Translation of "Raar" in Italian

0.005 sec.

Examples of using "Raar" in a sentence and their italian translations:

Raar.

Bizzarro.

- Ze zijn raar.
- Zij zijn raar.

- Sono strani.
- Loro sono strani.
- Sono strane.
- Loro sono strane.

- Vreemd.
- Raar.

- Strano.
- Bizzarro.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.
- Raar.

Strano.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.
- Vreemd.
- Raar.

Strano.

Tom is raar.

Tom è un po' strano.

Dit is raar.

Questo è strano.

Japan is raar.

Il Giappone è strano.

Hij is raar.

È strano.

- Wat raar!
- Hoe vreemd!

- Che strano!
- Che strana!
- Che strani!
- Che strane!

Die melk smaakt raar.

Questo latte ha un sapore strano.

- Dat is vreemd.
- Het is vreemd.
- Dat is raar.
- Het is raar.

- È strano.
- È strana.

Wat is het leven raar!

Com'è strana la vita!

Wat ze zei, klinkt raar.

- Quello che dice suona strano.
- Quello che dice sembra strano.
- Ciò che dice suona strano.
- Ciò che dice sembra strano.

Japan is een raar land.

- Il Giappone è uno strano paese.
- Il Giappone è un paese strano.

Waarom ben je zo raar?

- Perché sei così strano?
- Perché sei così strana?
- Perché è così strano?
- Perché è così strana?
- Perché siete così strani?
- Perché siete così strane?

Eh, nou is het echt raar...

Oh, ora è davvero strano...

Ik heb een raar geluid gehoord.

- Ho sentito un rumore strano.
- Io ho sentito un rumore strano.

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.

- È strano.
- È strana.

- Het is vreemd.
- Het is raar.

È strano.

Tom vertelde mij een raar verhaal.

Tom mi ha raccontato una storia strana.

Zijn verhaal is raar, maar geloofwaardig.

La sua storia è strana, ma credibile.

- Je bent raar.
- U bent raar.
- Jullie zijn raar.
- Je bent vreemd.
- U bent vreemd.
- Jullie zijn vreemd.
- Je bent apart.
- Jij bent apart.
- Jullie zijn apart.

- È strano.
- Sei strano.
- Tu sei strano.
- Sei strana.
- Tu sei strana.
- Lei è strano.
- È strana.
- Lei è strana.
- Siete strani.
- Voi siete strani.
- Siete strane.
- Voi siete strane.

- Wat een raar verhaal!
- Wat een bizar verhaal!

Che storia strana!

- Zijn verhaal klinkt raar.
- Zijn verhaal lijkt vreemd.

La sua storia sembra strana.

- Dat was vreemd.
- Dat was raar.
- Dat was gênant.

- Era complicato.
- Era problematico.
- Era arduo.

- Het ziet er vreemd uit.
- Het ziet er raar uit.

Ha uno strano aspetto.

- Wat voor een rare hond!
- Wat voor een raar hondje!

Che cane strano!

Het is raar dat onze vrienden er niet bij zijn.

È strano che i nostri amici non siano qui.

- Zijn verhaal is raar, maar geloofwaardig.
- Zijn verhaal is vreemd, maar geloofwaardig.

- La sua storia è strana, ma è credibile.
- La sua storia è strana, però è credibile.