Translation of "Volstaat" in Polish

0.004 sec.

Examples of using "Volstaat" in a sentence and their polish translations:

- Dat is genoeg.
- Dat volstaat.

To wystarczy.

- Dit is voldoende.
- Dit is genoeg.
- Dit volstaat.

Może być.

- Zo is het wel genoeg.
- Zo is het genoeg.
- Dat volstaat.

- To wystarczy.
- Tyle wystarczy.