Translation of "Prioriteit" in Russian

0.012 sec.

Examples of using "Prioriteit" in a sentence and their russian translations:

Meubels hebben nu prioriteit.

Сейчас главное – поставить здесь парты.

Vuur is onze hoogste prioriteit.

В первую очередь нам нужен костер.

Wel zo slim in de woestijn. De eerste prioriteit is drinken.

Это умно в пустыне. Приоритет номер один: оставаться гидратированным.