Translation of "Drinken" in Chinese

0.021 sec.

Examples of using "Drinken" in a sentence and their chinese translations:

- Wilt u iets drinken?
- Willen jullie iets drinken?
- Wil je iets drinken?

你想喝點什麼嗎?

- Wat wilt u drinken?
- Wat wilt ge drinken?

- 你想喝什么?
- 您想喝什么?
- 你们想喝什么?

- Wat wilt ge drinken?
- Wat wil je drinken?

想喝什么?

- Wil je iets drinken?
- Wil je wat drinken?
- Wil je iets om te drinken?
- Wil je iets te drinken?

你想要什么喝的吗?

Ze drinken cola.

- 他們喝可口可樂。
- 他们喝可乐。

- Wil je wat drinken?
- Wil je iets om te drinken?
- Wil je iets te drinken?

你想要什么喝的吗?

- Wat zou je graag willen drinken?
- Wat wil je drinken?

- 你想喝什么?
- 想喝什么?

- Ik mag geen melk drinken.
- Ik kan geen melk drinken.

- 我不可以喝牛奶。
- 我不能喝牛奶。

Mag ik alcohol drinken?

我可以喝酒吗?

Echte mannen drinken thee.

真男人喝茶。

Europeanen drinken graag wijn.

- 欧洲人喜欢喝酒。
- 欧洲人喜欢喝葡萄酒。
- 歐洲人都愛喝葡萄酒。

Ik wil water drinken.

我想喝水

Italianen drinken vaak koffie.

意大利人常常喝咖啡。

- Wil je iets om te drinken?
- Wil je iets te drinken?

- 你想要什么喝的吗?
- 你喝點甚麼嗎?

- Zullen we een kopje koffie drinken?
- Drinken we een kopje koffie?

咱們不如去喝杯咖啡?

- Ik zou graag iets drinken.
- Ik zou graag iets te drinken hebben.

我想喝點東西。

Geef me iets te drinken.

给我点喝的。

Ik kan geen alcohol drinken.

我不会喝酒。

Ik wil iets warms drinken.

我想喝點熱的飲料。

Ik kan geen melk drinken.

- 我不可以喝牛奶。
- 我不能喝牛奶。

Ik wil iets kouds drinken.

- 我想喝點冷飲。
- 我想喝冷飲。

Is Mike gestopt met drinken?

邁克已經戒酒了嗎?

Wil je iets te drinken?

你要喝點什麼嗎?

- Ik heb dorst.
- Ik wil drinken.

我渴了。

Ik was melk aan het drinken.

我刚才在喝牛奶。

Ik wil iets om te drinken.

我想喝點什麼。

Laten we wijn of bier drinken.

我们要么喝葡萄酒,要么喝啤酒。

Ik zou een koffie willen drinken.

我想喝杯咖啡。

Ik wil nu iets kouds drinken.

我想現在喝冷的東西。

Kinderen zouden elke dag melk moeten drinken.

孩子们应该每天喝牛奶。

Ik ben gestopt met roken en drinken.

我停止抽烟和喝酒了。

Kan ik u iets te drinken brengen?

我可以帶喝的東西給你嗎?

Ze gaf hem wat warms te drinken.

她給他熱的東西喝。

Kan ik u iets te drinken aanbieden?

- 你喝點甚麼嗎?
- 我可以帶喝的東西給你嗎?

Ik zou graag iets te drinken hebben.

我想喝点什么。

Wil je nog een beetje koffie drinken?

你想再喝點咖啡嗎?

Laten we thee drinken en chocolade eten!

让我们喝茶吃巧克力吧!

- Wat wilt u drinken?
- Wat drinkt u?

您想喝什么?

Ik wil iets kouds om te drinken.

我想喝點冷飲。

Ik raad u aan te stoppen met drinken.

我勸你戒酒。

Ik ging een pintje drinken met wat vrienden.

我和一些朋友喝酒。

Ik ben van plan nooit meer te drinken.

我打算絕不再喝酒。

Ik heb geen zin om vanavond bier te drinken.

我今晚不想喝酒。

- Ik dronk melk.
- Ik was melk aan het drinken.

我喝了牛奶。

- Tom drinkt sap.
- Tom is sap aan het drinken.

Tom正在喝果汁。

- Drinken jullie bier?
- Drink jij bier?
- Drinkt u bier?

你喝啤酒吗?

- Ik drink melk.
- Ik ben melk aan het drinken.

我在喝牛奶。

Heb je zin in iets kouds om te drinken?

喝點冷飲怎樣?

's Avonds gaat hij uit om wat te drinken.

他每天晚上出去喝酒。

Ik ben niet gewend om koffie zonder suiker te drinken.

我不习惯喝无糖咖啡。

Zeewater kun je niet drinken omdat het te zout is.

你不能喝海水,因为它太咸了。

Hij had de slechte gewoonte om teveel wijn te drinken.

他有酗酒的問題。

Ze drinkt bijna elke dag alcoholvrij bier, omdat bier haar favoriete drankje is, maar ze wil niet elke dag alcohol drinken.

她几乎每天都喝不含酒精的啤酒,因为啤酒是她喜欢的饮料,但是她不想每天都喝酒精。

Op een dag, toen ze bij die bron was, kwam een arme vrouw naar haar, en vroeg haar om haar te drinken te geven.

一天,当她在喷泉旁边时,向她走来了一个穷女人,并且请求那个女孩给她水喝。