Translation of "Gestoord" in Russian

0.004 sec.

Examples of using "Gestoord" in a sentence and their russian translations:

- Je bent gestoord!
- U bent gestoord!
- Jullie zijn gestoord!

- Ты чокнутый!
- Ты чокнутая!

Ze is gestoord.

Она сумасшедшая.

Jullie zijn gestoord.

- Вы больны.
- Вы болеете.

Je bent gestoord!

- Ты сумасшедший!
- Вы сумасшедшая.

Tom is niet gestoord.

Том не сумасшедший.

Ik ben een beetje gestoord.

Я малость с придурью.

Ze zijn allemaal compleet gestoord.

- Да они все поехавшие нахуй!
- Они все грёбаные психопаты.

- Je bent ziek!
- Je bent gestoord.

- Ты болен.
- Ты больна.
- Ты болеешь.

- Zij is gek.
- Zij is gestoord.

Она чокнутая.

Naar mijn mening zijn jullie allemaal gestoord!

Как по мне, так вы все психи!

Jouw dromen zijn bijna even gestoord als mijn nachtmerries.

Твои сны почти такие же извращённые, как мои ночные кошмары.

- Hij is gestoord.
- Zij is gek.
- Hij is gek.

Он сумасшедший.

- Ik wil niet gestoord worden.
- Val me alstublieft niet lastig.

Прошу меня не беспокоить.

Als ze gestoord worden, produceren ze licht via een chemische reactie.

Если их потревожить, они излучают свет путем химической реакции.

Die niet graag gestoord wordt. De populatie zwarte neushoorns neemt langzaam toe.

И они не любят, когда их беспокоят. Количество носорогов медленно растет.

- Hij is een grote mafkees.
- Hij is volkomen gestoord.
- Hij is compleet gek.

- Он совсем с ума сошёл.
- Он полный псих.

De vorige persoon aan wie ik mijn idee vertelde, dacht dat ik gestoord was.

Последний человек, которому я рассказал свою идею, решил, что я сумасшедший.

- Die vent is helemaal gestoord!
- Die kerel is knettergek!
- Die gozer is compleet geschift!
- Die vent is helemaal kierewiet!
- Die kerel is compleet getikt!
- Er zit een schroefje los bij die vent!

Этот чувак просто с ума сошёл!

- Die vent is helemaal gestoord!
- Die kerel is knettergek!
- Die gozer is compleet geschift!
- Die vent is helemaal kierewiet!
- Die kerel is compleet getikt!
- Er zit een schroefje los bij die vent!
- Die gast is niet goed bij zijn hoofd!
- Die vent ziet ze vliegen!

Этот чувак просто с ума сошёл!

- Die vent is helemaal gestoord!
- Die kerel is knettergek!
- Die gozer is compleet geschift!
- Die vent is helemaal kierewiet!
- Die kerel is compleet getikt!
- Er zit een schroefje los bij die vent!
- Die gast is niet goed bij zijn hoofd!
- Die vent ziet ze vliegen!
- Hij ziet ze vliegen.

Этот чувак просто с ума сошёл!

Ik weet niet wat ik met je moet doen. Als er een probleem is, moet het worden opgelost. Op zondag hebben we bijna de politie gebeld en de deur opengebroken. Je buren zullen dit niet langer meer dulden en de volgende keer zullen ze gewoon de politie bellen. Laat de situatie niet zo uit de hand lopen. Ze hebben ook gezegd dat je gestoord bent en dat ze net als op een vulkaan leven.

Я не знаю, что с тобой делать. Если есть проблемы - их надо решать. В воскресенье чуть всё не закончилось вызовом полиции и взламыванием двери. Соседи не будут долго терпеть, они в следующий раз вызовут полицию. Давай не доводить до этого. Они говорили, что ты неадекватен и они живут как на вулкане.