Translation of "Cantante" in Hungarian

0.013 sec.

Examples of using "Cantante" in a sentence and their hungarian translations:

- ¿Sos cantante?
- ¿Eres cantante?

Énekes vagy?

Ella es cantante.

Ő egy énekesnő.

Tom es cantante.

Tom énekes.

- Ella es famosa como cantante.
- Ella es una cantante famosa.

Énekesként ismert.

Es una cantante famosa.

Ő egy híres énekesnő.

Su amigo es cantante.

A barátja énekes.

Ella quiso ser cantante.

Énekesnő akart lenni.

Es una cantante talentosa.

Tehetséges énekes.

No es cantante, sino actor.

Ő nem énekes, hanem színész.

Él es un buen cantante.

Ő egy jó énekes.

La cantante extranjera cantó precioso.

A külföldi énekesnő szépen énekelt.

Tom es un buen cantante.

Tom jó énekes.

Ella se convirtió en cantante.

- Énekesnő lett belőle.
- Énekesnővé vált.

¿Cuál es tu cantante favorito?

Ki a kedvenc énekesed?

Thalia es mi cantante favorita.

Thalia a kedvenc énekesnőm.

Ella es mi cantante favorita.

Ő a kedvenc énekesnőm.

Ella es una cantante famosa.

Ő mint énekes, híres.

Ella recibió formación como cantante.

Ő énekesi képzést kapott.

Es una cantante sin igual.

Ő egy páratlan énekesnő.

- Tu cantante favorita es Whitney Houston, ¿verdad?
- Tu cantante preferida es Whitney Houston, ¿verdad?

A kedvenc énekesed Whitney Houston, ugye?

Kati Wolf es una buena cantante.

Wolf Kati jó énekesnő.

Mi cantante favorita es Kylie Minogue.

Kylie Minogue a kedvenc énekesem.

Maja Keuc es una buena cantante.

Maja Keuc jó énekes.

Es conocido como cantante de rock.

Rockénekesként vált ismertté.

Él se convirtió en un cantante famoso.

Híres énekes lett belőle.

¡También Mariah Carey es mi cantante favorita!

Az én kedvenc énekesnőm is Mariah Carey!

Soy una mujer salvaje, cantante rebelde, una intermediaria.

Vad asszony, lázadó énekes, közvetítő vagyok.

Ella triunfó como cantante y se hizo famosa.

Énekesnőként sikeres volt és híres lett.

El hombre allí sentado es un cantante famoso.

Az úr, aki ott ül, egy híres énekes.

Ese cantante fue el objeto de la atención.

Az az énekes áll a figyelem középpontjában.

- Ella es famosa como cantante, pero no como poeta.
- Ella es famosa como cantante, pero como poeta es desconocida.

Mint énekesnő híres, de mint költő ismeretlen.

Robert Smith es el cantante del grupo The Cure.

Robert Smith a The Cure zenekar énekese.

Michael Jackson era el cantante más famoso de Estados Unidos.

Michael Jackson volt a leghíresebb énekes Amerikában.