Translation of "Mejor" in Dutch

0.025 sec.

Examples of using "Mejor" in a sentence and their dutch translations:

¿Está mejor?

Is dat beter?

Está mejor.

Het is beter.

Mejor creelo.

U kunt het maar beter geloven.

Mejor vete.

- Het is beter als je weggaat.
- Je kan maar beter gaan.

Tanto mejor.

Des te beter!

Mejor déjalo.

Laat het maar.

- Vas a sentirte mejor.
- Te sentirás mejor.

U zult zich beter voelen.

- ¿Hoy te sientes mejor?
- ¿Hoy se siente mejor?
- ¿Os sentís mejor hoy?

- Voelt ge u beter vandaag?
- Voelen jullie je beter vandaag?

- Ella es mi mejor amiga.
- Él es mi mejor amigo.
- Es mi mejor amigo.
- Es mi mejor amiga.

Hij is mijn beste vriend.

- ¿Hoy te sientes mejor?
- ¿Te sientes hoy mejor?

- Voelt ge u beter vandaag?
- Voel je je beter vandaag?

- Me siento mucho mejor.
- Me encuentro mucho mejor.

Ik voel me veel beter.

- ¿Te sientes hoy mejor?
- ¿Os sentís mejor hoy?

Voelen jullie je beter vandaag?

- ¿Tienes una idea mejor?
- ¿Tienes una mejor propuesta?

Heb je een beter voorstel?

Mejor seguir adelante.

Ze kan beter gaan.

Cuanto antes mejor.

- Hoe eerder, hoe beter.
- Hoe eerder, des te beter.

Cuanto más, mejor.

Hoe meer, hoe beter.

Cuanto antes, mejor.

Hoe sneller je het doet, hoe beter het is.

Tom está mejor.

Tom is beter.

Nosotros jugamos mejor.

We speelden beter.

Soy el mejor.

Ik ben de beste.

Sería mejor irnos.

We kunnen beter gaan.

Diste lo mejor.

Je hebt je best gedaan.

¿Cuál es mejor?

Welke is beter?

Eso está mejor.

Dat is beter.

Daré lo mejor.

Ik zal mijn best doen.

Se pone mejor.

Het wordt beter.

Querría conocerte mejor.

Ik zou u beter willen leren kennen.

- Ella es mi mejor amiga.
- Es mi mejor amiga.

Ze is mijn beste vriendin.

- Él es mi mejor amigo.
- Es mi mejor amigo.

Hij is mijn beste vriend.

- Debes dar lo mejor.
- Debes dar tu mejor esfuerzo.

Ge moet uw best doen.

- Tienes mejor vista que yo.
- Tú ves mejor que yo.

Je ziet beter dan ik.

- El último es el mejor.
- La última es la mejor.

De laatste is de beste.

- A lo mejor necesitas vacaciones.
- A lo mejor necesitáis vacaciones.

- Misschien ben je toe aan vakantie.
- Misschien zijn jullie toe aan vakantie.

Resuelven mejor los problemas,

zijn betere probleemoplossers

"¡Eso es mucho mejor!"

"Dat is veel beter!"

Mejor apresúrense y decidan.

We moeten opschieten en besluiten.

O, mejor dicho, embolias

een aantal beroertes, om precies te zijn.

Mejor no comerme eso.

Het is beter dat ik dat niet eet.

¿Qué libro es mejor?

Welk boek is beter?

Estoy mejor que él.

Ik ben beter dan hij.

Le deseo lo mejor.

Ik wens u het beste.

Me gustaría conocerte mejor.

Ik zou je graag beter willen leren kennen.

Soy mejor que él.

Ik ben beter dan hij.

¡Cuanto más rápido, mejor!

Hoe sneller, hoe liever!

Ellos querían algo mejor.

Zij wilden iets beters.

Yo soy el mejor.

Ik ben de beste.

Es mejor que nada.

Beter iets dan niets.

Eres mi mejor amigo.

Je bent mijn beste vriend.

Mejor algo que nada.

Iets is beter dan niets.

El rojo es mejor.

Rood is beter.

¿Tienes una mejor propuesta?

Heb je een beter voorstel?

¿Te sientes hoy mejor?

- Voelt ge u beter vandaag?
- Voel je je beter vandaag?

Nadie lo hace mejor.

Niemand doet dat beter.

Antiguamente todo era mejor.

Vroeger was alles beter.

Me siento mucho mejor.

Ik voel me veel beter.

Mejor prevenir que lamentar.

- Beter hard geblazen dan de mond verbrand.
- Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.

- Estamos mejor.
- Somos mejores.

We zijn beter.

Te has vuelto mejor.

Je bent beter geworden.

Me encuentro mucho mejor.

Ik voel me veel beter.

Eres mejor que yo.

- Je bent beter dan ik.
- U bent beter dan ik.
- Jullie zijn beter dan ik.

Necesito un diccionario mejor.

Ik heb een betere woordenboek nodig.

Será mejor si entras.

Je kan maar beter binnenkomen.

Es mejor que esperemos.

We kunnen beter even wachten.

Es mejor que vaya.

Ik kan beter daarnaartoe gaan.

Mejor prevenir que curar.

- Beter voorkomen dan genezen.
- Voorkomen is beter dan genezen.

Es mejor que vayas.

Je kunt maar beter weggaan.

Prefiero quedarme aquí mejor.

Ik blijf liever hier.

Necesito un trabajo mejor.

Ik heb een betere baan nodig.

Betty podría cantar mejor.

- Betty kon beter zingen.
- Betty zou beter kunnen zingen.

Hoy me siento mejor.

Ik voel me beter vandaag.