Translation of "Verkeerd" in Turkish

0.022 sec.

Examples of using "Verkeerd" in a sentence and their turkish translations:

- Hij heeft verkeerd geantwoord.
- Hij antwoordde verkeerd.
- Hij gaf een verkeerd antwoord.
- Hij heeft een verkeerd antwoord gegeven.

O yanlış cevap verdi.

Stelen is verkeerd.

Çalmak yanlıştır.

Het is verkeerd.

Bu yanlış.

- Tom raadde het verkeerd.
- Tom heeft het verkeerd geraden.

Tom yanlış tahmin etti.

- Je bent helemaal niet verkeerd.
- U bent helemaal niet verkeerd.

Asla hatalı değilsin.

- Ik heb het verkeerd gegrepen.
- Ik had het verkeerd begrepen.

Yanlış anladım.

- Je hebt alles verkeerd begrepen.
- U hebt alles verkeerd begrepen.

Bunu yanlış anladın.

Alles wat verkeerd kan worden begrepen, zal verkeerd worden begrepen.

Yanlış anlaşılabilen herhangi bir şey olacaktır.

Begrijp me niet verkeerd.

Beni yanlış anlamayın.

Je doet het verkeerd.

Bunu yanlış şekilde yapıyorsun.

Waarom is dat verkeerd?

O niçin yanlıştır?

Tom wordt verkeerd begrepen.

Tom yanlış anlaşıldı.

Je hebt het verkeerd.

Yanlış anladın.

Dit is fundamenteel verkeerd.

Bu esasen yanlış.

Tom deed het verkeerd.

Tom onu yanlış yaptı.

Dat is helemaal verkeerd.

- O tamamen yanlış.
- Bu tamamen yanlış.

Ik werd verkeerd geciteerd.

Ben yanlış aktarıldım.

Maar van opzettelijk verkeerd inlichten.

ancak bilinçli bir yanlış bilgilendirme olduğunu ispatladık.

We hebben het helemaal verkeerd.

Konuyu hep yanlış anladık.

Je hebt niets verkeerd gedaan.

Yanlış bir şey yapmadın.

Je hebt me verkeerd begrepen.

Beni yanlış anladın.

Tom had het verkeerd begrepen.

Tom yanlış anladı.

Tom heeft Maria verkeerd ingeschat.

Tom, Mary'yi yanlış anladı.

Tom heeft Maria verkeerd begrepen.

Tom, Mary'yi yanlış anladı.

Ik heb het verkeerd gelezen.

Yanlış okudum.

Deze zin is niet verkeerd.

Bu cümle yanlış değil.

Je hebt het helemaal verkeerd.

Tamamen yanılıyorsun.

Jullie hebben het allebei verkeerd.

Her ikiniz de suçlusunuz.

Jij doet gewoon niks verkeerd.

Sen sadece yanlış bir şey yapma.

Maar als er iets verkeerd gaat ...

Fakat, herhangi birşey yanlış gittiğinde,

Tom spreekt mijn naam verkeerd uit.

Tom adımı yanlış telaffuz ediyor.

Tom heeft mijn naam verkeerd gespeld.

Tom adımı yanlış yazdı.

- Liegen is verkeerd.
- Liegen is fout.

Yalan söylemek yanlıştır.

We zijn mannen. We gaan het verkeerd doen.

Erkeğiz. Mahvedeceğiz.

Ik denk dat we ergens verkeerd zijn afgeslagen.

Sanırım bir yerde yanlış bir dönüş yaptık.

De helft van de zogenaamde deskundigen zit dan verkeerd.

Bu uzman addedilenlerin yarısı hatalı çıkacak.

- Tom zat fout gisteren.
- Tom had het gisteren verkeerd.

Dün Tom hatalıydı.

Ik ben bang dat je dit verkeerd hebt begrepen.

Korkarım ki sen bunu yanlış anladın.

- Waarom ben ik verkeerd gelopen?
- Waarom heb ik gefaald?

Niçin yanlış yaptım?

Omdat mensen zichzelf ervan overtuigden dat ze niets verkeerd deden.

50 yıllık ırkçı yasayı mümkün kılan bir inkâr.

- Haar naam was fout gespeld.
- Haar naam was verkeerd gespeld.

Onun adı yanlış hecelendi.

- Wat hebben we verkeerd gedaan?
- Wat hebben we fout gedaan?

Biz neyi yanlış yaptık?

Ik heb een naar gevoel dat iets verkeerd is gegaan.

Bir şeyin yanlış gittiğine dair içimde kötü bir his var.

- We zijn verkeerd begonnen.
- We hebben een slechte start gemaakt.

- Kötü bir başlangıç yaptık.
- Yanlış ayakla çıktık.

Yitzhak is joods en hij heeft veel moslimvrienden. Is dat verkeerd?

İzak Yahudi ve birçok Müslüman arkadaşı var. Bu kötü bir şey mi?

90 procent van wat ze zeggen kan naar jouw mening verkeerd zijn.

Sizin nazarınızda dediklerinin yüzde doksanı yanlış olabilir.

- Wat hij deed was niet fout.
- Wat hij deed was niet verkeerd.

Onun yaptığı şey yanlış değil.

- Ik had dat niet mogen doen. Het was verkeerd.
- Ik had dat niet moeten doen. Het was fout.
- Ik had dat niet moeten doen. Het was verkeerd.

Onu yapmamalıydım. Hatalıydı.

"Kan je dit dier identificeren?" "Natuurlijk, het is een kameel!" "Verkeerd! Een dromedaris!"

"Bu hayvanı tanıyor musun?" "Tabii ki, bu bir deve!" "Yanlış! Tek hörgüçlü bir deve.

- Ik geloof dat er een misverstand is.
- Ik denk dat we elkaar verkeerd begrijpen.

Sanırım bir yanlış anlama var.

- Alles ging fout.
- Het ging allemaal mis.
- Het ging helemaal verkeerd.
- Het ging allemaal fout.

Her şey ters gitti.

- U hebt niets verkeerds gedaan.
- Je hebt niets verkeerd gedaan.
- Je hebt niets verkeerds gedaan.

Yanlış bir şey yapmadın.

- Tom heeft iets verkeerd gedaan.
- Tom heeft iets verkeerds gedaan.
- Tom heeft iets fouts gedaan.

Tom yanlış bir şey yaptı.

Ik heb dit woord nooit goed uitgesproken gehoord, dus misschien spreek ik 't verkeerd uit.

Bu kelimenin doğru okunuşunu hiç duymadım, o yüzden belki yanlış telaffuz ediyorumdur.

- Ik ben bang dat de dingen verkeerd zullen uitdraaien.
- Ik ben bang dat dingen slechter zullen gaan.

Korkarım ki işler kötüye gitmeye başlayacak.

- Alleen wie niets doet, maakt geen fouten.
- Wie niets doet, niets misdoet.
- Wie niets doet, doet niets verkeerd.

- Hiç hata yapmayan biri hiçbir şey yapmayan biridir.
- Sadece bir şey yapmayanlar hata yapmazlar.