Translation of "Eten" in Chinese

0.010 sec.

Examples of using "Eten" in a sentence and their chinese translations:

- Wij eten appels.
- We eten appels.

我們在吃蘋果。

Taiwanees eten is milder dan Indiaas eten.

台灣菜比印度菜口味淡。

- Wij eten appels.
- We eten appels.
- We zijn appels aan het eten.

- 我們正在吃蘋果。
- 我們在吃蘋果。

- Wat wil je eten?
- Wat wilt u eten?

您想吃什么?

Vossen eten kippen.

狐狸吃母鸡。

Paarden eten gras.

马吃草。

Wat eten tijgers?

老虎吃什么东西?

Termieten eten hout.

白蚁吃木头。

Zij eten vlees.

他们吃肉。

Kan ik eten?

可以吃了吗?

Wij eten brood.

我们在吃面包。

Wil je eten?

- 你想吃吗?
- 你想吃東西嗎?

Ik wil eten.

我想吃

Schapen eten gras.

羊吃草。

Zombies eten hersens.

僵尸吃脑子。

- Je moet niet eten.
- Je hoeft niet te eten.

你不必吃。

- Ze zijn appels aan het eten.
- Zij eten appels.

他們正在吃蘋果。

- Kan je rauwe oesters eten?
- Kunt u rauwe oesters eten?
- Kunnen jullie rauwe oesters eten?

你能生吃牡蠣嗎?

- U moet meer vezels eten.
- Je moet meer vezels eten.
- Jullie moeten meer vezels eten.

你要吃多點含膳食纖維的食物。

- Wil je iets eten?
- Wilt u iets om te eten?

- 你想吃點東西嗎?
- 您想吃点什么吗?

- Ze hadden niks te eten.
- Ze hadden niets te eten.

他們沒有東西吃了。

Kan ik dit eten?

我可以吃这个吗?

Wij eten vis rauw.

我们吃生鱼。

Hij houdt van eten.

他的胃口很好。

Ik zou graag eten.

我想吃飯。

Ik wil iets eten.

我想吃點東西。

Het eten is koud.

- 食物冷的。
- 這食物是冷的。

Wat eten we vanavond?

晚上吃什么?

Ik wil ijs eten.

我想吃冰淇凌。

Wat wil je eten?

你想吃什么?

Het eten is klaar.

饭做好了。

Mensen eten geen mensen.

人不吃人。

Katten eten geen bananen.

猫不吃香蕉。

Ik kan alles eten.

我甚麼都能吃。

Japanners eten graag tonijn.

日本人喜欢吃金枪鱼。

Wanneer kunnen we eten?

我們什麼時候可以吃?

Ons eten is goedkoop.

我们的饭菜很便宜。

Ik zal hier eten.

我會在這裡吃飯。

Ze eten hun appels.

他們在吃他們的蘋果。

Ze eten veel rijst.

他们吃很多米饭。

Laten we sushi eten.

讓我們吃壽司吧。

Wil je iets eten?

你想吃什么东西吗?

Wilt u niets eten?

您不想吃饭吗?

Ik wil niet eten.

我不想吃。

Konijnen eten graag wortelen.

白兔喜歡吃胡蘿蔔。

- Wilt u iets om te eten?
- Zou je iets willen eten?

您想吃点什么吗?

We eten om te leven, we leven niet om te eten.

我们吃东西是为了存活,但活着并不是为了满足食欲。

- Ik wil buiten eten vanavond.
- Ik wil vandaag uit eten gaan.

我今晚想出去吃。

- Ik kan alles eten behalve ajuin.
- Behalve uien kan ik alles eten.

除了洋葱我什么都可以吃。

Ik zou graag iets eten.

我想吃点东西。

Ik wil verse vis eten.

我想吃點新鮮的魚。

Ik wil vanavond pizza eten.

我今晚想吃些批萨。

Mag ik deze cake eten?

我可以吃那个蛋糕吗?

Mag ik deze appel eten?

我可以吃掉这个苹果吗?

We eten driemaal per dag.

我们一日三餐。

Mag ik deze sinaasappel eten?

我可以吃這個柳橙嗎?

Laten we een watermeloen eten!

咱们吃个西瓜吧!

Ze eten in het hotel.

他們在酒店吃飯。

Ik wil nu niet eten.

我现在不想吃午饭。

Hou je van heet eten?

你喜欢吃辣的食物吗?

Kan je met stokjes eten?

你會用筷子吃飯嗎?

Moderne katten eten geen ratten.

現代的貓不吃老鼠。

Geef mij iets te eten.

給我點東西吃。

Ze hadden niks te eten.

他們沒有東西吃了。

Ik wil iets lekkers eten.

- 我想吃點好吃的。
- 我想吃点好吃的。

Jullie moeten meer vezels eten.

你們應該多吃纖維。