Translation of "Adónde" in Polish

0.013 sec.

Examples of using "Adónde" in a sentence and their polish translations:

¿Adónde vamos?

Gdzie idziemy?

- ¿Adónde fuiste?
- ¿Adónde fuisteis?
- ¿A dónde fuiste?

Gdzie poszłaś?

- ¿Adónde ha ido ella?
- ¿Adónde se ha ido?

Dokąd ona poszła?

¿Adónde quiere ir?

Gdzie on chce iść?

¿Adónde vas, papá?

Dokąd idziesz, ojcze?

¿Adónde va, señor?

- Dokąd idziesz, panie?
- Dokąd pan idzie?

- ¿Adónde vas?
- ¿Para dónde va?
- ¿Adónde va?
- ¿A dónde vas?
- ¿Para dónde vas?
- ¿Tú adónde vas?

Dokąd idziesz?

- ¿Hacia dónde te diriges?
- ¿Adónde se dirigen?
- ¿Adónde se dirige?

- Dokąd idziesz?
- Dokąd jedziesz?
- Dokąd się udajesz?
- Gdzie się kierujesz?

- ¿Adónde vas? - A Maldonado.

- Dokąd jedziesz? - Do Maldonado.

¿Adónde vas? ¿Deberíamos acompañarte?

Gdzie idziesz? Czy powinniśmy ci towarzyszyć?

No sabes adónde vas.

Nie wiesz dokąd idziesz.

- ¿Dónde?
- ¿En dónde?
- ¿Adónde?

Gdzie?

¿Adónde va este tren?

Dokąd jedzie ten pociąg?

No sé adónde ir.

Nie wiem, gdzie powinienem pójść.

Tom sabe justo adónde ir.

Tom wie dokładnie gdzie iść.

¿Realmente quieres saber adónde fuimos?

Naprawdę chcesz wiedzieć dokąd poszliśmy?

- ¿A dónde vamos?
- ¿Adónde vamos?

- Dokąd idziemy?
- Gdzie idziemy?

¿Adónde van ustedes esta tarde?

Gdzie idziesz dziś po południu?

¿Sabes adónde ha ido tu padre?

Wiesz, dokąd poszedł twój ojciec?

- ¿Hacia dónde vas ahora?
- ¿Adónde vas ahora?

Gdzie teraz idziesz?

- ¿Adónde querés ir?
- ¿A dónde quieres ir?

Gdzie chcesz iść?

- ¿Adónde quieres ir?
- ¿A dónde quieres ir?

Dokąd chciałbyś iść?

Voy a preguntarle adónde fue el domingo pasado.

Zapytałem go, gdzie poszedł w ubiegłą niedzielę.

- ¿Dónde fue el ciempiés?
- ¿Adónde fue el ciempiés?

Gdzie ta stonoga polazła?

Quiero viajar este verano, pero no sé adónde ir.

Chcę podróżować latem, ale nie wiem gdzie jechać.

- ¿Adónde va este tren?
- ¿Hacia dónde va este tren?

Dokąd jedzie ten pociąg?

Tom le preguntó a María adónde iba de compras normalmente.

Tom spytał Mary, dokąd zazwyczaj chodzi na zakupy.

Los hámsteres de Viena están atrapados y no tienen adónde ir.

Wiedeńskie chomiki są tutaj uwięzione.

- ¿Hacia dónde fue Tom?
- ¿Adónde fue Tom?
- ¿A dónde fue Tom?

Dokąd szedł Tomek?

- ¿En qué camino queda la playa?
- ¿Para adónde queda la playa?

Którędy na plażę?