Translation of "Wel" in Chinese

0.008 sec.

Examples of using "Wel" in a sentence and their chinese translations:

Slaap wel.

晚安!

Wel wel! Hoe hebt ge dat gedaan?

你到底是怎么做的?

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!

谢谢你。

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dankjewel!

谢谢!

- Goedenacht.
- Slaap wel.

晚安。

- Dank je wel voor gisteren.
- Dank u wel voor gisteren.

昨天的事真的要谢谢您了。

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Bedankt.

- 谢谢你。
- 谢谢!

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank je!
- Dankjewel!

- 谢谢你。
- 謝謝!
- 谢谢!

- Slaap wel.
- Slaap lekker!

好好睡!

Tom wacht wel even.

湯姆會等。

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Goedenacht!

- 晚安!
- 晚安。

Dat viel wel mee.

那不太坏。

Ik wist het wel.

这正如我想的一样。

- Luistert gij eigenlijk wel naar mij?
- Luister je eigenlijk wel naar mij?

你到底有没有在听我说话?

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Dank je!
- Dankjewel!

- 謝謝!
- 谢谢!

- Dank je wel.
- Dank je.

谢谢你。

Zonder geluk vaart niemand wel.

少了運氣無法航行。

Misschien heb je wel gelijk.

也许您有道理。

Heel goed, dank je wel.

很好,谢谢。

Hij wacht wel op je.

他會等你。

Dank u wel voor gisteren.

昨天的事真的要谢谢您了。

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Ik dank u.
- Dankjewel!

- 谢谢你。
- 谢谢!

Het beste paard struikelt wel eens.

人有失足,马有失蹄。

Besef je wel wat dit betekent?

你知道這是甚麼意思嗎?

Het is wel goed met jou!

你這樣非常好!

Dank u wel voor de reactie.

谢谢您的评论。

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Welterusten.
- Slaap lekker!

晚上好。

- Ik denk dat het wel mee zal vallen.
- Ik denk dat het wel goed komt.

我觉得没问题。

Misschien zal hij wel nooit beroemd worden.

他可能永远不成名。

Ik bel je later wel weer op.

一会儿我再打给你。

Je zou wel eens gelijk kunnen hebben.

你可能是对的。

Ik wist wel dat je zou komen.

我就知道你会来。

- Dank je wel jullie beiden!
- Beiden bedankt.

感谢你们两位。

Ik zal wel een fout gemaakt hebben.

我很可能犯了一個錯誤。

Dat lijkt wel een scène uit een speelfilm.

這件事情像是電影情節。

- Ik bel je wel.
- Ik zal je bellen.

我会打电话给你。

Ik heb geen auto, maar mijn zus wel.

我没有车,但我姐妹有。

Misschien vond hij het wel een goed idee.

也許他覺得這是一個好主意。

Misschien is het voor hem wel precies zo.

可能这对他是一回事。

Maak u geen zorgen. Ik doe dat wel.

没关系!我来做!

Ik kan Chinees wel spreken, maar niet lezen.

我會說中文,但是我不會讀中文。

Ik dacht wel dat je dat zou zeggen.

我就知道你会这么说。

- Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er gaat gebeuren.
- U kunt zich echter wel voorstellen wat er waarschijnlijk gebeurt.

但你很可能猜得到会发生什么。

- Ik breng je wel naar het vliegveld.
- Ik breng u wel naar het vliegveld.
- Ik breng je naar het vliegveld.

- 我会开车送你去机场。
- 我会开车送你们去机场。
- 我載你去機場吖。

Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er gaat gebeuren.

但你很可能猜得到会发生什么。

Zoals wel meer gebeurt, is ze er nog niet.

她又不在,这是常有的事。

Je zult wel moe zijn na zo’n lange reis.

在這麼長程的旅途後你一定很累了。

Ik hoop wel dat je nog een keer komt.

我很希望你会再来。

"De telefoon gaat over." "Ik zal hem wel opnemen."

"電話在響。" "我去接。"

Ik wist wel dat het vandaag leuk ging worden.

我知道今天会很有意思。

- Misschien heb je gelijk.
- Misschien heb je wel gelijk.

也许您有道理。

“Je lijkt wel een toerist”. “Maar ik ben een toerist!”

“你看起来像游客。”“可我就是游客!”

- Is dat zelfs een woord?
- Is dat wel een woord?

其實有沒有這個字的?

Ik kan niet snel stappen, maar wel een lange tijd.

我無法走得快, 但是可以走很久。

Dus voor mij, is Saudi-Arabië altijd wel een beetje

对我来说 沙特阿拉伯总是有点自相矛盾

- Engels is niet makkelijk, maar wel interessant.
- Engels is niet eenvoudig, maar het is interessant.
- Engels is niet makkelijk, maar het is wel interessant.

英语不简单,但是很有趣。

Als ik het had geweten, had ik het je wel verteld.

如果我知道的话,我早就已经告诉你了。

Het maakt mij niet uit of hij wel of niet komt.

他来不来对我来说没区别。

Ze zei "dank u wel voor de maaltijd" tegen de kok.

她對廚師說: 謝謝您做的飯菜。

- Hij is vast Toms broer.
- Hij moet wel Toms broer zijn.

他一定是湯姆的兄弟。

- Hemeltjelief!
- Tjonge-jonge!
- Jeminee!
- Mijn hemel!
- Allemachtig!
- Goeie hemel.
- Wel verdorie.
- Potjandorie.

不是吧!

Ik heb liever koekjes of snoep dan alcohol, maar ik drink wel.

比起酒來,我比較喜歡蛋糕、糖果,可是酒我也不是完全不喝的。

Om zo snel te lopen moet hij haast wel steroïden hebben genomen.

他肯定是吃了兴奋剂才会跑得那么快。

- Kom op, raak het aan.
- Kom op, je mag het wel aanraken.

来吧,摸一下。

- Jij beslist of we daarheen gaan of niet.
- Jij bepaalt of we wel of niet daarheen gaan.
- Jij beslist of we er wel of niet naartoe gaan.

该由你来决定我们去不去那儿。

- Ik zou wel een glas water willen.
- Ik wil graag een glaasje water.

我想要一杯水。

Waarschijnlijk herinner je je mij niet meer, maar ik herinner me je wel.

或許你不記得我了,但是我記得你。

Er is geen pot zo scheef, of er past wel een deksel op.

再歪的壺都有適合的蓋子。

Dan ga ik wel sudokuspelen, in plaats van jou nog verder te storen.

那我就不继续打扰你,玩数独游戏去了。

Als je alles overweegt, is mijn vaders leven wel een gelukkig leven geweest.

總而言之,我父親的人生的確是相當幸福的了。

Hij staat te overwegen of hij het boek wel of niet zal kopen.

他在纠结要不要买这本书

"Mam, als we in quarantaine zitten kunnen we nog steeds wel etentjes houden, toch?"

妈妈,如果我们被隔离了,至少我们仍可以进行聚餐,对吗?

Hé, ik mag dan geen geld hebben, maar ik heb nog wel mijn trots.

嗨,我可能没钱,但我一直有我的骄傲。

Piekeren neemt de zorgen voor morgen niet weg, maar wel de kracht van vandaag.

煩惱帶不走明天的憂慮, 但卻拿走了今天的力量。

Ik zei haar het touw niet los te laten, maar dat deed ze wel.

我叫她不要松开绳子,但是她做了。

- Komt u ook maar met mij mee.
- Jij kunt ook wel met me meekomen.

你不如跟我一起來。

Zoals wel vaker het geval is, was Mike deze namiddag te laat op de afspraak.

麥克今天下午的會議遲到了,這是常有的事。

- Begrepen.
- Ik begrijp het.
- Ik snap het!
- Oké.
- Ik begrijp dat wel.
- Dat begrijp ik.

我明白了。

Ik vermoed, dat achter alles wat we doen moeten, wel iets zit, wat we doen willen...

我认为我们该做的每件事背后,总有什么我们想做的...

- Engels is niet eenvoudig, maar het is interessant.
- Engels is niet makkelijk, maar het is wel interessant.

- 英语不容易,但很有意思。
- 英语不简单,但是很有趣。