Translation of "Erg" in Chinese

0.012 sec.

Examples of using "Erg" in a sentence and their chinese translations:

- Je bent erg sexy.
- U bent erg sexy.
- Jullie zijn erg sexy.

你狠性感。

- Ik ben erg kort.
- Ik ben erg klein.

我很矮。

Is het erg?

严重吗?

Niet erg pikant.

不是很辣。

- Deze website is erg handig.
- Deze website is erg nuttig.

这个网站很有用。

- Ik voel me erg ziek.
- Ik voel me erg misselijk.

我覺得我病得很厲害。

Hij is erg ziek.

他很生病。

Amerikanen zijn erg vriendelijk.

美国人是很友善的人。

Tom is erg aardig.

汤姆人很好。

Het was erg goedkoop.

它真的很便宜。

Dit klinkt erg interessant.

聽起來很有趣。

Hij is erg knap.

- 他很英俊。
- 他很帅。

Hij rent erg snel.

他跑得非常快。

Ze werden erg nerveus.

他们变得很紧张。

Je bent erg sexy.

你狠性感。

Dat is erg gevaarlijk.

这很危险。

Ze is erg knap.

她非常漂亮。

Ze werkt erg hard.

她很努力工作。

Het is erg gevaarlijk.

这很危险。

Dit is erg grappig!

这个让我笑死了!

Ik ben erg gelukkig.

- 我很快樂。
- 我好高興。
- 我很快乐。
- 我很幸福。

Dit is erg lekker.

这个真好吃。

Ik was erg moe.

我很累。

Hij is erg aardig.

他非常親切。

Ze is erg intelligent.

她很聪明。

Dit is erg gevaarlijk.

这很危险。

Ik ben erg eenzaam.

我很寂寞。

Hij was erg moe.

他很累了。

U bent erg moedig.

您非常勇敢。

Tom lijkt erg blij.

汤姆看起来非常开心。

Hij was erg geduldig.

他非常有耐心。

Jij bent erg slim.

你真狡猾。

Hij werd erg dronken.

他喝得酩酊大醉。

- Heel grappig!
- Erg grappig!

可笑!

- Ik heb het erg druk.
- Ik heb erg veel te doen.

我很忙。

- Je ziet er erg moe uit.
- U ziet er erg moe uit.
- Jullie zien er erg moe uit.

- 你看上去非常累。
- 妳看上去非常累。

- Heel erg bedankt voor je cadeau.
- Heel erg bedankt voor uw cadeau.
- Heel erg bedankt voor jullie cadeau.

非常谢谢你的礼物。

- Heel erg bedankt voor je cadeautje.
- Heel erg bedankt voor uw cadeau.
- Heel erg bedankt voor jullie cadeau.

非常谢谢你的礼物。

- Heel erg bedankt voor uw cadeau.
- Heel erg bedankt voor jullie cadeau.

非常谢谢你的礼物。

- Ik was afgelopen week erg bezig.
- Afgelopen week was ik erg bezig.

上星期我非常地忙。

- Zijn zijn erg geïnteresseerd in astronomie.
- Zij interesseren zich erg voor astronomie.

他們對天文學十分感興趣。

- Dit is erg aardig van je.
- Dit is erg aardig van u.

您真是太好了。

Ik ben erg moe vandaag.

我今天真是太累了。

Het is hier erg heet.

这里非常热。

Het is werkelijk erg koud.

实在是太冷了。

Hanako houdt erg van gebak.

花子非常喜歡蛋糕。

De stad was erg druk.

小镇充满了活力。

Ik zal je erg missen.

我会很想你的。

Ze houdt erg van muziek.

她非常喜欢音乐。

Mijn woordenboek is erg handig.

我的字典非常有用。

Mijn vriendin is erg jaloers.

我女朋友是十分善妒的一个人。

Die auto is erg duur.

那辆汽车真的很贵。

Het internet is erg sloom.

网速很慢。

Deze wijn is erg lekker.

這葡萄酒非常好喝。

Deze appel is erg rood.

这只苹果非常红。

Ik hou erg van koffie.

我非常喜欢咖啡。

Dat vind ik erg leuk.

我非常喜歡它.

Hij speelt erg goed piano.

他钢琴弹得非常好。

Hij houdt erg van muziek.

- 他非常喜歡音樂。
- 他很喜欢音乐。

Angelica Pickles is erg egoïstisch.

Angelica Pickles非常自私。

Deze kat is erg dik.

这猫是很肥。

Chinese tekens zijn erg mooi.

汉语字是很美丽的。

Mijn kamer is erg klein.

- 我的房間非常小。
- 我的房間很小。

Deze sinaasappels zijn erg zuur.

這些橘子很酸。

Je hond is erg groot.

- 您的狗非常胖。
- 你的狗非常胖。

Die brug is erg mooi.

那座橋很漂亮。

Dat huis is erg klein.

這房子非常小。

Onze honkbalploeg is erg sterk.

我們的棒球隊很強。

Water is erg hard nodig.

水是非常必要的。

Tom voelde zich erg eenzaam.

湯姆感到十分寂寞。

- Heel erg bedankt!
- Hartelijk bedankt!

- 非常感谢!
- 多谢!

Het is vandaag erg warm.

今天很热。

Ze schaamde zich heel erg toen haar kind zich erg misdroeg in het openbaar.

當她的孩子在公共場合行為表現不好的時候,她覺得很尷尬。

- Vind je het erg als ik rook?
- Vinden jullie het erg als ik rook?

你介意我抽煙嗎?

Hij houdt erg van zijn school.

他非常喜欢他的学校。

We missen je allemaal heel erg.

我们都非常想你。