Translation of "Erg" in Polish

0.009 sec.

Examples of using "Erg" in a sentence and their polish translations:

Erg glad.

Naprawdę ślisko.

Erg lastig.

To naprawdę trudne.

Erg bitter.

Jest naprawdę gorzkie!

Heel erg!

Bardzo!

- Ik ben erg benieuwd.
- Ik ben erg nieuwsgierig.

- Jestem bardzo ciekawy.
- Jestem bardzo ciekawa.

- Hij was erg blij.
- Hij was erg gelukkig.

Był niezmiernie szczęśliwy.

Niet erg zoet.

Nie za słodkie.

Heel erg bedankt.

Dziękuję bardzo!

- Deze website is erg handig.
- Deze website is erg nuttig.

Ta strona internetowa jest bardzo użyteczna.

- Uw broer is erg kwaad.
- Je broer is erg boos.

Twór brat jest bardzo zły.

- Het is erg warm vandaag.
- Het is vandaag erg warm.

- Dzisiaj jest bardzo ciepło.
- Dziś jest bardzo gorąco.

Hij is erg ziek.

On jest bardzo chory.

Amerikanen zijn erg vriendelijk.

Amerykanie są bardzo przyjaźni.

Het was erg goedkoop.

To było naprawdę tanie.

Dit klinkt erg interessant.

To brzmi bardzo interesująco.

Hij was erg moe.

Był bardzo zmęczony.

Ik was erg moe.

Byłem(am) wykończony(a).

Ze is erg intelligent.

Ona jest bardzo inteligentna.

We waren erg moe.

Byliśmy bardzo zmęczeni.

Dat was erg grappig.

To było bardzo zabawne.

Hij las erg veel.

On wiele czytał.

Het is erg duur.

To jest strasznie drogie!

Ik ben erg kort.

Jestem bardzo niski.

Ik ben erg gelukkig.

Jestem bardzo szczęśliwy.

Hij is erg aardig.

Jest bardzo uprzejmy.

Tom is erg verlegen.

Tom jest bardzo wstydliwy.

Wij respecteren Tom erg.

- My bardzo szanujemy Toma.
- Szanujemy bardzo Toma.

Ik ben erg verlegen.

- Jestem bardzo nieśmiała.
- Jestem bardzo nieśmiały.

Het is erg vervelend.

- To bardzo drażniące.
- To bardzo irytujące.

Tom is erg klein.

Tom jest bardzo niski.

U bent erg moedig.

Jesteś bardzo odważny.

Bijensteken zijn erg pijnlijk.

Ukąszenie przez pszczołę jest bardzo bolesne.

Praag is erg mooi.

Praga jest przepiękna.

Het is erg heet.

Jest bardzo gorąco.

Grammatica is erg ingewikkeld.

Gramatyka jest bardzo skomplikowana.

Tom is erg knap.

Tom jest bardzo przystojny.

Hij was erg geduldig.

Był bardzo cierpliwy.

- Erg bedankt voor de uitnodiging.
- Heel erg bedankt voor de uitnodiging.

Bardzo dziękuję za zaproszenie.

- Je ziet er erg moe uit.
- U ziet er erg moe uit.
- Jullie zien er erg moe uit.

Wyglądasz na bardzo zmęczonego.

- Ik was afgelopen week erg bezig.
- Afgelopen week was ik erg bezig.

Byłem bardzo zajęty w zeszłym tygodniu.

- Hij houdt erg van zijn school.
- Ze houdt erg van haar school.

Bardzo lubi swoją szkołę.

- Dat klinkt heel interessant.
- Dit klinkt erg interessant.
- Dat klinkt erg interessant.

To brzmi bardzo interesująco.

Dit is allemaal erg wankel.

To wszystko jest bardzo chwiejne.

En sommige waren erg persoonlijk.

niektórych dosyć osobistych.

Deze steen is erg bros.

Te skały są naprawdę kruche.

Ingenieurs begrijpen al erg veel

Inżynierowie już dokładnie wiedzą,

Onderwijs is dus erg belangrijk.

Dlatego tak ważna jest edukacja.

Groen staat je erg goed.

Do twarzy ci w zielonym.

Ze was niet erg gewond.

Nie była ciężko ranna.

Hanako houdt erg van gebak.

Hanako bardzo lubi ciastka.

Boeken lezen is erg interessant.

Czytanie książek jest bardzo ciekawe.

Het heeft me erg geholpen.

Bardzo mi to pomogło.

Het weer was erg goed.

Pogoda była bardzo dobra.

Mijn broer is erg lang.

Mój brat jest bardzo wysoki.

Mijn vriendin is erg jaloers.

Moja dziewczyna jest bardzo zazdrosna.

Ze zijn allebei erg intelligent.

Obaj są bardzo inteligentni.

Het was niet erg leuk.

To nie było takie śmieszne.

Deze appel is erg rood.

To jabłko jest intensywnie czerwone.

U betaalt me erg goed.

Bardzo dobrze mi płacisz.

Dat vind ik erg leuk.

Bardzo to lubię.

Chinese tekens zijn erg mooi.

Chińskie znaki są bardzo piękne.

Het is hier erg heet.

Bardzo tu gorąco.

We missen je heel erg.

Bardzo mi ciebie brakuje

Het is erg warm vandaag.

Dzisiaj jest bardzo gorąco.

Je hebt erg sexy benen.

Twoje nogi są bardzo sexy.

Ik heb het erg druk.

Jestem bardzo zajęty.

Ik ben erg moe vandaag.

Jestem dziś naprawdę zmęczony.

Ik ben nu erg moe.

Jestem teraz bardzo zmęczony.

Deze stof is erg zacht.

Ta tkanina jest bardzo delikatna.

Deze bloem is erg mooi.

Ten kwiat jest bardzo piękny.

Mijn kamer is erg klein.

Mój pokój jest bardzo mały.

- Heel erg bedankt!
- Hartelijk bedankt!

Bardzo dziękuję!

Je hond is erg groot.

Twój pies jest bardzo duży.

Deze vlag is erg mooi.

Ta flaga jest bardzo ładna.

De kangoeroe springt erg hoog.

Kangur skacze bardzo wysoko.

Water is erg hard nodig.

Woda jest bardzo potrzebna.