Translation of "Drinken" in Korean

0.011 sec.

Examples of using "Drinken" in a sentence and their korean translations:

Want dit water moet je niet zo drinken.

이런 물을 바로 마시면 안 되거든요

Als het wolfsmelk is, is drinken ervan dodelijk.

이게 대극과라면 마셨다가 죽을 수도 있어요

Als het wolfsmelk is, is drinken ervan dodelijk.

이게 대극과라면 마셨다가 죽을 수도 있어요

Maar hier drinken de clubleden en de bruidsgasten thee

하지만 이곳에서 클럽 멤버들과 결혼식 하객들은

En voor te stellen samen een kop koffie te drinken.

'#커피대화'를 함께 하겠느냐고 물어보세요.

Wel zo slim in de woestijn. De eerste prioriteit is drinken.

사막에선 현명한 결정이겠죠 최우선 순위는 수분 섭취입니다

Elke vleermuis kan elke nacht zijn eigen lichaamsgewicht aan bloed drinken.

‎박쥐는 매일 제 체중만큼 ‎피를 마실 수 있습니다

Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen is het gedaan.

내일 죽더라도 먹고, 마시고, 즐기는 거죠.

Maar hier drinken en badderen... ...verre familieleden en wildvreemden samen onder de sterren.

‎하지만 이곳에서는 먼 친척과 ‎완전한 남도 별빛 아래 ‎함께 마시고 몸을 씻습니다

Kijk, daar is er een. Ze is naar het water gekomen om te drinken.

오, 여기 보세요 데이나가 물을 마시러 왔던 게 분명해요