil iets lekkers eten.

- 我想吃點好吃的。
- 我想吃点好吃的。

Ik ben klaar met eten.

我吃好饭了。

Ik zou graag iets eten.

我想吃点东西。

Moderne katten eten geen ratten.

現代的貓不吃老鼠。

Geef mij iets te eten.

給我點東西吃。

Laten we een watermeloen eten!

咱们吃个西瓜吧!

Mag ik deze sinaasappel eten?

我可以吃這個柳橙嗎?